WİNDOWS SORULARI

Egitim Dökümanları

1. Denetim masasının görevi nedir?
A) Windows’un yardım bölümüdür.
B) Harddiskin denetlendiği gizli FAT bölümüdür.
C) Bir ses dosyasıdır.
D) Bilgisayar sistem ayarlarının yapıldığı yerdir

2. Masa üstüne bir artalan resmi eklemek için hangi yol kullanılır?
A) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan
B) Başlat-Denetim masası-Ayarlar-Artalan
C) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem-Artalan
D) Görev çubuğu-Özellikler-Yatay döşe

3. Windows açıldığında ilk gelen ekrana ne ad verilir?
A) Dialog penceresi B) Program penceresi
C) Masa üstü D) Simge

4. Bilgisayarım penceresi içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Denetim Masası B) Disket Sürücü
C) Harddisk D) Geri Dönüşüm Kutusu

5. Nesneleri panoya (hafızayA) kopyalamanın kısayol tuşu hangisidir?
A) Ctrl + A B) Ctrl + V C) Ctrl + B D) Ctrl + C

6. Windows işletim sisteminde, tarih değiştirme işlemi nasıl yapılır?
A) Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
B) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
C) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Tarih/Saat
D) Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

7. “Başlat” Düğmesini üzerinde taşıyan uzun çubuğun adı nedir?
A) Görev çubuğu B) Araç çubuğu
C) Başlık çubuğu D) Durum çubuğu8. Windows’ta Ekran Koruyucu belirlemek için hangi seçenek kullanılır?
A) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem
B) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
C) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü
D) Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

9. Masa üstü bilgilerinin harddiskte yer aldığı dizin hangisidir?
A) WindowsSystem B) WindowsCommand
C) WindowsDesktop D) WindowsHistory

10. Windows’un standart penceresinde sağ üst köşede bulunan düğmeler hangileridir?
A) Simge durumuna küçült-Ekranı kapla/önceki boyut-Kapat
B) Simge durumuna küçült – Yatay döşe – Yardım
C) Simge durumuna küçült – Dikey döşe – Yardım – Kapat
D) Sadece kapat düğmesi bulunur.

11. Windows’ta yeni bir program kurmak için aşağıdaki seçeneklerden, hangi yol izlenir?
A) Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
B) Denetim masası-Yeni donanım ekle- Donatılar
C) Denetim masası-Program ekle/kaldır-Windows kur Donatılar
D) Windows gezgini-Ekle-Wordpad

12. Windows’ta, yeni takılan donanım sisteme nereden tanımlanır?
A) Denetim masası-Siste
B ) Denetim masası-Yeni donanım ekle
C) Denetim masası-Program ekle/kaldır
D) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

13. Windows’ta yeni bir yazıcı (printer) nerede tanımlanır?
A) Denetim masası-Program ekle/kaldır
B) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle
C) Başlat-Ayarlar-Yazıcılar
D) Hiçbiri

14. Başlık çubuğunda, içinde çarpı işareti olan düğme, hangi görevi yerine getirir?
A) Pencereyi simge durumuna getirir B) Pencere içindeki tüm öğeleri siler
C) Pencereyi bir önceki boyuta getirir D) Pencereyi kapatır

15. Herhangi bir klasörü veya dosyayı bulunduğu yerden başka bir yere nasıl taşıyabiliriz?
A) Gezgin-Seç-KopyalA) Yapıştır B) Gezgin-Seç-Kes-Yapıştır
C) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kes D) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kopyala

16. Farklı konumdaki birden çok dosyanın seçilmesi için fare ile birlikte hangi tuş kullanılır?
A) Alt B) Ctrl C) Alt Gr D) Tab

17. Windows ortamında çalışırken bilgisayarımız kilitlendiği zaman, enerjiyi kesmeden hangi tuşlar kullanılır?
A) Ctrl+Alt+Del B) Ctrl+Shift+Del C) Alt Gr+Home+Del D)Alt+Del+AltGr

18. Aşağıdaki şıklardan hangisi Windows’u tam olarak tanımlar?
A) Windows, karakter bazlı, çok görevlilik özelliği olan bir işletim sistemidir.
B) Windows, korumalı çalışan işletim sistemidir
C) Windows, sadece nesne tabanlı, karakter bazlı bir işletim sistemidir.
D) Windows 32 bitlik, çok görevlilik fonksiyonu olan nesne tabanlı, korumalı, grafiksel kullanıcı ara birimine sahip bir işletim sistemidir.

