A+ Plus Ders 6 Bellek Birimleri

Egitim Dökümanları


DERS 6: BELLEK
Ders sonunda yapabilecekleriniz:
-Bellek tanımlarını yapmak.
-RAM ve ROM belleklerini açıklamak.

I. BELLEK
Bilgisayar verileri işlerken ve uygulamaları çalıştırırken bellek (memory) bu bölümde
bellekler hakkında bilgi sahibi olacağız.
İki tür bellek vardır. nonvolatile (sabit) ve volatile (uçucu). Nonvolatile belleklerdeki bilgiler
elektrik kesildiğinde de içindeki bilgileri tutarlar. Volatile bellekler içi ise elektrik
kesildiğinde içindeki bilgiler yok olur.
A. ANA BELLEK (RAM – RANDOM ACCESS MEMORY- RASTGELE ERİŞİMLİ
BELLEK)
Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir. CPU’da
işlemler yapılırken ana bellekte saklanan veriler kullanılır ve işlenen veriler (bilgi) RAM
bellekte tutulur. Elektrik kesildiğinde ana bellekteki veriler kaybolur. Birimi megabayt
(MB)’dır. PC’lerde yaygın olarak 32, 64, 128, 256 MB gibi bellek büyüklükleri
kullanılmaktadır.
Veri Birimi BYTE’dır. Bir Byte 8 Bittir.
1 Bit 0 ya da 1’den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur.
1 BYTE 1 karakter’dir.
1024 BYTE = 1 KiloByte’dır. (KiloByte = KB)
1024 KB = 1 MegaByte’dır. (MegaByte = MB)
1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)
1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)
“Random Access Memory” terimi belleğin istenilen bölgesine bilgi depolanabilmesi anlamına
gelir.
RAM bir uçucu bellek türüdür. İki tür RAM bellek vardır. DRAM ve SDRAM.
B. ROM
ROM (Read Only Memory) ise salt okunur bellek olarak bilinir. Genel olarak bilgisayar
firmaları tarafından özel bir içeriğe sahip olan bu bellekler özel programları içerirler ve bunlar
bilgisayarın açılışıyla yüklenerek belli kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlar.
ROM uçucu olmayan bellek türlerindendir. ROM üzerindeki bilgileri okunabilir, ancak
üzerinde bir değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler makineyi kapatma veya elektrik kesintisinden
etkilenmezler ve silinmezler.
Değişik ROM bellek türleri vardır:
PROM : Programlanabilen ROM bellektir.
EPROM : Hem silinebilen hem de programlanabilen ROM bellektir.
A+
C. BELLEK YONGALARI
Değişik tür bellek yongaları vardır: SIPP, SIMM (Single Inline Memory Modules).
SIMM bellek birimleri 30 pin ve 72 pin olmak üzere değişik türde yapılara sahiptir.

II. SORULAR
1. Describe the difference between ROM and RAM?
Yanıt: ROM is read-only memory and can not be changed. It is generally produced by the
vendor firms and includes control programs.
RAM is a memory and it is used primarily for computer operations. RAM memory is lost if
the power is turned off.
2. What is DRAM ?
Yanıt: DRAM (Dynamic Random Access Memory) is a volatile memory that works only
when the computer has power.
3. What is the difference between SIPPa and SIMMs?
Yanıt: A SIPP (Single Inline Pin Package) is a chip for DRAM chips mounted on it. SIMM
(Single Inline Memory Modules) are new generation of memory chips. SIMM chips have no
pins.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.