Muhasebe Soruları-2

Egitim Dökümanları

1) Eta programında HESAP MAKİNASI’ nı çalıştırmak için hangi tuş kombinasyonları kullanılır?
A-) F9 Yardımcı işlemler mönüsü/F9 hesap makinesi
B-) F5/ Servis/F9 Hesap makinesi
C-) SHIFT+F8 Detay bilgi/F9 hesap makinesi
D-) SHIFT + F4 hesap makinesi

2) Hızlı ulaşım menüsüne hangi tuşlarla ulaşılır?
A-) SHIFT + F10 B-) CTRL + F10 C-) CTRL + F2 D-) SHIFT + F2

3) Fatura ve fişlerde iki satır arasına satır eklemek istenirse hangi tuş kombinasyonu kullanılır?
A-) CTRL + I B-) CTRL + D C-) CTRL + K D-) CTRL + X

4) Banka entegrasyonu tanımlamadan önce hangi işlem yapılmalıdır?
A-) Bankaya ait cari kartı tanımlanır.
B-) Hiçbir işlem yapılmadan entegrasyon tanımlanır.
C-) Hesap planında bankalar hesabı açılır.
D-)Bankaya ait açılış bakiyesi girilir.

5) Yanlış yada eksik kayıt edilmiş bir faturanın düzeltmesi nasıl yapılır?
A-) Fatura iptal edilerek yenisi düzenlenir.
B-) Mevcut fatura üzerinde gerekli düzeltme yapılarak kayıt edilir.
C-) Faturaya ait muhasebe fişi iptal edilir.
D-) Teknik destek alınır.

6) Fatura kayıt edilirken KDV yönünden hata mesajı veriyorsa sebebi ne olabilir?
A-) Fatura yanlış kesilmiştir. B-) Fatura entegrasyonu yapılmamıştır.
C-) Cari muhasebe kodları yanlış girilmiştir. D-) Stok değerleri yanlış yazılmıştır.

7) Muavin düzeyde hesap açılırken kebir hesap kodu ile muavin hesap kodunu birbirinden ayıran karakter nedir?
A-) * B-) / C-) – D-) Boşluk

8) Kasa modülünde çalışırken başlangıçta hangi değeri gireriz?
A-) Çalışılmak istenen tarih (gün,ay ve yıl) B-) Çalışılacak ay ve yıl
C-) Çalışılacak yıl D-) Modüle direk girilir.

9) Kasa modülünde fiş kesilirken “KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNDE DEĞİL” uyarısı alındığı zaman sebebi nedir?
A-) Kasa dosyalarında sorun vardır.
B-) Kasa modülüne girerken ilgili tarihle girilmemiştir.
C-) Carinin çalışma günü geçmiştir.
D-) O tarihte kasanın çalışamayacağı belirtilmiştir.

10) Gider faturaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A-) Gider faturaları kapalı faturadır.
B-) Gider faturaları kayıt edilirken fatura kalem sahalarında CTRL+F5 ile gider yerlerinin listesi alınır.
C-) Gider faturalarında ödenen tutara KDV dahil değildir.
D-) Gider faturaları Fatura/Yeni Fatura/Gider Faturası seçeneği ile işlenir.

11) Cari kartı açarken bulunan RİSK LİMİTİ ne anlama gelmektedir?
A-) Açık hesap borçlanılacak/alacaklanılacak toplam tutarı
B-) Kredi limiti + senet toplamı
C-) Kredi limiti + çek toplamı
D-) Kredi limiti + çek + senet toplamı

12) Çekler ciro edilirken ilgili bordroda nasıl kayıt yapılır?
A-) Satıcı kodu F6 ile çağrılır. B-) Satıcı kodu F5 ile görülür.
C-) Banka kodu F6 ile çağrılır. D-) Banka kodu F5 ile görülür

13) Tarafımıza iade edilen çekler kayıt edilirken ilgili bordro üzerinde işlem kodu olarak hangi kod seçilir?
A-) KPI B-) PMI C-) MI D-) KMI

14) Bize iade edilmiş olan çekleri bizimde iade ettiğimiz durumda ilgili bordo üzerinde işlem kodu olarak aşağıda sayılanlardan hangisi seçilmelidir?
A-) PMI B-) KMI C-) ET D-)KPI

15) Bankada tahsil olan müşteri çekleri için ilgili bordro üzerinde işlem kodu olarak hangisi seçilmelidir?
A-) ET B-)BT C-) MI D-) PPI

16) Müşterilerden alınan çeklerin son durumlarını görmek için hangi rapor alınır?
A-) Müşteri Çek Listesi B-) Firma Çek Listesi
C-) Müşteri Senet Listesi D-) Firma Senet Listesi

17) Dövizli işlem yapabilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A-) Şirket açma işlemi esnasında CARİDE DÖVİZ parametresi “E” olarak işaretlenmelidir.
B-) Cari kartı açarken carinin döviz cinsi yazılmalıdır.
C-) İşlem gününe ait olan döviz kuru girilmelidir.
D-) Hepsi

18) Kasa modülünde işlem yaparken “KASA TERS BAKİYE VERİYOR” uyarısı alınıp ve kayıt işlemi gerçekleşmiyorsa ne yapılmalıdır?
A-) Kasa kartından TERS BAKİYE seçeneği “E” yapılmalıdır.
B-) Kasa ters bakiye vermeyecek şekilde işlem yeniden yapılmalıdır.
C-) İlgili kasa kartı yeniden tanımlanmalıdır.
D-) Sorun giderilinceye kadar İşlem yapılmamalıdır.

