İnternet Nedir ve Tarihçesi?

Egitim Dökümanları

formator-300x300
Internet dünyadaki bilgisayarların telefon kabloları aracılığıyla birbirine bağlandığı ağdır.

Internet, ilk olarak 1960″lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri”nde bulunan DARPA”ya (Defence Advanced Research Project Agency – Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu) ait farklı yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlamak amacıyla kurulmuş bir bilgisayar ağıdır. Daha sonra bu ağa çeşitli üniversite ve araştırma kurumlarının bağlanması ile ağ genişlemiş ve ‘Internet’ adı altında dünyayı saran bir ağ konumuna gelmiştir.
Internet”e çeşitli şekillerde, başlangıcından 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke, 10,000 bilgisayar ağı, 3,000,000 dan fazla bilgisayar ve 25 milyonu aşkın kullanıcı bağlanmıştır. Bu sayı, Web Sayfası kavramının kullanıma girdiği 1995 yılı içinde büyük bir patlama göstermiş ve 60 milyon”a ulaşmıştır.

Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre elektronik ticarette işlem hacminin 2000 yılında 220 milyar dolara ulaşması bekleniyor. OECD’ ye göre ise e-ticaret 2005 yılında 1 trilyon dolara ulaşacak Dünya ticaretini derinden etkileyecek bu büyüme, pazarlamadan, stoğa, satıştan, üretime tüm iş akışını ve yapısını değiştirecek.
Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre elektronik ticarette işlem hacminin 2000 yılında 220 milyar dolara ulaşması bekleniyor. OECD’ ye göre e-ticaret 2001 yılında 330 milyar dolara, 2003-2005 yılında ise 1 trilyon dolara ulaşacak. Bu büyük değişimin, bütün dünyayı ve tüm sektörleri derinden etkileyeceği kesin. Pazarlamadan satışa, üretimden stoğa, hizmetten satış sonrası desteğe kadar tüm iş tanımları yeniden şekilleniyor. Dolayısıyla 2000 li yıllarda ticarette ön plana çıkmak isteyen şirketler elektronik ticaretten faydalanmak ve kendilerini bu büyük değişime adapte etmek durumundadırlar.
Dünya üzerinde 250 milyondan fazla insan şu an Internet erişimine sahip bulunmaktadır. Bu insanların %67″sinin ise şu veya bu şekilde Internet”i hizmet veya ürün temininde kullandığını biliyoruz. Türkiye”ye bakılacak olursa 1999 sonu itibariyle ülkemizde Internet erişimi imkanına sahip olacakların sayısının 500 bini aşması beklenmektedir. Daha bir kaç yıl öncesinde onbinlerle” ifade edilen bu rakam hızla büyümektedir. Yapılan tahminlere göre hane bazında “Internetleşme” oranı 2002 yılında %5, 2005 yılında %15 ve 2010 yılında %40″lar mertebesinde olacaktır. Diğer bir deyişle önümüzdeki on yıl içerisinde nüfusumuzun %50″si Internet erişimi imkanına sahip olacaktır. Bunun ticari olarak anlamı çok basit ancak basit olduğu kadar çarpıcıdır: Çok yakın bir zaman içerisinde Türkiye”deki tüketicilerin %50″sine Internet üzerinden erişilebilecektir, hem de nerede olurlarsa olsunlar.
Görüldüğü üzere Internet büyük bir hızla dünyanın her köşesine din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan erişmektedir
 

Dünyanın 180 ilkesinde 250 milyondan fazla kullanıcıya hitap eden, işletmenizi detaylı olarak tanıtabileceğiniz, iletişim kurabileceğiniz ve direk sipariş ve satış olanağı sağlayan sayfalardan oluşan bir ELEKTRONİK KATOLOG’dur.

İşlevi, üretilen her türlü bilginin saklanması, paylaşılması ve kolay erişimidir. Internet teknolojisi yardımıyla bilgiler insanlara kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.

