A+ Ders 2 Elektronik İletişim

Egitim Dökümanları


DERS 2: ELEKTRONİK İLETİŞİM
Ders sonunda yapabilecekleriniz:
-Bilgisayar içindeki iletişimi açıklamak.
-Bilgisayar veri yolunu (bus) açıklamak.

I. BİLGİSAYAR İÇİNDEKİ İLETİŞİM
Dijital elektronik verilerin iki durumlu bir sistemle temsil eder. Bu iki durum bir ve sıfır
olarak bilinir. 1 ve 0. Bu sayılara bit denir.
A. BİNARY LANGUAGE (İKİLİ DİL)
İkili dil, bit ve sekiz bitin oluşturduğu baytlardan oluşan bir dildir. Bilgisayar içinde verilerin
temsili için ikili dil kullanılır. Dilin ana bileşenleri bit ve bayttır.
Bit, bir ya da sıfırı (1, 0 ya da açık/kapalı) olarak belirtilir.
Bayt (byte) ise sekiz bitten oluşan bir bit kümesidir. Bayt bir karakteri ifade etmek için
kullanılır. Örneğin F karakterini temsil etmek için 11010100 gibi bir baytı ya da sekiz biti
kullansak, bilgisayar içinde F karakterini sayısal olarak temsil edebilecek bir sisteme sahip
olmaz mıyız?
İşte böylece bitler, baytlar ortaya çıkmıştır. Ardından sistem daha fazla bilgiye gereksinim
duyduğu için diğer ölçüler de geliştirilmiştir.
Tablo: Bilgisayar değerleri.
Depolama Birimi Değeri
Bit 1/0
Bayt 8 bit
Word (sözcük) 16 bit
Kilobayt (KB) 1024 Bayt
Megabayt (MB) 1,048,576 Bayt
Gigabayt (GB) 1,073,741,824 Bayt
B. İKİLİ DEĞERLERİN ONLU KARŞILI
10010001 ikili bir sayının karşılı onlu sistemde kaçtır? Bunu hesaplamak için aşağıdaki
tabloyu kullanmakta yarar var:
İkili sayı 1 0 0 1 0 0 0 1
Konum 7 6 5 4 3 2 1 0
Mutlak Değer 2 2 2 2 2 2 2 2
Tam Karşılığı 128 64 32 16 8 4 2 1
A+
Onlu Karşılığı 128 0 0 16 0 0 0 1
Toplam: 145
C. ASCII KOD
Bilgisayar içinde karakterleri bir bayt olarak temsil etmek için standart olarak kullanılan
sisteme ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodlama sistemi denir.
Böylece Örneğin F karakterini temsil etmek için 11010100 gibi bir baytı ya da sekiz biti
kullanmak standart hale gelmiştir.
Örnek ASCII değerleri:
1 = 00110000
2= 00110001

A=01000001
B=01000010

II. BİLGİSAYAR VERİ YOLU (BUS)
Sistem kaynaklarının iyi kullanılabilmesi için bilgisayar içinde bileşenler arasında iletişim
gerekir. İşte bu anlamda, bilgisayarın veriyi taşıdığı kanallara veri yolu (bus) denir. Bilgisayar
içinde değişik türde veri yolları kullanılır. Veri yolları 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64 bit gibi
kapasitelere sahiptir.
External bus olarak adlandırabileceğimiz veri yolları bilgisayar içindeki birimler arasındaki
veri taşımasını sağlar. Bunun dışında çeşitli aygıtları bilgisayar içindeki bileşenlere bağlamak
için kullanılan bir genişleme veri yolları (expansion buses) vardır.
NOT: Bus konusunda daha geniş bilgi için A+ kursunun diğer bölümlerine bakınız.
III. SORULAR
1. What is a bus? (Bus nedir?)
Yanıt: Bus is a group of electrical conductors or wires that connects the elements each other.
2. What is a bit and byte? (Bit ve bayt nedir?)
Yanıt: Bit is a smallest unit of information that is recognized by a computer. Byte is a group
of eight bits and used to represent one character.
3. What is the purpose of ASCII coding system? (ASCII kodlama sisteminin amacı nedir?)
Yanıt: ASCII was developed as the basis for computer communication. Basic ASCII consisted
of 128 binary codes that represents the alphabet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.