TEFBİS Sorunlar ve Çözümler

Egitim Dökümanları

tefbis
11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun”la İlköğretim, Ortaokul ve Liseler 4+4+4 şeklinde zorunlu kademeli hale getirilerek, yeniden yapılandırılmıştır.
1-TEFBİS sisteminde bu yapılandırma sürecinde karşılaşılan ve Bakanlığımıza sıkça sorulan sorular ve soruna yönelik yapılan çözümler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
2-Tefbis sisteminde kaynak oluşturan kurumlar bilindiği üzere okullar olduğu için okulların sorunlarından yola çıkarak bilgi edinelim.
3-TEFBİS sisteminde Okul Aile Birliği Modülünü göremediklerini/giremediklerini belirtip, Okul Aile Birliği Modülüm çalışmıyor.?
4-Kurumumuz Okullar Modülünde, Ayarlar Menüsünden girip OAB Başkanını Kullanıcı olarak ekleyip bilgilerini girecekler ve OAB başkanına sisteme giriş yapması ve kullanması için yetki verecekler. Ekranda OAB Modülünün işlerlik kazanıp kazanmadığı kontrol edilmeli. OAB başkanını ekleyip yetkileri güncelledikten sonra Modül çalışmıyorsa İl/İlçe Mem Tefbis Yöneticinize müracaat ediniz. Yetkiliye OAB Modülü atamasını yaptırınız ve OAB Modülünüzün yetkilerini yetki alanlarını güncelletiniz.
Okullar TEFBİS sisteminde Okul Öncesi Modülünü göremediklerini/gireme diklerini belirtip, Okul Öncesi Modülü çalışmıyor.?
5-Kurumumuz Okullar Modülünde, Ayarlar Menüsünden girip Okul Öncesi Yetkilisini Kullanıcı olarak ekleyip bilgilerini girecekler ve Okul Öncesi Yetkilisinin yetkilerini güncelleyecekler.
6-Ekranda Okul Öncesi Modülünün işlerlik kazanıp kazanmadığı kontrol edilmeli. Okul Öncesi Yetkilisini ekleyip yetkileri güncelledikten sonra Modül çalışmıyorsa İl/İlçe MEM yetkililerinize müracaat ediniz.Yetkiliye Okul Öncesi Modül atamasını yaptırınız ve Okul Öncesi Modülünüzün yetkilerini yetki alanlarını güncelletiniz
7-Okullar Modüllere Kullanıcı ekleyeceği zaman, Bu T.C kimlik numaralı kişi sistemde kayıtlıdır. İkazı ile karşılaşıyorlar. T.C Kimlik numarası ile kullanıcı eklenemiyor ikazı veriyor.?
8-Kullanıcı olarak eklenecek TC Kimlik numaralı kişi, daha önceki (eski) okulundaki kayıtlı olduğu bilgilerini sildirecek ve yeni kurumuna ondan sonra giriş yapabilir. Eski okulundaki bilgilerinizi sildirdikten sonra yine aynı hata ikazı ile karşılaşılırsa Sistem Yöneticine başvurmanız gerekecektir.
9-Okullar Devreden Bakiye tutmuyor 4+4+4 sistemine geçmeden bakiyemiz tutuyordu 4+4+4 sisteminden sonra hesaplarımızda eksik bakiye gözüküyor veya fazla hesap bakiyesi gösteriyor?
Cevap : 1-Devreden bakiye ile ilgili ilk önce bakılacak yer belirtilen fazla veya eksik bakiyenin hangi ekranda (modülde) gözüküyor olduğuna bakmak gerekiyor. Doğru Modüldeki ekrandan mı bahsediyoruz bu modüller kontrol edilecek.(Örnek:OAB Devreden bakiye bilgisine ulaşmak için OAB Modülündeki ekrana bakmak gerekiyor.)
Cevap : 2- Okul Aile Birlikleri Modülü veya Okul Öncesi modülündeki ekranda gözüken bakiyenizin mutlaka doğru kontrollerini yapmanız lazım bunlar; Hatanın kaynaklandığı ana kriterlerdir.
Sisteme ilk girişteki Devreden bakiyenizden başlayarak OAB. Modülü ve O.Ö Modülünün 2010 yılında sisteme giriş Devreden bakiyenizi kontrol ediniz.( Devreden bakiye ile en çok problem buradan kaynaklandığı için sisteme ilk girişteki bakiyenize asla müdahale edilmeyecek. Yani her yıl gelir ve gider arasındaki fark buraya girilmeyecektir. İşletme defterinde yazılı olan gelir ve gider arasında oluşan fark yazılmayacak.)
10-Okullarda tutulan işletme defterlerindeki gelir ve gider arasındaki fark ile TEFBİS sistemindeki fark denk/eşit olacak.Farklılık olduğu takdirde Banka Cüzdanı +Bankadan gelen (gelir-gider dekontları) + İşletme Hesabı defteriniz +Tefbis sistemindeki gelir ve gider işlemleriniz hepsi kontrol edilecek.Gelir ve Gider hesapları kontrol edilirken; mükerrer kayıt olup olmadığı incelenecek varsa bunlar ilgili kayıt işlemi için ilgili modülde hangi işlem için düzenleme işlemi yapılacak ise hatalı kayıt için sistemden Hata Bildir butonundan Silinmesi/Düzenlenmesi yönünde İl/İlçe Tefbis Yöneticinize talepte bulunulacak.