19) Eta programında Fatura modülünde çalışırken SİPARİŞ modülü ile ilgili yardım almak istenirse ne yapılır?
A-) Böyle bir şey mümkün değildir. B-) SHIFT + F1 tuş bileşeni kullanılır.
C-) Ana menüye dönülerek yardım alınmalıdır. D-) Cari kartına geçilerek yardım alınabilir.

20) Henüz teslimatı yapılmamış aynı cariye ait olan birden fazla sipariş tek bir fatura yada irsaliye ile teslim edilmek istenirse bu işlem nereden yapılmalıdır.?
A-) Sipariş/Toplu Teslimat B-) Sipariş/Eski Sipariş
C-) Toplu Sipariş Basımı D-) Hiçbiri

21) Bir cari kartına ait olan birden fazla irsaliyeyi tek bir fatura ile teslim etmek istersek bu kayıt nereden yapılır?
A-) İrsaliye/Toplu İrsaliye B-)İrsaliye/Toplu Faturalama
C-)İrsaliye/Eski İrsaliye D-) Hepsi

22) Aynı cari kartına ait olan birden fazla irsaliye (bir irsaliyeye bir fatura olacak şekilde) teslim edilmek istenirse bu işlem nasıl yapılır?
A-) İrsaliye/Toplu Faturalama B-)İrsaliye/Toplu İrsaliye
C-)İrsaliye/Eski İrsaliye D-) Hepsi

23) Cari kartlarına ait olan Adres, Telefon numarası gibi bilgiler hangi rapor vasıtası ile alınır?
A-) Kod Unvan listesi B-) Hesap listesi C-) Ekstre D-) Stoklu Ekstre

24) Verilen iki tarih arasında fiyatları değişen malların listesini görmek istersek hangi rapora ihtiyaç duyarız?
A-) Fiyat Değişikliği Listesi B-) Toplu Fiyat Değişikliği
C-) Mal Listesi D-) Mali Envanter

25) Alım satıma konu olan malların belli bir tarih itibariyle elimizde bulunan miktarlarını ve bu malların sipariş miktarlarını aynı anda veren rapor hangisidir?
A-) Fiziki Envanter B-) Bakiye listesi C-) Mal Listesi D-) Fiyat Listesi

26) Stoklara ait olan ve yılbaşından beri yapılan hareketlerin listesini veren rapor hangisidir?
A-) Genel Hareket Raporu B-) Yıllık Rapor
C-) Stok Dönme Raporu D-) Ekstre

27) Yılbaşından beri stoklardan ne kadar KAR/ZARAR edildiğini gösteren rapor hangisidir?
A-) Maliyet Raporu B-) Genel K/Z analizi C-) Yıllık K/Z Analizi D-) Stoklu Ekstre

28) Stok kartı açarken kartın arka tarafında yerini alan KDV sahasında gelen değer nereden değiştirilir?
A-) Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler B-) Servis/Sabit Tanımlar/KDV Oranları
C-) Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları D-) Servis/Sabit Tanımlar/Saha Boyları

29) Fatura düzenlenirken farklı KDV oranları kullanılıyor ve bu oranlar fatura kalem sahalarında gösterilmek istenirse bu işlemle ilgili ayarlama nereden yapılır?
A-) Böyle bir ayar söz konusu değildir. B-) Servis/Sabit Tanımlar/Saha Boyları
C-) Servis/Sabit tanımlar/Parametreler D-) Fatura için EXE yenilemesi yapılmalıdır.

30) Sistemde kayıtlı olan faturaların listesi alınmak istenirse bu işlem için nasıl bir rapor alınmalıdır?
A-) Fatura listesi B-) Fatura kalemleri Listesi
C-) Stoklu Ekstre D-) Hareket Raporu

31) Satış faturaları için kullanılan fatura numarasının otomatik olarak sistem tarafından verilmesi istenirse bu tanımlama nereden yapılır?
A-) Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
B-) Servis/Dosya İşlemleri
C-) Servis/Bağlantı Bilgileri
D-) ilk faturaya yazılırsa sistem bundan sonrakileri kendi verir.

