Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Egitim Dökümanları


2007-2008 eğitim yılında;
Türkiye’de binlerce genç işsizlikle boğuşurken işverenler iyi yetişmiş çalışan sıkıntısı çekiyor. Koç Topluluğu’nun, bu meselenin mesleki eğitimle çözüleceğine inanarak başlattığı “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi bu yıl da devam ediyor.


Adaylık Koşulları
1. Bursiyer Adaylık Koşulları
T.C. Vatandaşı olmak
Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü”ne bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9. sınıf öğrencisi olmak.
Herhangi bir sebeple bursu kesilen öğrencilerin yerine ve kontenjanda açık olması halinde ilgili senenin ara sınıf öğrencilerinden başvuru alınabilir.
Başarılı olmak;
Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için; okula giriş puanı (sınavla girenler için) veya diploma notu sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında giriş puanına göre ilk yarıda olmak)
Ara sınıflar için; bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak, bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmak
Ailesinin ekonomik durumunun yetersiz olması.
Disiplin cezası almamış olmak
Bursiyerlerin Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir olmasına dikkat edilir.
Öncelik Kriterleri
Kız öğrenci olmak (Erkek ve kız bursiyer adetlerinin eşit olması amaçlanmaktadır)
YİBO veya PİO mezunu olmak
Anne ve/veya babasının vefat etmiş olması
Babasının harp, terör malülü veya şehit olması

Başvuru Süreci
Burs başvuru tarihi 03 – 15 Ekim”dir.

Belirlenen okul öğrencileri ilgili tarihler arasında www.mesleklisesimemleketmeselesi.com WEB sitesinden Burs Başvuru formunu doldurarak yazıcıdan çıktısını alıp, ek istenilen belgelerle birlikte kendi öğrenim gördüğü, öğretim kurumuna teslim eder. MLMM Bursiyer Başvuru Formu”ndaki bilgileri veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

MLMM Bursiyer Başvuru Formu”na eklenecek belgeler:

9. sınıf öğrencileri, İlköğretim diploma fotokopisi ve 2007 yılında OKS Sınavına girdiyse, OKS Sonuç Belgesi”nin fotokopisi Ara sınıf öğrencileri için bir önceki sınıfın karne fotokopisi

Tüm öğrenciler için;

Ailesinin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgah belgesi

Bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünden ailenin Vukuatlı nüfus örneği, Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
Aile reisinin (Anne veya Baba ya da her ikisinin çalışmaları halinde) maaşını gösteren işyerinden onaylı bir yazı veya,
Aile reisinin (Anne veya Baba ya da her ikisinin çalışmaları halinde) tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,
Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan maaşlarını gösterir belge,
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası”ndan onaylı belge Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı fotokopisi

Bursiyer Seçim Süreci
Bursiyer seçim sürecinde; her okul için belirlenen Bursiyer Seçim Komisyonları görevlendirilir. Bursiyer Seçim Komisyonunun görevi okula ayrılan burs kontenjanının gerekli başarıyı gösteren adaylara tahsis edilmesi hususunda görüş bildirmektir. Bursiyer Seçim Komisyonu Okul Müdürü, varsa biri Rehber Öğretmen olmak üzere 2 öğretmenden ve Koç Holding”i temsilen bir Meslek Lisesi Koçu (MLK)”ndan oluşur.

Seçim Süreci:

 1. WEB sitesinden başvuru yapan öğrencilerin başvuru formundaki bilgilerin, okula teslim edilen evraklar ile tutarlılığı Okul Müdürü tarafından kontrol edilir ve WEB sitesi üzerinde 20 Ekim”e kadar onaylanır.
 2. Okul müdürü tarafından onaylanan başvurular değerlendirme kriterlerine göre Vehbi Koç Vakfı tarafından sıralanır, bu şekilde oluşturulan bursiyer aday listesi MLK”na ve ilgili okula Ekim sonuna kadar gönderilir.
 3. Okul Müdürü tarafından Vehbi Koç Vakfı”nın gönderdiği aday listesindeki bütün öğrencilerle mülakat yapılması için gerekli program ve mülakatların yapılacağı salon hazırlanır.
 4. Bursiyer Seçim Komisyonu, aday bursiyerlerle görüşür,
 5. Görüşülen adaylarla ilgili üye görüşlerinin yer aldığı MLMM Bursiyer Mülakat Formu doldurulur ve görüşme yapılan tüm öğrencilerin evrakları ile birlikte MLK tarafından Vehbi Koç Vakfı”na 15 Kasım”a kadar gönderilir.
 6. Vehbi Koç Vakfı bursiyer seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda kesin bursiyer listesini oluşturur ve okul yönetimine bildirir.

Bursun Ödenmesi
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim – Temmuz arası (Aralık 4 aylık, Şubat 3 aylık, Mayıs 3 aylık), 10 ay burs ödenir ve burs miktarları öğrencilerin kendi adlarına açtıracağı banka hesaplarına yatırılır.

Bursun Süresi:
Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir. Bursiyere 4 yıl süre ile her dönem için 10 aylık, 55 YTL (2007 – 2008 dönemi) burs verilecek ve burs miktarı sonraki dönemlerde enflasyon oranında arttırılacaktır.

Bursun Devam Etme Koşulları
Vehbi Koç Vakfı her yeni öğretim yılı öncesinde bursiyerlerden başarı durumlarını gösteren belgeleri okullarından temin ederek göndermelerini ister. Öğretim yılı sonunda, bulunduğu yıl veya yarıyıl normal eğitim programının bütünleme sınavları dahil derslerinden başarısız dersi olmayan ve 5 üzerinden 2.5 ve üstü not ortalamasıyla bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencilerin bursu ertesi yıl devam eder.

Bursun Kesilmesi

Aşağıdaki durumlarda burs alan öğrencinin bursu kesilir:

 • Okul kaydının silinmesi (Proje kapsamında başka bir okula nakil olması durumunda bursu devam eder)
 • Disiplin cezası alması
 • Beyan ettiği bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olması

6 thoughts on “Meslek Lisesi Memleket Meselesi

 1. 17EKREM GÖKHAN Yazan:

  göçmüşüm
  86 doğru
  54 yanlış
  not: yanlışların 25 tanesi öğretim metodlarından

 2. 89 doğru 51 yanlış ama sınav gerçekten zordu.bilmiyorum olurmu hiç bir şey belli değil illere nasıla atama olacak bilgisi olan varmı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.