A+ Plus Ders 7 Disk Sürücüler

Egitim Dökümanları


DERS 7: DİSK SÜRÜCÜLER
Ders sonunda yapabilecekleriniz:
-Disket sürücüleri tanımak.
-Sabit disk sürücüleri tanımak.
-Disk bölümlerinin dosya türünün seçilmesi.

I. FLOPPY DİSK SÜRÜCÜLERİ
Floppy disks (disketler) özellikle küçük bilgi ve program depolamak için kullanılan
ortamlardır. Yaygın olarak 3.5 inch boyutlarında ve 1.44 MB kapasiteli olanlar kullanılır.
Disket sürücüleri ana karta bir dış veri yolu (external data bus) ile bağlanır.
NOT: Disketler üzerindeki verileri korumak bakımından yetersiz ve kapasite olarak da
yetersiz olduklarından günümüzde artık CD’lere göre popüleritesini kaybetmiştir.
II. SABİT DİSK SÜRÜCÜLERİ
Sabit disk sürücüleri (hard disk drives) geniş kapasiteli depolama birimleridir. Günümüzde bir
PC için 10 GB- 30 GB kapasiteli bir sabit diske sahip olmak olağandır.
Sabit disklerin temel terimleri:
-Head (kafa)
-Cylinder (silindir)
-Track(iz)
Okuma yazma kafaları verilerin okunmasında kullanılan mekanizmanın bir parçasıdır. Silindir
ve iz ise disk üzerindeki alanları tanımlayan bilgidir. Bir disk üzerinde yüzlerce iz bulunur.
Her disk üzerindeki iz kümelerine ise silindir denir. Çok sayıda diski üst üste düşünürseniz iz
ve silindir kavramını daha iyi anlarsınız.

III. Sabit Disk Türleri
Değişik sabit disk teknolojileri vardır:
-IDE/EIDE
-ESDI
-SCSI
ESDI (Enhenced Small Device Interface) yüksek maliyetlidir.
IDE (Integrated Drive Electronics) sürücüleri yaygın olarak kullanılır.
SCSI (Small Computer System Interface) ise sağlamlığıyla bilinen sabit disk arabirimleridir.
SCSI yüksek performansıyla diğer disk arabirimlerine göre daha pahalıdır.
A+
A. DİSK BÖLÜMLERİ (PARTİTİON)
Disk üzerinde bir alanın işletim sistemi tarafından kullanılabilmesi için sabit disk üzerinde bir
partition (disk bölümü) yaratmak gerekir. Örneğin yeni bir bilgisayara Windows 2000
kuruluşu yapılacaksa yorsa Unpartitioned space üzerinde istenilen büyüklükte bir ya da daha
çok partition yaratılır. Partition büyüklüğü KB olarak belirtilir. Yani 4 GB için 4000 yazmak
gerekir.
İstenilen partition yaratıldıktan sonra FAT ya da NTFS gibi bir dosya sistemiyle formatlanır.

B. PARTİTİON SEÇMEK
Daha önce belirttiğimiz gibi disk üzerinde bir alanın işletim sistemi tarafından
kullanılabilmesi için sabit disk üzerinde bir partition (disk bölümü) yaratmak gerekir.
İşletim sistemlerinin kurulumunda (install) yapılan ilk düzenlemelerden birisi de sabit diskin
düzenlenmesidir. Bu aşamada disk üzerinde partition (disk bölümü- boş disk üzerinde,
formatlamadan önce yaratılan bir alan) yaratılabilir. Aynı şekilde mevcut partitionlar
görülebilir, silinebilir ya da büyüklükleri yeniden (silerek) değiştirilebilir.
Not: Yeni bilgisayar kuruluşlarında kuruluş cd-rom sürücüsünden başlatılır ve disk üzerindeki
bölümleme Windows 2000/NT kuruluşu sırasında yapılabilir. Bununla birlikte bir açılış
disketi ile açılan bilgisayar FDISK programı kullanılarak ta disk bölümleme işlemi yapılabilir.
Genellikle Windows 98, Windows 95 ortamında bu işlemler böyle yapılmaktaydı.
Windows 2000 mevcut bir partition”a (disk bölümü) ya da kuruluş sırasında yaratacağınız bir
partition”a kurulabilir. Bu durumda Windows 2000, NTFS, FAT ve FAT32 olarak bilinen
dosya sistemlerini destekler. Diğer bir deyişle bu dosya sistemleriyle yaratılmış partitionlara
kurulabilir ya da bu dosya sistemleriyle formatlanmış partitionlar yaratılabilir.