32) Fatura ekranında bulunan sahaların genişlikleri nereden ayarlanır?
A-) Servis/Sabit Tanımlar B-) Servis/Saha Boyları
C-) Servis/Sabit Tanımlar D-) Hiçbiri

33) Muhasebe modülünde bulunan hesapların dışında yeni bir hesap açılması istenirse bu işlem nereden gerçekleştirilir?
A-) Hesap Planı/Yeni Hesap B-) Hesap Planı/Hesap Listesi
C-) Hesap Planı/Hesap Aktarma D-)Hepsi

34) Daha önceden tanımlanmış olan stok kartının birimi değiştirilmek istenirse bu işlem nereden yapılır?
A-) Eski Kart B-) Yeni Kart C-) Servis D-) Eski Hareket

35) Herhangi bir suretle işleme konu olmuş olan bir stok yada cari kartı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A-) İptal Edilemez B-) Bilgilerinde değişiklik yapılabilir.
C-) Hepsi D-) Kartla ilgili raporlar alınabilir.

36) Cari kartı / Eski kart’ tan aşağıda sayılanlardan hangisi yapılamaz?
A-) Unvanı değiştirilebilir. B-) Adres bilgileri değiştirilebilir.
C-) Kodu değiştirilebilir. D-) Risk limiti değiştirilebilir.

37) Eta programında işlem yaparken “MUHASEBE KAYDI YAPMAK İSTERMİSİNİZ?” sorusu ile karşılaşmadan işlemin direkt olarak muhasebeye kayıt edilmesi istenirse bu işlem nereden ayarlanır?
A-) İşlemin yapıldığı modülün Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler
B-) Böyle bir değişiklik Yapılamaz.
C-) Muhasebe/Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler
D-) Ana menü/Servis

38) Müşteri çeklerini kayıt ederken karşımıza gelen faiz oranı bilgisi kalıcı olarak nereden değiştirilir?
A-) Servis/Sabit Tanımlar/ Firma Çek Senet Sabit tanımları/Parametreler
B-) Servis/Sabit Tanımlar/ Müşteri Çek Senet Sabit tanımları/Parametreler
C-) Servis/Sabit Tanımlar/ Banka Sabit Tanımları
D-) Bordro kayıt edilirken

39) Aynı satıcıya kesilmiş olan birden fazla çeki kayıt etmek istersek bu işlemi nereden yaparız?
A-) Eta programında sıra çek senedi kayıt edilemez.
B-) Firma Senedi Çıkış Bordrosu/Yeni Bordro
C-) Firma Çek Kartı
D-) Hiçbiri

40) Çek yada senetlerde bordro düzenlendiği zaman aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşir?
A-) İlgili cariye kayıt yapılır. B-) Hepsi
C-) Muhasebeye kayıt yapılır. D-) Çek kartları otomatik düzenlenir.

41) Eta programı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A-) Eta 7 programı ticari programdır.
B-) Eta 7 programı DOS tabanlı bir programdır.
C-) Eta 7 programında bütün raporlara EXCEL’ e gönderilemez.
D-) Hiçbiri

42) Kasa modülünün kullanılmadığı durumlarda carilerle yapılan nakit işlemler nereden kayıt edilir?
A-) Cari hareketi B–) Cari kartı
C-) Muhasebe fişi D-) Nakit işlemler için kasa modülü kullanılır.

43) Fatura kayıt edildikten sonra aşağıdaki işlemlerin hangisi/hangileri gerçekleşir?
A-) Stoka kayıt yapılır. B-) Cariye kayıt yapılır.
C-) Hepsi D-) Muhasebeye kayıt yapılır.

44) Yurt içi satış faturasındayken kapalı Fatura ne anlama gelmektedir?
A-) Genel toplam sahasında yazan tutarın tamamı tahsil edilmiştir.
B-) Kapalı fatura olamaz.
C-) Faturanın KDV’ si tahsil edilmiştir.
D-) Faturanın KDV MATRAHI tahsil edilmiştir.

45) Faturada bulunan KDV DAHİL sahası “E” olarak işaretlenirse nasıl sonuç doğurur?
A-) KDV matrahı hesaplanmaz.
B-) Fiyat sahasına yazılan değerin içinden KDV ayrılır.
C-) Genel toplam sahası hesaplanmaz.
D-) KDV tutarı hesaplanmaz.

