İlçe Koordinatörü

Egitim Dökümanları


İlçe Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri:

İlçede görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen ilçe bilgisayar koordinatör öğretmenler ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar.

1. İlçesinde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar laboratuvarlarının donanım, yazılım, bakım-onarım, vb. ihtiyaçlarını belirlerler ve ilgili birim yetkilileri ile işbirliği yaparak karşılanmasını sağlarlar.

2. Bilişim teknolojisi sınıflan ve bilgisayar laboratuvarları bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojileri araçlarının yetkinlikle kullanabilmeleri ve öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamak üzere, bu araçları derslerine entegre etmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim planlaması yaparak, bağlı bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunarlar. Gerektiğinde bu konularda öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.

3. Okul bilgisayar formatör öğretmenlerden gelen raporları ilde düzenlenen kendi raporlarına ekleyerek, elektronik ortamda ve resmi yazı ile il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere, ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunarlar.

4. Bakanlık tarafından sürdürülen elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmaların görevli olduğu ilçelerde yürütülmesini ve Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayarak, ilçeler bazında yürütülen bu uygulamalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gereken tedbirleri alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.