Bilişimci Martılar

Egitim Dökümanları

bilisimci-martilar

MİCROSOFT İŞBİRLİĞİYLE 2008 ULUSLARARASI QOMER BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ

5. yılına giren ve sürekli gelişim döngüsüne uygun olarak her uygulama döneminin ardından kendini yenilemeye devam eden “Uluslararası Qomer Bilişimci Martı Projeleri” 2008 yılını çok farklı bir anlayışla karşılıyor.
Her denemede daha yukarıya uçmayı amaçlayan, duyarlı ve İstanbul”un simgesi olan martılardan esinlenerek isimlendirilen bu proje ile; ilköğretimden üniversiteye kadar “Yenilikçi öğrenci ve öğretmen” ekipleri (İmece Halkaları) geniş bir yelpazede belirledikleri sorun alanlarında teknoloji destekli iyileştirme projeleri hayata geçireceklerdir.

Hayal KÖKSAL


ULUSLARARASI QOMER BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJE ADIMLARI

 1. Konuyu / sorun alanını öğrencilerle birlikte belirleme,
 2. Konu veya sorun ile ilgili olarak derin bir araştırma yapma; iç ve dış kaynakları tarama, bilgi toplama,
 3. Kalite Okulları Merkezi”nin verdiği eğitim CD”sinin ve kitabın yol göstericiliğinde kalite araçlarını kullanarak (beyin fırtınası, balık kılçığı, zaman yönetimi, matris çalışması, pareto diyagramı,…vb) seçilen konu veya alanda “sorun analizi” yapma, çözüm yollarını oluşturup hareket planını hazırlama, Projenin “Yol Haritası”nı çizme,
 4. Belirlenen çözüm yollarını uygulama (Anket, gözlem, mülakat, vb) sonucunda ortaya çıkan sonuçları, sorundaki iyileşme oranını, öneri ve gelecekle ilgili stratejik planları ortaya koyma,
 5. Tüm çalışmayı web tasarımı olarak belirlenen şablonda paylaşıma açma.

PROJEYE KATILIM ŞEKLİ

Projeye katılabilmek için Kalite Okulları Merkezi Paydaşı olmak gerekmektedir. Paydaşlık koşulları; www.kaliteokullari.com sitemizde mevcuttur.
Resmi okullar bu süreçte mutlaka Paydaşlık Formu”nu dolduracak ancak ücretleri QOMER tarafından ödenecektir. Tüm projelerin başvuruları, yönlendirilme ve proje teslimleri doğrudan Kalite Okulları Merkezi ile yürüteceklerdir.

PROJE TAKVİMİ

 1. Başvurular; 1 Ekim – 1 Kasım 2007 tarihleri arasında doğrudan Kalite Okulları Merkezi”ne yapılır.
 2. Başvuranların bilgilendirilmesi ve eğitim CDlerini almaları için Kasım ayı başında İstanbul”da bir toplantı yapılır (Toplantıya katılamayan ekip liderlerine yardımcı olunacaktır). Projeyi yürütecek olan lider öğretmenin; proje konusunu projeyi çalışacak olan öğrencilerle birlikte belirlemesi gerekmektedir. Yeni başlayacak olan proje halkalarının konularını seçmek için “Bilişimci Martı Projeleri Bilgilendirme Eğitimi”ni veya dokümanlarını beklemeleri önerilir. Deneyimlerimiz bize eğitimden sonra konu değiştiren ekiplerin olduğunu göstermektedir.
 3. Ortalama 6 öğrenci (5-8) ve bir lider, bir danışman olmak üzere 2 öğretmenden oluşan “QOMER Bilişimci Martı” Halkaları Bilgilendirme” eğitimlerini 2. maddede belirtilen şekilde alırlar. Ekipler; “İmece Halkalarıyla Proje Yönetimi”, “Kalite araçları” ve “Bilişimci Martı proje süreci” konularında CD, kitap ve broşürler yoluyla da bilgilendirilecektir. Bu projenin tamamında iletişim e-posta yoluyla İnternet üzerinden yapılacaktır. Ancak sorun yaşandığında faks ve telefonla paylaşım da gerçekleştirilebilecektir.
 4. Ekip liderleri ilk bilgilendirme toplantısından sonra okul müdürleri tarafından imzalanıp onaylanmış “Proje Onay ve Protokol Formu”nu doldurarak son halini Kalite Okulları Merkezi”ne; faks ve/ya e- posta ile göndereceklerdir. Formlarda slogan ve ekip isimleri de yer alacak olup bu tarihten sonra proje konularında değişiklik yapılamayacaktır (Son gönderme tarihi 30 Kasım).
 5. Formların tesliminden sonra ekipler sorunları ile ilgili İnternet ve kütüphane taramalarını yapacaklar, projelerinin “yol haritası“nı çizeceklerdir. Önerilen kitap ve web sitelerinden yararlanılacak bu aşamada, ek bir yönlendirmeye gereksinim duyan ekipler önceden randevu almak koşuluyla Kalite Okulları Merkezi”nden yönlendirme eğitimi alabileceklerdir. Ancak bu yönlendirme ve danışmanlık ücretlidir.
 6. Ekipler yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalarının son halini; 1 Mayıs 2008 itibariyle web sayfalarında sergilemeye başlayabilirler. Sayfa İngilizce ve Türkçe (Yabancı ekipler kendi ana dillerinde) olarak hazırlanmış olacak ve mutlaka proje adımlarını anlatan 20 sayfalık Powerpoint sunumu içerecektir. Sitenin son halinin verilmesi 1 Haziran 2008 tarihi olup Kalite Okulları Merkezi”ne sadece web CD”si ve “Son Martı Formu” elden veya kurye ile teslim edilecektir. Bu yıl Martı Halkalarından kitap ve poster hazırlamaları istenmeyecektir.
 7. Teslim edilen adresler QOMER Başkanı Dr. Hayal Köksal tarafından bir ön değerlendirmeye alınacak ve koşulları yerine getiren projeler ikinci aşama değerlendirmeye geçeceklerdir. Bu Akran Değerlendirme süreci; değerlendirmenin %50″lik bölümünü kapsar. “Akran Değerlendirme” süreci aynı kategori ve düzeylerin birbirlerini değerlendirdikleri aşama olup 1-30 Haziran 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 8. Jüri Değerlendirmesi %50″lik bölümü kapsayacak ve yaz aylarında belirlenen bir tarihte yapılacak, sonuçlar hem ekip liderleri ve okullara bildirilecek hem de basın yoluyla ilan edilecektir. Okulların açılış haftasında (2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı başında) her okul bünyesinde yapılan törenlerle kazanan ekiplere ödül ve sertifikaları teslim edilecektir.
 9. Bilindiği gibi 11. Uluslararası Öğrenci Kalite Kontrol Halkaları Konvansiyonu”nun ev sahibi ülke Türkiye”dir ve bu etkinlik 25 ülkenin katılımıyla QOMER”in organizasyonu ile Aralık 2008″de İstanbul”da, gerçekleşecektir. “2008 Bilişimci Martı Projeleri”ne katılıp Başarı ve Üstün Başarı Ödülü almış ekipler bu Konvana katılıp sunum yapma ayrıcalığına sahip olacaktır.

