Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Görevleri

Egitim Dökümanları


İllerde Görev Yapan Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Görevleri

Bilişim teknolojisi sınıflarının ihtiyaçları doğrultusunda il ve okul bazında hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerine sunarlar. Gerektiğinde bu eğitimlerde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar ve bu konuda öğretmenlere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verirler.
· Bu amaçla;
1. Bilişim teknolojisi sınıflan bulunan okullarda bilişim teknolojileriyle ilgili yıllık hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetiçi eğitim tekliflerinde bulunurlar. Bakanlığın bilişim teknolojilerine yönelik eğitim uygulamalarının koordinasyonunda görev alırlar.
2. İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini takip ederler.

· Bilişim teknolojisi sınıflarının etkin, verimli ve yoğun kullanımı konularında tedbirler alırlar, öğretmenlere ve diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.
· Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okulların internet”e bağlanması, okulları tanıtan web sayfalarının hazırlanması ve kullanımı konularında okullardaki öğretmenler ile diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.
· Teknolojide meydana gelen gelişmeleri yakından izlerler ve bunların bilişim teknolojisi sınıflan bulunan okullara kazandırılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

3. İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini sağlayan bilgisayar formatör öğretmenler arasında koordinasyonu sağlarlar.

4. Yürütülmekte olan elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmalar kapsamında Bakanlık tarafından geliştirilen program ve projelerin il bazında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, sorumluluk sınırlan çerçevesinde katkıda bulunurlar.

1 thought on “Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Görevleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.