Fatih Eğitmenlerinin Görevleri

Egitim Dökümanları


İllerde Görev Yapan Fatih Eğitmenlerinin Görevleri


1. Bakanlık Makamından alman onayla görevlendirilen Ek-1 listedeki eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapacaklardır.

2. Görevlendirilen öğretmenlerin çalışacakları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, il millî eğitim müdürlükleri tarafından, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurum dikkate alınarak yolluk, yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde Valilik Makam onayı alınarak belirlenecektir.

3. Bakanlık Makamından alman onayla görevlendirilen Ek-1 listedeki eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenler arasından, her ilden 1 (bir) kişi “Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü” olarak Valilik Makam onayı alınarak belirlenecektir.

4. Eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri görevlendirildikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, Eğitimde FATİH Projesi’nden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü sorumluluğunda çalışacaklardır.

5. İl merkezleri veya il merkezleri dışında görevlendirilen eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerine ilçe sorumlulukları eşit şekilde dağıtılacaktır.


6. Eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri sorumlu oldukları birimin mesai saatlerine tabidirler ve yıllık izinleri görev yaptıkları birimlerin çalışma esasları doğrultusunda belirlenir. Mesai saatleri içerisinde verilen “Eğitimde FATİH Projesi” kapsamındaki kurslarda, kurs onayında belirtilen saatler doğrultusunda çalışırlar.

7. Bakanlık Makamından alman onayla görevlendirilen Ek-1 listedeki eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerine, mesai saatleri içerisinde yapılan hizmetiçi eğitim faaliyetleri için ayrıca ders ücreti ödenmez.

8. Eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerine eğitimlere hazırlık, planlama, yürütme faaliyetleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından uygun çalışma ortamı sağlanır.

9. Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü, eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri arasında proje kapsamında yapılacak olan eğitimlerin planlanması ve uygulanması ile ilgili işlerin yürütülmesine yönelik koordinasyonu sağlar.

10. Bakanlık Makamından alman onayla görevlendirilen Ek-1 listedeki eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerine, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tanımlanan görevler dışında başka görev verilmez.

11. Görevlendirilen öğretmenlerin çalışacakları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile sorumlu oldukları ilçelere ait bilgiler, bilişim teknolojileri il koordinatörü’nün
sorumluluğunda MEBBİS altında bulunan “EBİTEFO-BİTEFO Modülü” ‘ne işlenir.

12. Eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerinin görevleri süresince yürüttüğü faaliyetlerle ilgili performansları, sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, hizmetiçi eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü ve bilişim teknolojileri il koordinatöründen oluşan komiyon tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonunda yeterli performansı gösteremediği anlaşılanların, bir sonraki dönem eğitici bilişim teknolojileri formatör öğretmeni olarak görevlendirilmemesi gerekçeleriyle birlikte teklif edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.