Davranış Bilimlerine Giriş

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ -Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. -Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika, Platon’nun en önemli çalışmasıdır. -Ziya Gökalp’in görüşlerini benimsediği batılı düşünür E.Durkheim’dir.

Okumaya devam et