19. Bir kısa yol oluşturmak için izlenmesi gereken yol nedir?
A) Mouse Sol Tuş-Yeni-Kısa yol B) Başlat-Ayarlar-Denetim masası
C) Mouse Sağ Tuş-Yeni-Kısa yol D) Biçim-Eklentiler-Kısa yol

20. Windows işletim sisteminde, saat değiştirme işlemi nasıl yapılır?
A) Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
B) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
C) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Tarih/Saat
D) Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

21. Windows ortamında iken bilgisayar nasıl kapatılmalıdır?
A) Kasa üzerindeki Power düğmesi. B) Bilgisayarım-DosyA)Kapat
C) Masa üstü-Sağ fare tuşu-Kapat D) Başlat-Bilgisayarı Kapat .

22. Windows gezgininde, seçili dosyaları diskete kopyalamak için hangi seçenek kullanılır?
A) Ctrl + V ile Ctrl + C tuşları B) Ctrl + C ile Ctrl + V tuşları
C) Ctrl + X ile Ctrl +V tuşları D) Ctrl + A ile Ctrl + V tuşları

23. Windows’ta Ekran Çözünürlüğünü belirlemek için hangi seçenek kullanılır?
A) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem
B) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
C) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Ayarlar
D) Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

24. Windowsu kapatmak için hangi tuş grubu kullanılır?
A) Ctrl+F5 B) Alt+F4 C) Ctrl+F1 D) Shıft+F4

25. Windows’un standart penceresinde sol üst köşede bulunan simge(uygulama simgesi) neye yarar?
A) Simge tıklandığı zaman dosya ve klasör işlemlerini yapar.
B) Simge durumuna küçült – Yatay döşe – Yardım
C) Simge durumuna küçült – Taşı – Boyut – Kapat
D) Sadece kapat düğmesi bulunur.

26. Kısayollar için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Kısa yollar klasörler arasında hareket etmemizi sağlar
B) Kısa yollar, kolay kopyalama veya taşıma yapmamızı sağlar
C) Kısa yollar, silinen dosyaların kolay kurtarılması için oluşan simgelerdir.
D) Kısa yollar, sık kullandığımız dosyalara ve klasörlere kolay erişim sağlar

27. Windows programlarından olan “paint” silinmiş iken, tekrar yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden, hangi yol izlenir?
A) Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
B) Denetim masası-Yeni donanım ekle- Donatılar
C) Denetim masası-Program ekle/kaldır- Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır
D) Windows gezgini-Ekle-Paint

28. Windows’ta, install(setup) ile kurduğumuz bir programı nasıl sileriz?
A) Denetim masası-Sistem
B) Denetim masası-Yeni donanım ekle
C) Denetim masası-Program ekle/kaldır
D) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

29. Windows’ta yeni bir scanner (tarayıcı) nerede tanımlanır?
A) Denetim masası-Program ekle/kaldır
B) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle
C) Denetim masası-Yeni donanım ekle/kaldır
D) Hiçbiri

30. Başlık çubuğunda, içinde eksi işareti olan düğme, hangi görevi yerine getirir?
A) Pencereyi simge durumuna getirir
B) Pencere içindeki tüm öğeleri siler
C) Pencereyi bir önceki boyuta getirir
D) Pencereyi kapatır

31. Herhangi bir klasörü veya dosyayı başka bir yere nasıl kopyalayabiliriz?
A) Gezgin-Seç-Kopyala B) Gezgin-Seç-KopyalA)Yapıştır
C) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kes D) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kopyala

32. Mouse’u sol elini kullananlar için nasıl yapılandırabiliriz?
A) Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
B) Denetim masası-Fare
C) Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
D) Denetim masası-Çoklu ortam

33. Silinen bir dosya nasıl geri kurtarılabilir?
A) Geri dönüşüm kutusundan dosya seçilir ve sağ tuşa basılarak, yardımcı menüden geri al seçilir.
B) Silinen dosyanın masa üstündeki kısa yol simgesi çift tıklanarak kurtarılabilir.
C) Ms-Dos Komut istemiyle Dos’a geçilir ve “Undelete” komutuyla.
D) Windows gezgini-Görünüm-Özellikler içindeki “Kurtar” seçeneğinden.

