MİCROSOFT WORD SORULARI

Egitim Dökümanları

1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Başlat – Programlar
b) Başlat – Ayarlar
c) Başlat – Programlar – Donatılar
d) Başlat – Ayarlar – Denetim Masası

2. Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?

a) Kes – Yapıştır
b) Kopyala – Yapıştır
c) Kes – Kopyala – Yapıştır
d) Hiçbiri

3.Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Baskı Ön izleme
b) Sayfa Yapısı
c) Sayfa Düzeni Görünümü
d) Hiçbiri

4. Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Düzen- Sayfa yapısı –Kâğıt – Yatay
b) Görünüm–Sayfa Yapısı– Düzen–Yatay
c) Dosya–Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları – Yönlendirme – Yatay
d) Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt – Yatay

5. Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir ?

a) Dosya – Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları
b) Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt
c) Dosya – Sayfa Yapısı – Düzen
d) Hiçbiri

6.Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya – Sayfa Yapısı
b) Görünüm – Sayfa Düzeni
c) Ekle – Sayfa Düzeni
d) Görünüm – Bağlantılı Görünüm

7. Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

a) Dosya – Sayfa Yapısı- Yakınlaştır
b) Görünüm – Yakınlaştır
c) Düzen – Yakınlaştır
d) Biçim – Otomatik Biçim

8. Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?

a) Düzen – Araç Çubukları
b) Dosya- Araç Çubukları
c) Görünüm-Araç Çubukları
d) Ekle- Araç Çubukları

9. Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Görünüm – Alt Bilgi Üst Bilgi
b) Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
c) Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi
d) Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi

10. Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

a) Düzen – Sayfa Numarası
b) Dosya – Sayfa Numarası
c) Biçim – Sayfa Numarası
d) Ekle – Sayfa Numarası

11. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya –Sayfa Yapısı
b) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
c) Ekle – Sayfa Numaraları
d) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma

12.Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
b) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
c) Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme
d) Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

13. 2a+b (a+b alt simge) olarak yazmak için hangi yolu kullanırız?

a) Ekle –Yazı Tipi – Alt simge
b) Biçim – Alt simge
c) Biçim –Yazı Tipi – Alt simge
d) Ekle -Alt simge

14. Word ekranında çizilen bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yolu kullanamayız?

a) Çiz-Metin kaydırma-Metnin arkasına
b) Sağ Tuş – Resmi biçimlendir-Düzen
c) Resim araç çubuğu-Metni kaydırma-Metin arkası
d) Çiz-Resmi metnin arkasına aktar

15. Yazıyı sütunlara bölmek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biçim – Sütunlar
b) Ekle – Sütunlar
c) Biçim – Paragraf
d) Dosya – S.Yapısı

16. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?
a) Dosya
b) Düzen
c) Ekle
d) Veri

17. Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Yeni b) Aç
c) Kaydet d) Tablo ekle

18. Bir tabloda yada metin kutusunda yazının yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?

a) Biçim/Yazı tipi
b) Biçim/Paragraf
c) Biçim/Metin Yönü
d) Biçim/Biçem

19. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar/Dil
b) Araçlar/Sözcük Sayımı
c) Biçim/sütunlar
d) Biçim/Biçem

20. Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinden düzeltebilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar/Otomatik Özet
b) Araçlar/Otomatik düzeltme Seçenekleri
c) Biçim/Sütunlar
d) Biçim/Yazı tipi

21. Word içerisinde değişik adresleri kayıt edebilmeyi ve daha sonra bu adresleri belge içerisinde kullanabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Araçlar/Belge birleştir
b) Araçlar/Belgeyi koru
c) Araçlar/Zarflar ve Etiketler
d) Araçlar/Mektuplar ve Postalar /Adres Mektup Birleştirme

22. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo/Sütun ekle
b) Tablo/Satır Ekle
c) Tablo/Hücreleri Birleştir
d) Tablo/Hücreleri Böl

23. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo/Sütun ekle
b) Tablo/Satır Ekle
c) Tablo/Hücreleri Birleştir
d) Tablo/Hücreleri Böl

24. Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo/Sütun Seç
b) Tablo/Satır Seç
c) Tablo/Otomatik Tablo Biçimi
d) Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği

25. Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tablo/Tablo Ekle
b) Düzen/Kopyala
c) Tablo/Başlık Sütun Yinelemesi
d) Tablo/Sırala

26. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.

a) İmleci belgenin başına getirir.
b) İmleci belgenin sonuna getirir.
c) İmleci paragraf başına getirir.
d) İmleci paragraf sonuna getirir.

27. Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İmleci belgenin başına getirir.
b) İmleci belgenin sonuna getirir.
c) İmleci paragraf başına getirir.
d) İmleci paragraf sonuna getirir.

28. Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Pencere menüsü kullanılmalıdır
b) Dosya menüsü kullanılmalıdır
c) Görünüm menüsü kullanılmalıdır
d) Yardım menüsü kullanılmalıdır

29. Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
b) Numara biçimi tanımlanabilir
c) Numaranın sayfa üzerindeki konumu tanımlanabilir
d) Her resim için bir numara verir

30. Word’de hazırlanan bir tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Formül kullanma
b) Hücreye yükseklik ve genişlik tanımlama
c) Hücre biçimleme
d) Üstbilgi tanımı yapma

31. Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanmaz?

a) Soldan bırakılacak boşluk
b) Sağdan bırakılacak boşluk
c) İki yana hizalama
d) Üstten bırakılacak boşluk

32. Üstbilgi / Altbilgi eklemek için hangi yöntem kullanılır?

a) Ekle-üstbilgi/altbilgi
b) Düzen-üstbilgi/altbilgi
c) Araçlar –üstbilgi/altbilgi
d) Görünüm-üstbilgi/altbilgi

33. Çalışma sayfanızın yönünü(yatay,dikey) değiştirmek için aşağıdaki hangi menü ve sekme kullanılır?

a) Dosya-sayfa yapısı-kağıt boyutu
b) Dosya-sayfa yapısı-kenar boşlukları
c) Dosya-sayfa yapısı-seçenekler
d) Dosya-sayfa yapısı-kenarlar

34. CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) En son yapılan işlemi tekrar eder
b) En son yapılan işlemi geri alır
c) En son yapan işlemi siler
d) En son yapılan işlemleri saklar

35. Çalışılan bir metne başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangi seçenekle yapılır?

a) Dosya/Dosya
b) Ekle/Dosya
c) Biçim/Dosya
d) Araçlar/Dosya

36. Sekme noktalarına yerleşecek bilgi için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Ondalık
b) Sola dayalı
c) Büyük harf karakterler
d) Ortalanmış

37. Ekle/kesme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İstenilen yere dipnot koyar
b) Bloklu alana siler
c) Sayfa,sütun veya bölüm keser
d) İstenilen yarde satır keser

38. Aşağıda verilen tablo ile ilgili işlemlerinden hangisi doğru değildir?

a) Metni tabloya dönüştürebiliriz
b) Tabloyu metne dönüştürebiliriz
c) Tabloya sayfa numarası verilebilir
d) Tablodaki verileri artan yada azalan oranda sıralayabiliriz

39. Bir tabloda seçim yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

a) Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
b) Bir tabloda fare ile seçim yapılamaz
c) Tablonun tamamı seçilemez
d) Tabloda yalnızca hücreler seçilemez.

40. Biçim /sütunlar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Sayfayı sütunlara ayırma ve sütunlar arası çizgi koyma işlemleri yapılabilir
b) Her sütunun genişlik ve aralık ayarları yapılabilir
c) Eşit sütun genişliği tanımlanabilir
d) Sütunlar için sekme noktaları tanımlanabilir

41. Özel bir kağıt boyutu ayarlamak için hangi menünün hangi seçeneği kullanılır?

a) Görünüm / Sayfa düzeni
b) Biçim / Başlangıç büyüt
c) Dosya / Sayfa yapısı
d) Görünüm / Yakınlaştır

42. Bir dosyaya belge koruma parolası aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

a) Dosyayı kaydetme aşamasındaki genel seçeneklerden – Belgeyi Koru
b) Araçlar menüsünden Belgeyi Koru seçeneği
c) Dosyayı kaydettikten sonra, dosyayı tekrar açma aşamasında
d) Araçlar menüsünden – Özelleştir – Belgeyi Koru

43. Bir sayfaya dipnot ekleme aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Sayfaya dipnot ve son not verilebilir
b) Dipnot numaralandırma veya sembol verilebilir
c) Dipnota numaralandırma verilecekse, numaranın biçimi değiştirilebilir
d) Aktif sayfanın sonuna dipnot verilemez.

44. Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

a) Dosya
b) Düzen
c) Görünüm
d) Ekle

45. Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?

a) Belgeyi iki parça halinde gösterir.
b) Tablodaki seçili hücreleri böler.
c) Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
d) Belgeyi sütunlara ayırır.

46. Belgeyi şablon olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?

a) Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
b) Dosya – Aç – Belge Şablonu
c) Dosya – Yeni – Şablon
d) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Belge Şablonu

47. Belgeye açma ve değiştirme parolası vermek için hangi yol izlenir?

a) Doya – Farklı Kaydet – Araçlar – Güvenlik Seçenekleri
b) Dosya – Farklı Kaydet – Güvenlik Seçenekleri
c) Dosya – Yeni – Şablon
d) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Parolalı olarak Kaydet

48. Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) .xls
b) .bmp
c) .doc
d) .dot

49. Word programında hazırlanan şablonların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) .xls
b) .bmp
c) .doc
d) .dot

50. Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

a) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
b) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
c) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
d) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

51. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

a) Kelimeyi seçer
b) Paragrafı seçer
c) Satırı seçer
d) Kursörü metnin sonuna götürür

52. Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile üç kez tıklamak ne anlama gelir?

a) Kelimeyi seçer
b) Paragrafı seçer
c) Satırı seçer
d) Kursörü metnin sonuna götürür

53. Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?

a) Kelimeler arası boşluk
b) Yeni sütun başı
c) Yeni paragraf başı
d) Yeni sayfa başı

54. Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?

a) Kelimeler arası boşluk
b) Yeni sütun başı
c) Yeni paragraf başı
d) Yeni sayfa başı

55. Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
b) Düzen – Kes ve istenilen yerde Düzen – Yapıştır
c) Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
d) Düzen – Git seçeneği kullanılır.

56. Bir tablodaki sütun bilgilerini toplamak için hangi menü seçeneği kullanılır?

a) Tablo – Formül
b) Düzen – Formül
c) Araçlar – Formül
d) Ekle – Formül

57. Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Word programı kapanır
b) Açık olan belge kapanır
c) Standart araç çubuğu kapanır
d) Bilgisayarı kapatmaya yarar

58. Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
b) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
c) Shift ve yön tuşları ile
d) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

59. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?

a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

60. Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?

a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

61. Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?

a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d) Ctrl + V

62. Mevcut araç çubuklarını ekranda nasıl aktif yapıp gizleyebiliriz?

a) Görünüm – Araç Çubukları
b) Düzen – Araç Çubukları
c) Biçim – Araç Çubukları
d) Ekle – Araç Çubukları

63. Biçim paragraf seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
b) Paragraflar arası boşluk ayarları
c) Hizalama ayarları
d) Yazı tipi rengi ayarları

64. Biçim yazı tipi seçeneği ile aşağıdakilerin hangisi yapılamaz?

a) Yazı tipini değiştirmek
b) Yer işareti koymak
c) Yazı tipi boyutunu değiştirmek
d) Altı çizili yapmak

65. Biçim sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Belli noktalara sekme durakları koymak
b) Belirtilen sekmeleri silmek
c) Sayfa numarası vermek
d) Sekmelerin hizalarını değiştirmek

66. Dosya – Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a) Sadece istenilen sayfaları(3,5,8-12 vb..) yazıcıdan çıkartmak
b) Sadece tek numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak
c) Belgeye koruma parolası vermek
d) Sadece çift numaralı sayfaları yazıcıdan çıkartmak

67. Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

a) Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
b) Resim hazırlanır.
c) Hesap tabloları oluşturulur.
d) Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

68. Düzen – bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?

a) Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar.
b) Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
c) Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızı çizgi ile çizer.
d) Toplam sözcük sayısını verir.

69. Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

a) Page Up
b) Page Down
c) Ctrl + Home
d) Ctrl + End

70. Her sayfanın başına “Windows İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?

a) Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
b) Dosya – Üstbilgi Altbilgi
c) Ekle – Üstbilgi Altbilgi
d) Düzen – Üstbilgi Altbilgi

71. Word’de fare ile kelime seçmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b) Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c) Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
d) Kelime üzerinde farenin sağ tuşu tek tıklanır.

72. Word’de fare ile paragraf seçmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b) Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
c) Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
d) Kelime üzerinde farenin sağ tuşu tek tıklanır.

73. Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?

a) Farenin sağ tuşu ve yazı tipi seçeneği
b) Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
c) Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
d) Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

74. Araç çubukları ne için kullanılır?

a) Menülerde olmayan seçenekler araç çubuklarında bulunur.
b) Menüleri kullanmak daha kolay olduğu için araç çubukları kullanılır.
c) Araç çubuklarını kullanmak menülerden daha pratik olduğu için
d) Program penceresinin görüntüsünü güzelleştirir.

75. Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?

a) Düzen – Bul
b) Görünüm – Tam ekran
c) Biçim – Biçem
d) Görünüm – Sayfa Düzeni

76. Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?

a) Dosya – Farklı kaydet
b) Dosya – Ad değiştir
c) Düzen – Yeni Adla kaydet
d) Dosya – Kaydet

77. Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?

a) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
b) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
c) Kelime Fare ile çift tıklanır
d) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

78. Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden hangisidir(Örn: T.C. = Türkiye Cumhuriyeti)

a) Dosya – Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik metin
b) Araçlar – Otomatik Düzeltme Seçenekleri – Otomatik Düzelt
c) Otomatik biçim – Otomatik düzelt
d) Yazım ve Dilbilgisi

79. Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Ekle – Resim – Küçük Resim
b) Ekle – Simge – Küçük Resim
c) Ekle – Alan – Resim
d) Ekle – Grafik

80. Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi
kullanılır?

a) Görünüm – Tam Ekran
b) Görünüm – Yakınlaştır – Tüm sayfa
c) Görünüm – Yakınlaştır – Sayfa Genişliği
d) Görünüm – Yakınlaştır – Çoklu Sayfa

81. Word’de açık olan belgelerin listesini nereden görebiliriz?

a) Pencere
b) Görünüm
c) Biçim
d) Araçlar

82. Klavyede olamayan karakterler nasıl eklenir?

a) Ekle – Simge
b) Ekle – Özel Karakterler
c) Ekle – Alan
d) Ekle – Resim

83. Düğmesinin görevi nedir?

a) Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler.
b) Yazı tipi boyutudur.
c) Sayfanın boyutunu ayarlar.
d) Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler.

84. Düğmesinin görevi nedir?

a) Seçili alanı kesip panoya alır.
b) Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
c) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
d) Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır.

85. Düğmesinin görevi nedir?

a) Satır ekle
b) Sütun ekle
c) Tablo ekle
d) Tablo ve kenarlıklar.

86. Düğmesinin görevi nedir?

a) Satır ekle
b) Sütun ekle
c) Tablo ekle
d) Tablo ve kenarlıklar.

87. Düğmesinin görevi nedir?

a) Seçili alanı kesip panoya alır.
b) Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
c) Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
d) Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır.

88. Düğmesinin görevi nedir?

a) Baskı ön izleme
b) Belirli bir alanı kesip panoya alır.
c) Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır.
d) Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

89. Düğmesinin görevi nedir?

a) Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
b) Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
c) Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
d) Yeni bir klasör açar.

90. Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Madde işareti – Numaralandırma
b) Numaralandırma – Madde işareti
c) Geri al – Yinele
d) Yinele – Geri al

91. Düğmesinin görevi nedir?

a) Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
b) Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
c) Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
d) Yazılı olan metni sola hizalı yapar.

92. Düğmesinin görevi nedir?

a) Çizim araç çubuğunu ekleyip kaldırmayı sağlar.
b) Otomatik şekil eklememize yarar.
c) Paint programını açarak çizim yapmamızı sağlar.
d) Sayfaya eklenmiş resimlerin renk ayarlarını yapar.

93. Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?

a) Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
b) Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
c) Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
d) Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala

94. Düğmesinin görevi nedir?

a) Biçim boyacısıdır.
b) Fırça biçimlerini ekrana getirir.
c) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar.
d) Çizgi çizme işlemini başlatır.

95. Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Girinti azalt – Girinti arttır
b) Girinti arttır – Girinti azalt
c) Numaralandırma – Madde işareti
d) Madde işareti – Numaralandırma

96. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli belgeyi kaydeder.
b) Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir.
c) Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır.
d) Yeni bir Word belgesi açar.

97. Düğmesinin görevi nedir?

a) Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar.
b) Heceleme yapar.
c) Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür.
d) Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar.

98. Düğmesinin görevi nedir?

a) İmlecin olduğu yere A harfi ekler.
b) Seçilen metni siler.
c) Yazı tipi rengidir.
d) Seçilen metni altı çizili yapar.