46) Fatura düzenlerken fatura üst bilgilerinden fatura kalem sahalarına seri geçiş yapabilmek için hangi tuş kullanılır?
A-) PAGE UP B-) CTRL + K C-) PAGE DOWN D-) F12

47) Fatura tutarı üzerinden iskonto hesaplanması istenirse iskonto oranı nereye yazılır?
A-) Fatura üst bilgilerinde bulunan İSKONTO sahasına
B-) Fatura üst bilgilerinde bulunan KALEM İSKONTO sahasına
C-) İlgili stok kartına
D-) İlgi cari kartına

48) İrsaliye düzenlendiği zaman aşağıdaki olayların hangileri gerçekleşmez?
A-) Stok kaydı B-) Cari kaydı
C-) Muhasebe kaydı D-) b ve c şıklarının ikisi birden

49) Sipariş kaydı girildiği zaman hangi olaylar gerçekleşmez?
A-) Hepsi B-) Stok kaydı
C-) Cari kaydı D-) Muhasebe kaydı

50) Fatura, irsaliye ve siparişle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A-) Fatura düzenlendiği zaman cariye, stoka ve muhasebeye kayıt yapılır.
B-) İrsaliye düzenlendiği zaman sadece stoka kayıt yapılır.
C-) Sipariş kaydı girildiği zaman hiçbir modüle kayıt yapılmaz.
D-) Hepsi

51) Kasa modülünü kullanmayan bir işletme için yapılan nakit işlemlere ait olan günlük kayıtları hangi modülden görebilir?
A-) Muhasebe B-) Cari
C-) Stok D-) Kasa modülü olmadığı için göremez

52) İşletmede meydana gelen olay ve işlem herhangi bir suretle nakit girişi yada nakit çıkışına sebep olmuyorsa böylesi durumlar kayıt edilirken muhasebede hangi fiş türü düzenlenir?
A-) Tahsil Fişi B-) Mahsup Fişi C-) Tediye Fişi D-)Açılış Fişi

53) Yapılan işlemleri fişler bazında tarih sırasıyla görebilmek için muhasebede hangi rapor alınır?
A-) Defter – i Kebir B-) Büyük Defter
C-) Kasa Defteri D-) Yevmiye Defteri

54) Cari modülünde çalışırken cari modülünden çıkmadan herhangi bir müşteri çeki hakkında bilgi alabilmek için hangi tuş kombinasyonları kullanılır?
A-) SHIFT + F8 B-) F9
C-) Bu işlem cariden çıkmadan yapılamaz D-) ALT + F1

55) Günlük deftere yapılan kayıtların büyük deftere matematiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını gördüğümüz raporun adı nedir?
A-) Bilanço B-) Gelir Tablosu C-) Finans analizi D-) Mizan

56) Bir muavin hesap hakkında bilgi alınmak istenirse muhasebe modülünden hangi rapor alınır?
A-) Yevmiye Defteri B-) Büyük Defter C-) Muavin Defter D-) Kasa Defteri

57) Eta programında bulunan İMALAT modülünde çalışırken imalat işlemini gerçekleştirebilmek için hangi tanımlamanın öncelikli olarak yapılması gereklidir?
A-) Mamul Ağacı B-) Entegre Hareket C-) Stok Hareketi D-) Alım Faturası

58) İşletmede yapılan olay ve işlemlerin muhasebeye kayıt olabilmesi için hangi tanımlama gereklidir?
A-) Hesap Planı Tanımlama B-) Cari Kartı Tanımlama
C-) Stok Kartı Tanımlama D-) Hiçbiri

59) Entegrasyon için söylenenlerden hangisi / hangileri doğrudur?
A-) Muhasebe Bağlantı Kodları Demektir. B-) Üzerinde Çalışılan Şirkete Tanımlanır.
C-) Kebir ve Muavin Düzeyde Tanımlanabilir. D-) Hepsi

60) Bankaya yada satıcıya gönderilen bir çekin herhangi bir sebepten ötürü portföye girmeden müşteriye iade edilmesi durumunda hangi işlem kodu kullanılır?
A-) KPI B-) KMI C-) ET D-)MI

61) Müşteriden alınan bir senedin bankada tahsil edilebilmesi için hangi tanımlama yapılmalıdır?
A-) Banka Entegrasyonu B-) Genel İrtibatlar C-) Senet Pozisyonları D-) Hepsi

62) Firma çeki düzenleyebilmek için hangi tanımlamanın öncelikli olarak yapılması gereklidir?
A-) Banka Entegrasyonu B-) Cari Entegrasyonu
C-) Stok Entegrasyonu D-) Çek/Senet Entegrasyonu

63) Daha önceden tanzim edilmiş olan bir firma çekinin firmaya geri iade edilmesi durumunda kullanılacak olan bordroda işlem kodu olarak hangisi seçilir?
A-) KPI B-) KMI C-) ET D-)PI

64) Düzenlenmiş olan bir firma çekinin tahsil edilmesi durumunda hangi işlem kodu kullanılır?
A-) TA B-) KMI C-) ET D-)PI

65) Banka entegrasyonu tanımlama sayfasında bulunan BANKA KODU ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi doğrudur?
A-) Banka kodu Cari kartında bulunan cari hesap kodu ile aynı olmak zorundadır.
B-) Banka kodu Cari kartında bulunan cari hesap kodu ile aynı olmak zorunda değildir.
C-) Bu saha yalnızca numara girilebilir.
D-) Bu sahaya yalnızca karakter girilebilir.