34. Windows Gezgini’ nin sol penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Masa üstü B) Bilgisayarım C) Klasörler D) Dosyalar

35. Bir proğramı çalıştırmak için hangi seçenek geçersizdir.
A) Başlat-Programlar-Windows Gezgini
B) Başlat-Çalıştır
C) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
D) Başlat-Bul

36. Windows işletim sisteminde kes/kopyala/yapıştır/yeni klasör/Sil/kaydet gibi işlemlerin tümünü geçiş yapacağımız ortamların listesini de görecek şekilde nerede gerçekleştirebiliriz?
A) Masa üstü B) Windows gezgini C) Ayarlar D) Bilgisayarım37. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A) Görev çubuğunun yeri değiştirilebilir.
B) Görev çubuğunun yeri değiştirilemez.
C) Görev çubuğunu gizleyemeyiz.
D) Görev çubuğunun boyutu değişmez.

38. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A)Kısa yolu olmayan bir program çalışmaz.
B) Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışmaz.
C)Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışır.
D) Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program da silinir.

39. Windows ortamında disket formatlama (biçimlendirme) işlemi nasıl yapılır?
A)Format yazılır ve enter tuşuna basılır.
B)Disket sürücü üzerinde fare sağ tuşu basılır ve açılan menüden biçimlendir seçilir.
C)Word içinden dosya menüsünden formatla seçilir.
D)Disket sürücü çift tıklatılarak.

40. Seçili dosyalar hakkında bilgi veren çubuğun adı nedir?
A) Durum Çubuğu B) Görev Çubuğu C) Adres Çubuğu D) Menü Çubuğu

41. Masa üstünün art alanının düzenlenmesi için neler yapılmalıdır?
A) Başlat – Programlar – Donatılar – Masaüstü
B) Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Görüntü
C) Başlat – Çalıştır – Masa Üstü
D) Başlat – Bul – Masa Üstü – Ayarlar

42. Aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?
A) ALT + F4 B) CTRL+ F4 C) SHIFT+ F4 D) ALT + END

43. Aşağıdakilerden hangisi Başlık çubuğunda bulunan düğmelerden değildir?
A) Pencereyi kapat B) Ekranı Kapla
C) Çalıştır D)Pencereyi simge durumuna getir.

44. Bilgisayarım penceresi içerisinde aşağıdaki hangisi bulunur?
A) Disk Sürücüleri B)Geri Dönüşüm Kutusu
C) Explorer D)Son Kullanılanlar.

45. Windows işletim sisteminde silinen dosyalar nereye atılır?
A)Belgelerim B)Geri dönüşüm kutusu
C)Bilgisayarım D)Windows gezgini

46. Windows işletim sisteminde bilgisayarımızın ayarlarını nereden yapabiliriz?
A) Masa üstü B) Denetim masası
C) Windows gezgini D) Çalıştır

47. Bilgisayarımıza yeni bir yazıcı eklemek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Başlat/Ayarlar/Yazıcılar B) Başlat/Ayarlar/Denetim masası
C) Denetim masası/Özellikler/son D) Özellikler/ayarlar/Denetim masası

48. Windows’ta programlar nereden kaldırılır.(uninstall)?
A) Denetim masası/Sistem/Kaldır
B) Denetim masası/Ayarlar/Kaldır
C) Denetim masası/Program Ekle-Kaldır
D) Başlat/Ayarlar/Uninstall

49. Aşağıdakilerden hangisi Başlat Menüsü’nde bulunmaz?
A) Belgeler B) Programlar C) Ayarlar D) Favoriler

50. Başlat menüsünü açmak için aşağıdaki tuş gruplarından hangisini kullanmalıyız?
A) Ctrl+F4 B) Ctrl+F5 C) Alt+Esc D) Ctrl+Esc

51. Disket biçimlemek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?
A) Belgelerim/A sürücüsü/Biçimlendir
B) Ayarlar/A sürücüsü/Biçimlendir
C) Bilgisayarım/A sürücüsü/Biçimlendir
D) Denetim masası/A sürücüsü/Biçimlendir