99. Düğmesinin görevi nedir?

a) Belgede yapılan işlemin doğruluk oranını belirler.
b) Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar.
c) Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar.
d) Seçilen rakamları %117 ile çarpar.

100. Düğmesinin görevi nedir?

a) Belgede aranan bir kelimeyi bulmaya yarar.
b) Aranılan bir belgeyi bulmaya yarar.
c) Belgenin yazdırılmadan önce kağıt üzerinde ki görünümünü ekrana getirir.(Baskı Ön izleme)
d) Aranılan bir resmi bulmaya yarar.

101. Düğmesinin görevi nedir?

a) Yeni bir Word belgesi açar.
b) Daha önceden kaydedilen belgeleri açar.
c) Geçerli belgeyi kaydeder.
d) Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır.

102. Düğmesinin görevi nedir?

a) Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
b) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
c) Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar.
d) Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.

103. Düğmesinin görevi nedir?

a) Seçili olan metni altı çizili yapar.
b) Seçili olan metni kalın yapar.
c) Seçili olan metni italik yapar.
d) Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmeye yarar.

104. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli belgeye 3.14 değerini girmeye yarar.
b) Geçerli olan belgeye Pi değerini girmeye yarar.
c) Basılmayan tüm özel karakterleri ekranda gizleyip/göstermek için kullanılır.
d) Sayfalar arası geçiş yapmak için kullanılır.

105. Çizim araç çubuğundaki düğmenin görevi nedir?

a) Ekrandaki çizim nesnelerini seçmek için kullanılır.
b) Fare işaretçisini yazı moduna getirmek için kullanılır.
c) Fare işaretçisi simgesini sayfaya eklemek için kullanılır.
d) Fare işaretçisini değiştirmek için kullanılır.

106. Düğmesinin görevi nedir?

a) Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.
b) Sayfamıza ok çizmeye yarar.
c) Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.
d) Sayfamıza çizgi çizmeye yarar.

107. Düğmesinin görevi nedir?

a) Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
b) Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar.
c) Çizimlere gölge vermeye yarar.
d) Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.

108. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli belgeye kare eklemeye yarar.
b) Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar.
c) Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar.
d) Seçilen çizimlere dolgu rengi vermeye yarar.

109. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
b) Döngüsel başvuruyu başlatır.
c) Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
d) İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar

110. Düğmesinin görevi nedir?

a) Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar.
b) Word art penceresini ekrana getirmeye yarar.
c) Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar.
d) Yazı tip rengini değiştirmeye yarar.

111. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
b) Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
c) Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
d) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

112. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli sayfaya işaretini koymaya yarar.
b) Geçerli sayfaya simge eklemeye yarar.
c) Sayfaya çizilen çizgilerin çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.
d) Geçerli sayfaya bir piksel genişliğinde çizgi çizmeye yarar.

113. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
b) Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
c) Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
d) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

114. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
b) Çizilen şekillere üç boyut vermeye yarar.
c) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
d) Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

115. Düğmesinin görevi nedir?

a) Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
b) Çizilen şekillere üç boyut vermeye ve ayarlamaya yarar.
c) Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
d) Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

116. Düğmesinin görevi nedir?

a) Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
b) Seçilen yazıları altı çizili yapmaya yarar.
c) Word Art galerisini ekrana getirir.
d) Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

117. Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?

a) Kalın – İtalik – Altı Çizili
b) Kalın – Altı Çizili – İtalik
c) İtalik – Altı Çizili – Kalın
d) Kes – Kopyala – Yapıştır.

118. Düğmelerini sırası ile görevi nedir?

a) Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti – Numaralandırma
b) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Madde İşareti – Numaralandırma
c) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde İşareti
d) Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele

119. Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?

a) Çizgi – Ok – Dörtgen – Oval – Metin Kutusu
b) Ok – Çizgi – Dörtgen – Oval – Metin Kutusu
c) Çizgi – Ok – Dörtgen – Metin Kutusu – Oval
d) Çizgi – Ok – Metin Kutusu – Oval – Dörtgen

120. Düğmesinin görevi nedir?

a) Baskı ön izleme sayfasında cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar.
b) Normal sayfada cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar.
c) Baskı ön izleme sayfasını açar.
d) Yazdır seçeneğidir.