66) Firma tarafından düzenlenmiş olan bir firma çeki hangi pozisyonu alır?
A-) PORTFÖY B-) CİRO C-) KEŞİDE D-) TANZİM

67) Firma tarafından düzenlenmiş olan bir firma senedi hangi pozisyonu alır?
A-) PORTFÖY B-) TANZİM
C-) KEŞİDE D-) Verilen Senetler

68) Müşteri çek listesi alınırken POZİSYONU sahası raporda görünmüyorsa bu sahanın raporda görünmesi nasıl sağlanır?
A-) F3 Saha Boyları B-) F2 Saha Boyları
C-) F5 Excel D-) Bu işlem gerçekleştirilemez.

69) Müşteri çek giriş bordrosunun yazıcıdan çıktısı alınmak istenirse ETA ekranında hangi tuş kullanılır?
A-) F3 Saha Boyları B-) F4 Yazdır C-) F5 Yazdır D-) F6 Yazdır

70) Çek/ Senet modülü raporlarında bulunan BORDRO LİSTESİ ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A-) EXCEL’ e gönderilemez. B-) Saha Boyları ayarlanamaz
C-) Yazdırılamaz D-) Hepsi

71) Düzenlenen 50 gün vadeli firma çeki kayıt edilirken vade sahasına hangi ifade yazılır?
A-) -50 B-) 50 C-) *50 D-) /50

72) Yanlış girilmiş bir müşteri çekinin CARİ HAREKETİ’ n deki düzeltmesi nereden yapılır?
A-) Yapılamaz B-) İlgili Bordro Düzeltilip Tekrar Kayıt Edilir.
C-) Cari Hareketi Düzeltilip Kayıt Edilir. D-) Cari/ Servis/Dosya İşlemleri/Yeniden İndekslenir

73) Yeni cari kartı nereden açılır?
A-) Cari Kartı/Yeni Kart B-) Cari Kartı/Eski Kart
C-) Cari Hareketi/Yeni Kart D-) Cari Hareketi/Eski Kart

74) Yeni stok kartı nereden açılır?
A-) Stok Kartı/ Eski Kart B-) Stok Kartı/ Yeni Kart
C-) Stok Hareketi/Yeni Kart D-) Stok Hareketi/Eski Kart

75) Stok kartında birim aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A-) Kilo B-) Metre C-) Ton D-)Hepsi

76) Muhasebede bulunan tüm hesapların belli bir sıraya göre sıralandığı listenin adı nedir?
A-) Hesap Planı B-) Büyük Defter C-) Mizan D-) Bilanço

77) Stok kartı bölümünde neler yapılabilir?
A-) Stok Hareketi Girilir B-) Stok Kartı Açılır.
C-) Parametreler Değiştirilir. D-) İlgili Raporlar Alınır.

78) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stok koduna örnek olabilir?
A-) 7001 B-) 007 C-) Hepsi D-) RC45

79) Bir şirkette kullanılan kasalar nereden tanımlanır?
A-) Muhasebe/Yeni Kart B-) Stok Kartı/Yeni Kart C-) Cari Kartı/Yeni Kart D-)Hiçbiri

80) Kapalı olarak kaydedilen bir Alım Faturası’nın sonucunda hangi fiş düzenlenir?
A-) Tediye Fişi B-) Tahsil Fişi C-) Nakit Fişi D-) Mahsup Fişi

81) Bir işletmede alınan mallar için ödenen KDV hangi belgeden yararlanılarak bulunur?
A-) Tahsilat Makbuzu B-) Gider Faturası
C-) Yurt İçi Satış Faturası D-) Alım Faturası

82) Eta programında şirketi öncelikli şirket haline getirmek için hangi işlem uygulanır?
A-) Şirket İşlemleri B-) Gizli Şirket
C-) Default Şirket D-) Şirket Açma

83) Mal hareketlerinin takip edildiği program modülü hangisidir?
A-) Cari B-) Stok C-) Fatura D-) Muhasebe

84) Eta programında kullanılan genel kayıt tuşu hangisidir?
A- F1 B-) F2 C-) F8 D-) F11

85) Stok program modülünde mal girdi ve çıktıları hangi bölümden izlenir?
A-) Stok Hareketi B-) Stok Kartı C-) Depo D-) Stok Tanımı

86) Program modüllerinde yapılan işlemlerin sonucunu döküm olarak alabilmek için hangi menüye girilir?
A-) İcmal B-) Rapor C-) Analiz D-) Özet

87) Eta program modüllerinde genel yardım tuşu hangisidir?
A- F11 B-) F2 C-) F8 D-) F1

88) Eta muhasebe programından çıkmak için hangi tuştan yararlanılır?
A- F10 B-) F2 C-) F8 D-) F1

89) Cari program modülünde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A-) Nakit Girişi B-) Satıcı Tanımı
C-) Mahsup Fişi Kesme D-) Müşteri Tanımlama

