Yeni Flash CS4 Kemikleme Aracını Test Ediyoruz | VIDEO

Dünya genelinde bazı minik testler yapılmış durumda. Ancak sanıyorum yapılmış ilk profesyonel test olacak. Bir kaç yıl önce yaptığım karakterin geliştirilmiş halidir. Karakter ismi “Pinpirikli”’ dir. Adobe Flash Diesel’i sabırısızlıkla bekleme sebebimi şu anda video olarak izliyorsunuz. Bundan sonra da karakter animasyonları üzerinde çalışacağım.

Okumaya devam et

Anayasa Hukuku

1. Aşağıda Atatürk’ten bir alıntı yapılmıştır. “Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir”.

Okumaya devam et

Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notları-1

İs Hukuku I. ÇALISMA SÜRELERİ 1. Normal Çalısma a) Çalısma süresinin düzenlenmesi Çalısma süresini uzunlugu, önce yasa ve sonra da sözlesme tarafından azami olarak sınırlandırılmıstır. b) Haftalık çalısma süresinin uzunlugu Genel bakımdan haftalık çalısma süresi, haftada en çok 45 saattir. Daha önce ülkemizde 48 saat olan haftalık çalıma süresi, 1983 yılında yapılan yasal degisiklikle 45 […]

Okumaya devam et

Ticaret hukuku

Bu özellik düzgün çalışamayacak. Tarayıcınız satır içi çerçeveleri desteklemiyor. 1 )  Ticari işletmenin devri iyiniyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? A) Tescil ve ilandan B) Noterin onayından C) Zamanaşımının kesinleşmesinden D) Takas beyanından E) Ticaret mahkemesinin onayından 2 )  Aşağıdakilerden hangisi tacir gibi sorumludur? A) Avalistler B) Denetçiler C) […]

Okumaya devam et

TBMM’nin Açılmasından Sonra Meydana Gelen Askerî ve Siyasî Olaylar

TBMM’nin Açılmasından Sonra Meydana Gelen Askerî ve Siyasî Olaylar Türk İstiklâl Savaşı’nda, girişilen mücadeleyi başarısızlığa uğratmak için, ülke sınırları dahilinde çeşitli yörelerde iç isyanlar meydana gelmiştir. Bu tür isyanların bir kısmı saltanat ve hilâfet adına, bir kısmı da Türk yurdunu parçalayarak yeni siyasî oluşumları gerçekleştirmek amacıyla çıkarılmıştır. BMM’nin meşruiyetine karşı çıkarılan ve ülke bütünlüğünü tehlikeye […]

Okumaya devam et

Sosyal Alandaki İnkılaplar

Sosyal Alandaki İnkılaplar Şapka Giyilmesi Cumhuriyet in ilanını izleyen yıllarda, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda medeni ülkeler arasındaki yerini alması için, Türk Milletinin hızlı bir değişime ihtiyacı vardı. Milletin geçireceği bu değişim süreci her alanda kendini göstermeliydi. Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet in ilk yıllarına kadar, Türk Milletinin giyim ve başlık tarzları belli bir uyum göstermiyordu. […]

Okumaya devam et