NTFS
Windows 2000 için geliştirilmiş bir dosya sistemi. Gelişmiş özelliklere sahip olan NTFS
dosya sistemi kurtarma, geniş disk alanını destekleme, uzun dosya adlarını destekleme gibi
özelliklere sahiptir.
NTFS dosya sisteminin özellikleri şunlardır:
-Domain”ler. Active Directory”nin parçası olan domainler güvenlik ayarlamalarının dahakolay
yapılmasını sağlar. Bu nedenle Domain Controller olan bilgisayarlar NTFS dosya sistemine
gereksinim duyarlar.
-File encryption (dosya şifreleme). Daha fazla güvenlik için dosyaların şifrelenmesi.
-Dosya ve kullanıcı bazında güvenlik düzenleme.
-Disk aktivitelerinin loglanması ve elektriklerin kesilmesi durumunda bilgilere erişim.
-Disk kotaları. Her kullanıcı için sınırlı disk alanı kullanımı.
-Büyük alanlara verilen destek. Daha büyük disklerin NTFS ile formatlanması performansı
düşürmez.
A+
FAT
MS-DOS ile birlikte kullanıma başlayan eski bir dosya sistemi. Kısıtlı bir disk alanının tek bir
partition olarak kullanılmasına izin verir (sadece 2 GB).
FAT32
FAT dosya sistemine göre daha küçük cluster size kullanan FAT32 dosya sistemi daha etkin
(performanslı) kullanıma sahiptir.
Not: Windows 2000, Windows 95 ya da Windows 98″in desteklemiş olduğu maksimum 32
GB disk partition”ununda daha fazlasını destekler. Eğer kuruluş sırasında 2GB”tan daha fazla
olan bir alanı FAT ile formatlamaya kalkarsanız Windows 2000 onu FAT32 dosya sistemi ile
formatlar.

NTFS, FAT ve FAT32 Dosya Sistemleri Arasında Seçim
Windows 2000 kurarken NTFS, FAT ve FAT32 dosya sistemlerinden birisini
kullanabilirsiniz. Önerilen dosya sistemi NTFS”tir.
NTFS dosya sistemi FAT ve FAT32 dosya sistemine göre daha güçlüdür. Windows 2000 yeni
versiyon bir NTFS dosya sistemine sahiptir. Yeni NTFS dosya sistemi Active Directory gibi
birçok yeni özelliklere sahiptir.
Windows 2000 kuruluşunda NTFS, FAT ve FAT32 dosya sistemlerini seçebileceğiniz gibi
eski mevcut dosya sistemine dokunmadan (intact) da kurabilirsiniz. Ancak yeni dosya
sistemine geçecekseniz tercihiniz NTFS olarak yapmanızda yarar var. Bu işlem için mevcut
partition”u NFTS dosya sistem ile formatlamanız gerekir.
Bir FAT ya da FAT32 partition”u NTFS ile formatlamak mevcut bilgilerin silinmesi anlamına
gelir. Ancak fragmantasyon (bölünme) ve performans çevirmeye göre daha iyi olur. Çevirmek
(convert) işlemi mevcut bilgileri bozmadan dosya sistemini değiştirme anlamına gelir.
Çevirme işlemi kuruluşun ardından Convert.exe programı ile yapılır. Bu durumda eski
bilgilere bir şey olmaz.
FAT ya da FAT32 dosya sistemini kullanabileceğiniz tek durum dual-boot olarak bilinen
bilgisayarda birden çok işletim sisteminin bulunmasıdır.

IV. SORULAR
1. What type of cable is used to connect a floppy disk drive to a external data bus?
Yanıt: Floppy disk is connected to the motherboard (external data bus) by a 34-pin conductor
ribbon cable.
2. What type of drive interface is standard on today’s PC?
Yanıt: IDE is the standard drive for today’s personal computers.
3. What is a partition ?
Yanıt: Partitions are logical parts of a hard disk. There are two types of partition: Primary and
extended. And formats type are: FAT, FAT32, NTFS, etc.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.