90) Eta muhasebe programında listeleme tuşu hangisidir?
A- F10 B-) F12 C-) F8 D-) Hiçbiri

91) Parası ödenmiş fatura çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kapalı Fatura B-) Karışık Fatura C-) Ödenmiş Fatura D-) Açık Fatura

92) Aşağıdakilerden hangisi bankadan para çekildiğinde kasaya giren paranın işlendiği fiştir?
A-) Mahsup B-) Tahsil C-) Tediye D-) Kapanış

93) Aşağıdakilerden hangisi fatura çeşitlerindendir?
A-) Makbuz B-) Çek C-) Açık Fatura D-) Hepsi

94) Muhasebe program modülünde kredili (veresiye) mal satışları hangi muhasebe fişine kayıt edilir?
A-) Tahsil B-) Mahsup C-) Tediye D-) Hepsi

95) Eta program modülünde daha önceden açılmış olan şirketlerin isim listesine hangi bölümden bakılır?
A-) F2 Şirket B-) F6 Şirket Listesi C-) F4 Raporlar D-) Hiçbiri

96) Eta programında iptal için hangi tuş kullanılır?
A- F10 B-) F3 C-) F8 D-) Hiçbiri

97) Eta programında eski kayıt arama tuşu hangisidir?
A-) F5 B-) F4 C-) SHIFT + F4 D-) F2

98) Eta programında hareket listesi hangi tuşla alınır?
A-) F5 B-) F7 C-) SHIFT + F4 D-) F2

99) Default şirket tanımlamanın amacı nedir?
A-) Eta programı çalıştırıldığında default şirket gelir.
B-) Muhasebe kayıtlarının entegresini sağlar.
C-) Kısa yol tuşlarının kullanımını sağlar.
D-) Eta programını direkt kapatmaya yarar.

100) Eta programında kopyalanın kısa yol tuşu hangisidir?
A- F10 B-) F11 C-) F8 D-) Hiçbiri

101) Eta programında yapıştırma işlemi hangi tuş yardımıyla yapılır?
A-) F5 B-) F4 C-) SHIFT + F4 D-) F12

102) Eta programı çalıştırıldığı zaman pencere olarak görünüyorsa tam ekran yapmak için hangi tuşlar kullanılır?
A-) CTRL + F10 B-) ALT + ENTER C-) SHIFT + F4 D-) F12

103) SARI TİCARET’ ten 1 000 YTL tahsil edilmiştir. Bu kayıt nereden yapılır?
A-) Fatura B-) Stok C-) Cari D-) Muhasebe

104) Bayan B’ ye tanzim ettiğimiz 10 000 YTL tutarındaki senedi kayıt edebilmek için hangi bordrodan yararlanırız?
A-) Firma Senet Girişi B-) Firma Senet Çıkışı
C-) Müşteri Senet Çıkışı D-) Müşteri Senet Girişi

105) Deneme Ticaret’ ten almış olduğumuz 25 000 YTL tutarındaki senedi hangi bordro ile kayıt ederiz?
A-) Firma Senet Girişi B-) Firma Senet Çıkışı
C-) Müşteri Senet Çıkışı D-) Müşteri Senet Girişi

106) Daha önce almış olduğumuz senedi Bay F’ ye ciro edersek nasıl kayıt ederiz?
A-) Satıcı kodu F6 ile çağrılır. Banka kodu boş bırakılır.
B-) Satıcı kodu F5 ile görülür. Banka kodu boş bırakılır.
C) Satıcı kodu boş bırakılır. Banka kodu F6 İle çağrılır.
D-) Satıcı kodu boş bırakılıp. Banka kodu F5 ile görülür.

107) Daha önce Bayan H’ den almış olduğumuz senedi bankaya tahsil edilmek üzere gönderdiğimiz zaman nasıl kayıt ederiz?
A-) Satıcı kodu boş bırakılır. Banka kodu F6 İle çağrılır
B-) Satıcı kodu boş bırakılıp. Banka kodu F5 ile görülür.
C-) Satıcı kodu F6 ile çağrılır. Banka kodu boş bırakılır.
D-) Satıcı kodu F5 ile görülür. Banka kodu boş bırakılır.

108) İşletmenin vermiş olduğu senetler hangi muhasebe hesabında izlenir?
A-) 120 Alıcılar Hesabı B-) 321 Borç Senetleri Hesabı
C-) 100 Kasa Hesabı D-) 102 Bankalar Hesabı

109) Aşağıdakilerden hangisi müşteri senet pozisyonu değildir?
A-) TANZİM B-) PORTFÖY C-) PROTESTO D-) ETAHSİL

110) Aşağıdakilerden hangisi firma senet pozisyonudur?
A-) PROTESTO B-) PORTFÖY C-) TANZİM D-) ETAHSİL