11-Tefbis sistemine veri girişlerinde Gelir veya Gider işlemi işlenirken evrakın/işlemin Tarihine dikkat edilmelidir. Yanlış tarih girişi yapıldığı takdirde, bu tarih yanlışlığı TEFBİS sisteminde hesaplamalarımızda yanlışlığa sebep olmaktadır
12-Örnek : 100.00 TL Bağış (Gelir) veya 100,00 TL (Gider) kaydederken tarihini 2010 veya 2001,2015 yazarsak Tefbis işletim sistemi bu hesaplamayı ekranlara yansıtmayacaktır.Çünkü sistemimiz 2011 yılından itibaren günümüze kadar kaydedilen kayıt tarihlerini hesaplamaktadır
13-Okullar Modülüne sehven veri girişi yaptım, hesabı nasıl düzelteceğim.?
14-Cevap: Okullar Modülümüz bize, OAB Modülü veri girişi ve O.Ö Modülü veri girişi hesaplarının toplamını verir. Bu Modüle hiçbir şekilde veri girişi yapılmayacaktır.
15-İşlemini yaptığınız hatalı kayıtlarınızı ancak hata yaptığınız Modülden ilgili kayıtlar için Hata Bildir ikonunu seçerek İl/İlçe tefbis yöneticisine hatanın silinmesi veya düzeltilmesi hususunda bildirimde bulunabilirsiniz. İl/İlçe Tefbis yöneticisi ile görüşerek hatalı kaydın düzeltilip/düzeltilmediğini-silinip/silinmediğini takip etmeniz gerekmektedir. Hatalı giriş yapılan kayıt silindi ise doğru olan kaydı doğru modüle işlenmesi gerekmektedir
16-Okullar Tahmini Bütçe girişlerini yapamadıklarını belirtip bizi arıyorlar.
17-Tahmini Bütçe veri girişi yapabilmek için kurumlara verilen tarih aralığında ve zamanında yapılan veri girişleri yapmaları gerekiyor.
18-Kurumlar belirtilen tarih aralığında veri girişleri yapmadıkları için sistem veri girişine müsaade etmez. Sorunu İl/İlçe Tefbis yöneticinize bildirmeniz gerekmektedir.
19-Okullar Tahmini Bütçe Gelir ve Gider kalemlerinin bazılarını işleyip bazılarını işlemeden onaya sunuyorlar. İl/İlçe Tefbis yöneticileri onaylanma esnasında Gelir ve Gider Tahmini Bütçeleri ana ekranında işlem kalemlerini dikkatlice incelendikten sonra onaylanması gerekmektedir.
20-Okullarımız 2012 yılına ait sisteme girilmemiş Gelir evrakları ve Gider Faturaları var Sisteme bu evrakları girebilirmiyim, hesaplarımı etkiler mi ne yapmalıyım.?
21-2012 Yılına ait girilmemiş evrakları sisteme girebilirsiniz.Ancak dikkat etmeniz gereken husus evrakların tarihlerini sisteme işlerken dikkat etmeli.Gelir ve Gider işlenirken Ödeme tarihleri mutlaka 2012 yılı içinde olmalı Sistem bu işlemleri kayıt altına alırken kayıt tarihini 2013 olarak yazar bu işleminizi etkilemez önemli olan ödeme tarihlerini 2012 yılı olmasına özen gösterilmeli
22-Okullar sisteme elektrik, su ve doğalgaz faturalarını işleyecek.
23-Okulların sisteme yapmış olduğu girişlerin süresi iki gündür.İki günü geçmiş bulunan veri girişlerinin düzeltilmesi istenirse ilgili evrakın çıktısı alınarak bir üst yazıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
24-Okullar devreden bakiyesini güncellemeyeceklerdir.
25-Öz bakım gelirleri sisteme tek tek işlenecek. Eğer okula nakdi bir bağış olursa eğer okul aile birliği modülüne işlenecek.
26-Okullar sisteme kurumsal modülden giriş yapmayacak ve şifrelerini doğru girecekler.
27-Kantin kira gelirlerini okullar diğer işlemler menüsünden sisteme brüt olarak işleyecekler açıklama bölümüne yazılacak.
28-Bilgisayar, projektör masa vb bağışları ayni bağışlar bölümüne işlerken aynı zamanda demirbaş bölümüne de işlenecek.
29-Yurt içi ve yurt dışı fon gelirleri varsa okullar işleyecek.
30-Genel bütçeden gelen hiçbir para TEFBİS’e girilmeyecek.Okulların Elektrik su ve doğalgaz faturaları Milli Eğitim müdürlüğünce ödeniyorsa okullar sadece Okullar modülüne girip fatura takip modülüne işleyecekler.
31-MEM’den gelen paraları aktarım geliri modülüne kaydedecekler.
32-Bir yerde hem ortaokul hem ilkokul kısmı varsa öğrenci mevcudu hangisinde fazla ise o okulun modülüne işlecek.
33-Tahmini bütçeleri tüm okullar girecek.
34-Merkez ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ve METEM kurumlarıda sisteme veri girişi yapacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.