Internet,
Dünya çapında bir kütüphanedir.
Büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır.
Fikirlerin paylaşıldığı bir demokrasi platformudur.
İnsan hayatını kolaylaştırıcı (banka, alışveriş, dergi, gazete, TV hizmetleri) yönleri vardır.
Çift yönlü bilgi aktarımı yapılabilmektedir.
Internet birbirinden çok farklı donanım (PC, Macintosh) ve yazılım (İşletim Sistemleri:UNIX, LINUX, DOS, WINDOWS, MOS, OS/2 ) özelliklere sahip olan bilgisayarların birbiriyle iletişim içinde bulunmasını sağlamaktadır.
Internetin sahibi yoktur (kimse denetleyemez.)Internetin çatısını üniversiteler, kamu kurumları ve ticari kuruluşların bilgisayarları oluşturmaktadır. Kullanıcılar internete bu kurumlardan aldıkları hizmet aracılığıyla erişirler. Bu kurum ve kuruluşlar bilgisayarlarını hiç kapatmazlar. Bu bilgisayarlara sunucu denilmektedir.
Genellikle, ofis ve evlerdeki kullanıcılar (istemci) bilgisayarlarına taktıkları fax-modem ile telefon hatları üzerinden sunuculara ulaşmaktadır.
İnternette bir şubelerini açan firmalar, web siteleri olan firmalar, bu büyükpastadan kendi paylarını alır ve rakiplerine büyük üstünlük sağlarlar.
Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.
Internet”in en temel işlevi, haberleşme ve iletişimdir. Internet üzerinden dünyanın dört bir tarafıyla faks kadar hızlı, posta kadar ucuz bir şekilde iletişim kurabilir, dilediğiniz her konuda araştırma yapabilir, bu süreç içinde gerekli gördüğünüz bilgi ve dökümanları bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yerinizden hareket etmeden uçsuz, bucaksız bir alışveriş yapabilir, müze ve sergileri gezebilir, müzik arşivlerine girebilirsiniz, farklı ülkelerden olan insanlarla her konuda yazıyla ve/veya sesli olarak tartışabilir, ithalat-ihracat ile uğraşıyorsanız yurt dışındaki bağlantılarınızı en küçük zaman diliminde gerçekleştirebilir ve mesajlarınızı minimum maliyetle günün her anı dünyanın her yerine gönderebilirsiniz.

Internetin Hizmetleri:
1. e-mail: @ elektronik posta: hızlı, ucuz ve güvenli (?!) bir şekilde haberleşme olanağı
2. www / WorldWideWeb: Hiper media (çoklu ortam: şekil, grafik, resim, yazı, ses, görüntü, müzik..) yardımıyla Hyper Text (içiçe-çapraz sayfalar) kullanımı sağlar.
3. Newsgroups (Haber Grupları): Herhangi bir konu üzerine dünyada tartışma olanağı sağlar.
4. Ftp: File Transfer Protocol: İnternete bağlı iki bilgisayar arasında ve dosya arşivlerinin bulunduğu bilgisayarlara girerek oradaki dosyaları kişisel bilgisayara aktarma olanağı sağlar. Ağ üzerinden dosya göndermenin yoludur. Dosyaların saklandığı sitelere ftp siteleri denir. FTP sitelerinin adresleri ftp:// ile başlar.
5. Gopher: Farklı bilgisayarlardaki metinlerin ve diğer dosyaların bulunmasını ve aktarılmasını sağlar
6. IRC: Internet Relay Chat: Internet ve klavye yardımıyla gerçek zamanlı sohbet etme.
7. Telnet:Uzaktan erişim.
8. Archie: Archie Server, tüm dünyadaki FTP Server’larının içeriklerini kapsayan bir veri bankası vardır.

Bilgisayar Ahlakı Üzerine 10 Altın Kural

  1. Kesinlikle, bilgisayarı, başkalarina zarar vermekte kullanmayın.
  2. Kesinlikle, bilgisayarla, başkalarının işine mani olmayın.
  3. Kesinlikle, başkalarının dosyalarını karıştırmanın yollarını aramayın.
  4. Kesinlikle, bilgisayarı hırsızlık yapmakta kullanmayın.
  5. Kesinlikle, bilgisayarı yalancı şahitlikte, sahte delil hazırlamada kullanmayın.
  6. Kesinlikle, sahibinden izinsiz başkalarının bilgisayar kaynaklarını kullanmayın.
  7. Kesinlikle, başkalarinin fikirlerini bilgisayarla çalip kendinize mal etmeyin.
  8. Kesinlikle, sosyal içeriğini düşünmeden bir program yazmayın.
  9. Kesinlikle, bilgisayarı, saygı ve ilgi göstermeksizin kullamayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.