Okul Formatörü

Egitim Dökümanları

formator

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ESASLARI VE GÖREVLERİ (YENİ)

1.15/03/1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğtim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar laboratuarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri Hakkında Yönerge” de belirtilen görevleri yapmak.

2.Kasım 2003 tarihli ve 2554 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı Yönergesi” nde belirtilen görevleri yapmak.

3.Görevlendirildiği Okul/kurumda en az 6 saat en fazla 10 saat derse girecektir. (Bu dersler ilk öncelik olarak bilgisayar dersi, olmaması halinde branşından ders, buda mümkün olmadığı durumlarda kurum müdürü tarafından uygun bulunan derse girmek.)

4.Nöbet görevi verilmeyecektir.

5.Görevlendirildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde sabah saat 08.00 den akşam saat 17.00 ye kadar bilgisayar laboratuarlarının kullanımı ile ilgili çalışma çizelgesi hazırlayıp laboratuarların kapısına asmak.

6.Bilgisayar laboratuarında dersler haricinde sürekli bulunmak ve Bilgisayar laboratuarını 08.00 – 17.00 açık tutmak. Bilgisayar laboratuarından öğrenci, öğretmen, öğrenci velileri ve çevre halkının da kullanmasında yardımcı olmak.

7.Görevlendirildiği okul/kurumun web sayfası ile ilgili oluşturulan komisyonda başkanlık yapmak ve web sayfasının yapılmasından, yayınlanmasından ve güncellenmesinden sorumludur. ( Görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde web sayfasını yapıp yayınlamak zorundadır)

8.Sorumlusu bulundukları okulların bilgi iletişim araçları ile ilgili sorunlarında bu okullara rehberlik yapmak gerektiğinde teknik destek sağlamak.
İl içinde açılan bilgisayarla ilgili hizmetiçi eğitimlere katılarak bilgilerini güncellemek.

9.Görev yaptığı kurum/okulda tüm personele eğitim öğretimle ilgili bilgisayar konusunda yardımcı olmak, gerektiğinde (mesai saatleri içerisinde) kısa süreli seminerler düzenlemek.

10.Kurumunda/okulunda uygulanan projelerde (İntel Öğretmen Programı, İntel Öğrenci Programı, Microsoft Yenilikçi Öğretmen Programı, Cisco Ağ Akademisi Programı, think.com Programı vb.) tüm öğretmenlere rehberlik yapmak ve teknik destek sağlamak.

11.Teknolojide meydana gelen gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri kendi okullarında uygulamak ve tüm öğretmenlere rehberlik ve danışmanlık yapmak.

12.Kurumlarında/okullarında okul idaresi tarafından yapılması gereken görevleri yapmayacaklardır. ( sevk vermek, öğrenci devamsızlığı işlemek, fotokopi çekmek, sınav ve ders programları yapmak, bilsa ve ilsis modüllerine bilgi girmek vb.)

Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri (Eski 1993 Tarihli Tebliğler Dergisi)

1-Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

2-Bilgisayar laboratuarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak.

3-Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak.

4-Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek.

5-Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuar kullanım programı hazırlamak.

6-Bilgisayar laboratuarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak.

7-Bilgisayar laboratuarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğü”ne bildirilmesini sağlamak.

8-Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek.

9-Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

10-Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

11-Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak.

12-Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak.

13-Laboratuar kullanım kılavuzunu laboratuarının uygun bir yerine asmak. (Ek-1)

14-Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

15-Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak.

16-Yazılımlarla ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek.

17-Ders yazılımlarının ve kitaplarının B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek.

18-Laboratuarda bulunan yazılımlar ve kitaplar için B demirbaş eşya yardımcı defterini tutmak. (Ek-2)

19-İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmak. Bilgisayar koordinatör öğretmeni, okullarına Bilgisayar Laboratuarı kurulması, teçhizatının alımı, kabulü vb. komisyonların tabii üyesidir.
(Bilgisayar Laboratuarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-15), (T.D. 2378

6 thoughts on “Okul Formatörü

  1. bakanlık kılavuzda herhangi bir açıklama yapmamaıştı. herhangi bir sınırlama puanı da yoktu.birden 50 puan baz alınarak görevlendirme yapıldı.bu büyük bir aldatmaca gibi geldi.tabi arada paraları da aldılar!!!!!!!!

  2. çorumdan girdim sınava acaba bu isim listelerine nasıl ulaşabiliyoruz.
    sınavla ilgili bir istatistik var mı?

  3. Çorumdan giren arkadaşım puanını ögrenmişsindir ama ismini yazarsan kacıncı oldugunu anca söyleyebilirim istatistik yok ama şöyle diyebiliriz türkiye ortalaması 50 civarı senin kaçıncı sırada oldugunu öğrenmek istersen ismini tam yaz sözleyeyim hepsini burada yayınlamam pek dogru olmaz hepsini yayınlamak eğitekin görevi

  4. cihat kandemir arkadaşımada anca sunu söyleyebilirim ben sitede bir çok defa belirttim barajın 50 olacagını ama kimse kale almadı dediğim çıktı çünkü bugüne kadar yapılan bütün sınavlarda aynı şey yazılıyordu en yüksek alandan itibaren kontenjan bazında alınacak diye ama öyle olmadı hep bir baraj oldu buda bu konularda yeni oldugunu gösteriyor takma kafana 2010 haziranında yine girersin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.