İl Koordinatörü

Egitim Dökümanları


İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri

İl merkezinde görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen il bilgisayar koordinatör öğretmenler il milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar. Uygun şartlan taşıyan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen bu öğretmenler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından valilik onayı alınıp Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü”ne sunulduktan sonra görevlerine başlatılırlar.

1. Görev yaptıkları illerde bulunan diğer eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerle birlikte bilişim teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar laboratuarlarının donanım, yazılım, bakım-onarım, vb. ihtiyaçlarını tespit ederek, ilgili birimlerin yetkilileriyle işbirliği içerisinde karşılanmasını sağlarlar.

2. Bilişim teknolojisi sınıfları ve bilgisayar laboratuvarları bulunan okullarında görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojileri araçlarını yetkinlikle kullanabilmeleri ve öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamak üzere, bu araçları derslerine entegre etmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim planlaması yaparak, bağlı bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne sunarlar. Gerektiğinde bu konularda öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.

3. İlçe bilgisayar koordinatör öğretmenlerden gelen raporlan, ilde düzenlenen kendi raporlarına ekleyerek Haziran ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve resmi yazı ile Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü”ne gönderirler.

4. Bakanlık tarafından sürdürülen elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmaları, görevli olduğu il ve bağlı ilçelerde yürütülmesini ve Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayarak, il ve ilçeler bazında yürütülen bu uygulamalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gereken tedbirleri alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.