121. Yukarıda görülen Görev çubuğundaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki şıkların hangisi yanlıştır?

a) Belge bir sayfadan oluşmaktadır.
b) Bir sayfalık belgenin birinci sayfasında bulunulmaktadır.
c) Üst kenar boşluğu 2,4 cm’dir
d) Belge 11 sayfadan oluşmaktadır.

122. Düğmesinin görevi nedir?

a) Sayfanın sol kenar girintisini ayarlar.
b) Sayfanın sağ kenar girintisini ayarlar.
c) Sayfanın ilk satır girintisini ayarlar.
d) Sola hizalı sekmedir.

123. Düğmesinin görevi nedir?

a) Sayfanın sol kenar girintisini ayarlar.
b) Sayfanın sağ kenar girintisini ayarlar.
c) Sayfanın ilk satır girintisini ayarlar.
d) Sola hizalı sekmedir

124. Düğmesinin görevi nedir?

a) Kayıt penceresine bir üst seviyeye çıkmaya yarar.
b) Kayıt penceresinde istenilen ortamda yeni bir klasör oluşturmaya yarar.
c) İstenilen bir ortamdaki klasörleri silmeye yarar.
d) Belirtilen klasörün özellikler penceresini açmaya yarar.

125. Yandaki cetvelde sırasıyla 1,2,3,4. Cm’ler üzerinde yer alan sekme duraklarının hizalamalarının doğru olarak dizilişi aşağıdakilerden hangisindedir?

a) Sağdan, Ondalık, Soldan, Ortadan
b) Soldan, Ortadan, Ondalık, Sağdan
c) Soldan, Ortadan,Sağdan, Ondalık
d) Sağdan, Ortadan, Soldan, Ondalık

126. Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme
b) Aç- Yeni – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön İzleme
c) Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi
d) Yazdır,Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır

127. Yandaki düğmenin görevi nedir?

a) Paragrafın ilk satırını ayarlar
b) Paragrafın sağ kenarını ayarlar
c) Paragrafın sol kenarını ayarlar
d) Paragrafın ilk satırını ve sol kenarını ayarlar

128. Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.

a) b) c) d)

129. Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d)

130. Paragrafların girintisini arttırmak için kullanılan simge aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d)

131. Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?

a) b) c) d)

132. Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir?

a) b) c) d)

133. Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir ?

a) b) c) d)

134. Bir hücreyi birden çok hücreye bölen düğme hangisidir?

a) b) c) d)

135. Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren düğme hangisidir ?

a) b) c) d)

136. Oluşturulmuş bir tabloya hazır otomatik biçimlerden birini vermek için hangisi kullanılır?

a) b) c) d)

137. Tablo oluştururken çizgi (kenarlık) rengini değiştirmek için hangi düğme kullanılır ?

a) b) c) d)

138. Aşağıdakilerden hangisi Çizim araç çubuğu öğelerinden (düğmelerinden) değildir ?

a) b) c) d)

139. Aşağıdakilerden hangisi Çizim araç çubuğu öğelerindendir(düğmelerindendir) ?

a) b) c) d)

140. Aşağıdaki düğmelerden hangisini tıkladığımızda Çizim araç çubuğu ekrana gelir ?

a) b) c) d)

141. Aşağıdakilerden hangisi Standart Araç Çubuğu öğelerindendir ?

a) b) c) d)

142. Bir metnin özelliklerinin aynısını başka metinlere vermek için kullanılan standart araç çubuğu düğmesi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) b) c) d)

143. Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalı ?
a) b) c) d)

144. Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalı ?
a) b) c) d)

145. Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalı ?

a) b) c) d)

146. Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır ?

a) b) c) d)

147. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

a) = Yazı tipi Rengi
b) = Word Art Ekle
c) = Gölgelendirme
d) = Serbest Döndür

148. Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Dosya – Sayfa yapısı
b) Ekle – Başvuru
c) Ekle – Köprü
d) Araçlar – Makro

149. Seçili metinde büyük küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

a) Düzen – Büyük / Küçük Harf Değiştir
b) Araçlar – Büyük / Küçük Harf Değiştir
c) Görünüm – Büyük / Küçük Harf Değiştir
d) Biçim – Büyük / Küçük Harf Değiştir

150. Görev bölmesi aşağıdaki menülerden hangisi ile eklenip kaldırılır?

a) Dosya
b) Görünüm
c) Biçim
d) Araçlar

1 thought on “MİCROSOFT WORD SORULARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.