111) Bay R’ den almış olduğumuz 10 000 YTL’ yi kayıt ederken nasıl kayıt ederiz?
A-) Cari Hareketi / Borç kaydı B-) Cari Hareketi / Alacak Kaydı
C-) Cari Kartı/ Borç kaydı D-) Cari kartı/ Alacak kaydı

112) Bayan S’ ye yapmış olduğumuz 25 000 YTL nakit ödemeyi nasıl kayıt ederiz?
A-) Cari Hareketi / Borç kaydı B-) Cari Hareketi / Alacak Kaydı
C-) Cari Kartı/ Borç kaydı D-) Cari kartı/ Alacak kaydı

113) Daha önce tanzim ettiğimiz bir firma senedi tarafımıza iade edilirse hangi işlem kodu kullanılır?
A-) PI (PORTFÖYE İADE) B-) TA (SENET TAHSİL)
C-) MI (MUHTELİF İŞLEMLER) D-) Hiçbiri

114) Aşağıdakilerden hangisi müşteri senedi işlem kodlarından değildir? (BAZILARI ORTAK OLABİLİR.)
A-) PI (PORTFÖYE İADE) B-) TA (SENET TAHSİL)
C-)PPI (PORTFÖYE PROTESTOLU İADE) D-) ET (ELDEN TAHSİL)

115) Çek yada Senet pozisyonlarının listesini görmek için bordrolar üzerinde hangi tuştan yararlanılır?
A-) F2 B-) F3 C-) F5 D-) F6

116) Alınan bir müşteri çeki için çeki veren kişi tarafından ciro edilerek verilmişse ilgili sahaya hangi parametrik değer girilir?
A-) K B-) *K C-) C D-) *C

117) Alınan bir müşteri çeki için çek veren kişinin kendi çeki ise ilgili sahaya hangi parametrik değer girilir?
A-) K B-) *K C-) C D-) *C

118) Müşteri çeki çıkışı yapılırken daha önceden alınmış olan çekleri seçebilmek için hangi tuştan yararlanılır?
A-) F1 B-) F6 C-) F7 D-) F5

119) Müşteri senet çıkışı yapılırken daha önceden alınmış olan senetleri seçebilmek için hangi tuştan yararlanılır?
A-) F7 B-) F6 C-) F8 D-) F5

120) Müşteri çeki diğer işlemler bordrosunda işlem kodlarını seçerken hangi tuştan yararlanılır?
A-) F1 B-) F2 C-) F6 D-) F4

121) Müşteri senedi diğer işlemler bordrosunda işlem kodlarını seçerken hangi tuştan yararlanılır?
A-) F1 B-) F6 C-) F2 D-) F4

122) Stok kodu sahası ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A-) Sadece karakter girilebilir. B-) Sadece numara girilebilir.
C-) Hem karakter hem de numara girilebilir. D-) Hiçbiri

123) Cari kodu sahası ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi/hangileri doğrudur
A-) Sadece karakter girilebilir. B-) Sadece numara girilebilir.
C-) Hiçbiri D-) Hem karakter hem de numara girilebilir.

124) Cari kartı açarken adına cari kartı açılan kişiye borcunun vadesi geçtikten sonra kaç gün daha ödeme opsiyonu tanınacağını hangi sahada belirleriz?
A-) Risk limiti B-) Kredi limiti C-) Muafiyet D-) Açıklama

125) Düzenlen bir çek bordrosu ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A-) Cari modülüne de kayıt yapılır. B-) Çek kartı otomatik olarak açılır.
C-) Muhasebeye otomatik olarak kayıt yapılır. D-) Hepsi

126) Düzenlen bir senet bordrosu ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A-) Cari modülüne de kayıt yapılır. B-) Senet kartı otomatik olarak açılır.
C-) Muhasebeye otomatik olarak kayıt yapılır. D-) Hepsi

127) Cari hareketi düzenlenirken seçilmiş olan cari kartına ait bakiyenin gelmesi için hangi parametre kullanılır?
A-) *K B-) *B C-) B D-) K

128) Kendilerine mal veya hizmet satılan kişi veya işletmelerden tahsil edilecek alacakların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Satıcılar hesabı B-) Alıcılar Hesabı
C-) İndirilecek KDV hesabı D-) Hesaplanan KDV hesabı

129) Eta programında silme tuşu hangisdir?
A-) PageDown B-) Delete C-) PageUp D-) SpaceBar

130) Eta programında bir önceki menüye dönmek için hangi tuştan yararlanılır?
A-) CAPS LOCK B-) ESC D-) PAGEDOWN D-) PAGEUP

131) Çek tahsil edildiği zaman nereden kayıt edilir?
A-) Çek-senet /müşteri çek hareketi/diğer işlemler.
B-) Çek-senet /müşteri çek hareketi/müşteri çek çıkışı.
C-) Çek-senet /müşteri çek hareketi/müşteri çek girişi.
D-) Çek-senet /müşteri çek hareketi/firma çek girişi.

