Yozgat İlinin Tarihi ve Turistik Yerleri

Yozgat tabiî güzellikler ve târihî eserler bakımından zengindir. Târihte önemli ticârî yollar üzerinde olan Yozgat’ın birçok târihî eseri zamânımıza ulaşmamıştır. Başlıca eserleri şunlardır: Ulu Câmi: Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779’da yaptırılmıştır. İlin en eski câmisi olup Çapanoğlu Câmii olarak da bilinir. Bu özellik düzgün çalışamayacak. Tarayıcınız satır içi çerçeveleri desteklemiyor.Capanoğlu Süleyman Bey Câmii: Çapanoğlu Süleyman […]

Okumaya devam et