PROJE KONULARI ve TEKNOLOJİ KULLANIMI

Martı projelerinde konuları kısıtlamamak adına hemen her sorun alanını içine alabilecek beş temel konu çalışılabilir:

 • Türkçe”mize sahip çıkma ve onu yüceltme, (YENİ)
 • Medya ve Etik, (YENİ)
 • Kadın hakları, (YENİ)
 • İklim Değişikliği,
 • Dünya barışı ve önündeki engeller,
 • Kültürel ve kültürler arası değerler farkındalığı.

Konu veya sorun seçimi; halka elemanlarının, özellikle de öğrencilerin tercihine bırakılmalıdır. Önemli başka bir nokta; proje çalışmasının beş temel adımında da hep bilgisayar ve İnternet”in; yani BT dünyasının olmasıdır. Microsoft Ofis programlarını kullanıp araştırmaları etik değerlere bağlı olarak yapmak da önemli bir koşuldur.

QOMER BİLİŞİMCİ MARTI PROJE ÇALIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI

 1. Projeye katılımın tek koşulu; “Kalite Okulları Merkezi” Paydaşı olmaktır. Paydaşlık için resmi okullar ücret ödemezler.
 2. Projeye katılım için proje halkalarının İnternet erişimlerinin olması şarttır. Tüm iletişim e-posta yoluyla yapılacağından tüm proje lideri öğretmenlerin ve öğrencilerinin e-posta adresleri olmalıdır.
 3. “Proje Yönetimi, Kalite Araçları ve İmece Halkaları ve Yol Haritası” ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri Hayal Köksal ve Kalite Okulları Merkezi uzmanlarınca yürütülür. Tüm bilgilendirme ve eğitim materyallerinin edinimi sonrasında okullar isterlerse 2″şer saatlik danışmanlık hizmeti talep edebilirler. Önerilen; ilgili kaynaklardan yararlanılmasıdır (Kitap, bir önceki örnek web sayfaları ve CD)
 4. Web tasarımı eğitimi Microsoft uzmanı Mehmet Nuri Çankaya tarafından elektronik destekle verilir. Eğitim CD”sinin tüm halka elemanlarınca birlikte izlemesinde yarar görülmektedir.
 5. Tüm çalışmalar www.bilisimcimartilar.com ve www.kaliteokullari.com adreslerinden izlenebilir.
 6. Çalışma şablonu ve koşullarına uymayan ekipler etkinlik dışında tutulur. Projeler; Proje okulları, Kalite Okulları Merkezi ve Microsoft ile tam bir uyum ve işbirliği içinde yürütülür.
 7. Bu çalışmanın parasal bir ödülü yoktur. En büyük ödülün; öğrencilerin “imece ruhu”, sorun çözme becerileri, sürekli gelişim felsefesi, liderlik ve iletişim becerilerini kazanmaları olduğuna inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası platformlarda tanınma ve paylaşım ayrıcalığı da diğer kazanımlar olacaktır.

Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecek. Özümüzde olan kalitenin, paylaşımlarla güç kazanacağına olan inancımız sonsuz…

Resmi Siteye Ulaşmak İçin Tıklayın!!!

Alternatif Link

5 thoughts on “Bilişimci Martılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.