132) Satıcıya verilen bir müşteri senedi hangi adı alır?
A-) Ciro B-) Keşide C-) Tanzim D-) Ödeme

133) Satıcıya ciro edilen bir müşteri çeki için hangi muhasebe hesabından çıkış yapılır?
A-) 101 Verilen Çekler B-) 103 Alınan Çekler
C-) 102 Bankalar D-) 101 Alınan Çekler

134) Satıcı Bay Ahmet’ e olan borcumuzu görmek için hangi defteri kullanırız?
A-) Yevmiye Defteri B-) Büyük Defter C-) Yardımcı Defter D-) Kasa Defteri

135) Müşterimiz olan Bayan Zeynep’ in bize olan borcunu görmek için hangi defteri kullanırız?
A-) Yardımcı Defter B-) Büyük Defter C-) Yevmiye Defteri D-) Kasa Defteri

136) ZEYBEK TİCARET’ e keşide ederek vermiş olduğumuz 25 000 YTL tutarındaki çekimizin muhasebe yönünden ilk kayıt edileceği defter hangisidir?
A-) Yardımcı Defter B-) Büyük Defter
C-) Yevmiye Defteri D-) Kambiyo Defteri

137) KDV dönemi sonunda HESAPLANAN KDV toplamı İNDİRİLECEK KDV toplamından büyükse sonuç ne olur?
A-) KDV ödemesi yapılır. B-) KDV alacağı doğar
C-) Mahsuplaşmaya gidilir. D-) Hiçbiri

138) KDV dönemi sonunda HESAPLANAN KDV toplamı İNDİRİLECEK KDV toplamından küçükse sonuç ne olur?
A-) KDV ödemesi yapılır. B-) Devreden KDV doğar
C-) Mahsuplaşmaya gidilir. D-) Hiçbiri

139) Bir işletmede meydana gelen tüm olay ve işlemler tarih sırasına göre hangi deftere kayıt edilir?
A-) Yardımcı Defter B-) Envanter Defteri
C-) Yevmiye Defteri D-) Kambiyo Defteri

140) Kasa modülünün kullanılmadığı durumlarda bankada bulunan hesabımıza para yatırdığımız zaman bu işlemi nereden yaparız?
A-) Stok B-) Cari C-) Fatura D-) Muhasebe

141) KONYA TELEKOM’ dan gelen 250 YTL tutarındaki telefon faturası nereden kayıt edilir?
A-) Alım Faturası B-) Cari Hareketi
C-) Gider Faturası D-) Böyle bir kayıt yapılmaz.

142) SHIFT + F8 tuş kombinasyonu ile (detay bilgi menüsü) aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A-) Firma çek listesi B-) Cari kartları
C-) Stok Kartları D-) Müşteri Senet kartı

143) SHIFT + F8 tuş kombinasyonu ile (detay bilgi menüsü) aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A-) Müşteri çek kartı B-) Cari kartları
C-) Stok Kartları D-) Firma Senet kartı

144) Cari hareketi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
A-) Fatura bir cari hareket cinsidir.
B-) Senet bir cari hareket cinsidir.
C-) Yanlış kayıt edilmiş bir faturaya ait olan cari hareketinin düzeltilmesi faturadan olur.
D-) Hepsi

145) Yanlış kayıt edilmiş olan bir müşteri çeki giriş bordrosunun cari hareketinin düzeltilmesi nasıl olur?
A-)Cari hareketi silinip tekrar kayıt edilir.
B-)İlgili bordro düzeltilip tekrar kayıt edilir.
C-) Düzeltme yapılamaz.
D-) Firma Çeki/ Diğer İşlemler Bordrosundan ters kayıt yapılır.

146) Daha önceden tanımlanmış olan bir cari kartında düzeltme yapıldıktan sonra bir önceki cari kartına geçmeyi sağlayan klavye kısa yolu hangi tuşlardadır?
A-) SHIFT + F2 B-) CTRL + F2 C-) ALT + F2 D-) F2

147) Daha önceden tanımlanmış olan bir cari kartında düzeltme yapıldıktan sonra bir önceki cari kartına geçmeyi sağlayan klavye kısa yolu hangi tuşlardadır?
A-) SHIFT + F2 B-) ALT + F2 C-) CTRL + F2 D-) F2

148) Tanımlı bulunan cari kartlarına ait olan kod ve unvanları görmek istersek hangi raporu alırız?
A-) Kod/unvan Listesi B-) Hesap Listesi
C-) Hareket Raporu D-) Hiçbiri

149) Sistemde tanımlı bulunan malların listesini görmek istersek ne tür bir rapor alırız?
A-) Bakiye Listesi B-) Mal Listesi C-) Fiyat Listesi D-) Hiçbiri

150) Fatura modülünde çalışırken muhasebe hesaplarının listesi alınmak istenirse bu işlem nereden gerçekleştirilir?
A-) SHIFT + F8 B-) SHIFT + F10 C-) F10 D-)Hiçbiri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.