52. Bilgisayarımızın ekran ayarları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Masa üstü/Ayarlar/denetim masası B) Denetim masası/Başlat/ayarlar
C) Ayarlar/denetim masası/Görüntü D) Bilgisayarım/denetim masası/görüntü

53. Aşağıdakilerden hangisi Windows sürümlerinden değildir?
A) Windows 3.1 B) Windows 97
C) Windows 98 D)Windows 2000

54. Bilgisayarımızdaki bütün programlara hangi menü sayesinde ulaşılabilir?
A) Başlat menüsü B) Dosya menüsü
C) Sağ tuş menüsü D)Görünüm menüsü

55. Başlat menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Yardım B) Bul C) Programlar D) Kopyala

56. Bilgisayarım penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Denetim Masası B) Disket sürücü (A:)
C) Sabit disk (C:) D)Başlat düğmesi

57. Windows’un masaüstünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Başlat B) Disket sürücü C) Saat D) Geri Dönüşüm Kutusu

58. Windows’un masaüstünde bulunan “Geri Dönüşüm Kutusu” bilgisayarın neyidir?
A) Dosyası B) Saati C) Çöp kutusu D) Masaüstü

59. Dosyaları içinde tutan ve bilgisayarı düzenli tutmamızı sağlayan nedir?
A) Donatılar B) Programlar C) Sistem yazılımı D) Klasör

60. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi yazılımı değildir?
A) Paint B) Windows 95 C) Windows 98 D) Windows ME

61. Windows adres çubuğunda iken Windows gezgini hangi kısa yol tuşu ile bulunur?
A) ALT + F4 B) CTRL+ F4 C) Windows Tuşu+E D) ALT + END

62. Windows gezgininde (Windows Explorer) Düzen/Tümünü seç seçeneğinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bulunulan sürücüdeki Tüm klasörleri seçer.
B)Bulunulan sürücüdeki tüm klasörleri ve tüm dosyaları seçer.
C)Bulunulan klasördeki tüm dosyaları ve alt klasörleri seçer.
D)Bulunulan klasördeki tüm dosyaları seçer.

63. Windows Gezgininde bir klasörün ismini nereden değiştirebiliriz?
A)Dosya Menüsünün Yeniden Adlandır Seçeneği ile
B)Düzen Menüsündeki Yeniden Adlandır Seçeneği ile
C)Görünüm Menüsündeki Yeniden Adlandır Seçeneği ile
D)Biçim Menüsünden Yeniden Adlandır Seçeneği ile

64. Windows Gezgininde seçilen nesnelerin (dosya, klasör vb.) başka ortamlara kopyalanabilmesi için sırasıyla hangi komut kullanılır?
A)Düzen/KopyalA)Düzen/Yapıştır B)Düzen/Kes-Düzen/Yapıştır
C)Dosya/KopyalA)Dosya/Yapıştır D)Düzen/KopyalA)Düzen/Kes

65. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini menülerinden değildir?
A)Dosya B)Araçlar C)Biçim D)Görünüm

66. Windows Gezgininde bir klasörü fare ile sürükleyerek başka bir sürücüdeki klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
A)İşlem hatalıdır mesajı alınır
B)Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
C)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
D)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

67. Windows Gezgininde bir klasörü CTRL tuşu basılı iken fare ile sürükleyerek aynı sürücüdeki başka bir klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
A)İşlem hatalıdır mesajı alınır
B)Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
C)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
D)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

68. Windows Gezgininde bir dosyanın ismini nereden değiştirebiliriz?
A)Dosya/Ad Değiştir B)Dosya/Aç
C)Düzen/Yeniden Adlandır D)Görünüm/Yeniden Adlandır

69. Bir klasörün yanında “+” sembolü varsa bunun anlamı nedir?
A)Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmektedir
B)Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmemektedir
C)Klasör sadece okunabilir özelliktedir
D)Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır

70. Windows Gezgininde nesneleri disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi uygulanır?
A)Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Tarihe Göre
B)Görünüm/Küçük Simgeler
C)Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Boyuta Göre
D)Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Ada Göre

71. Windows Gezgininde bir dosyanın nitelikleri nasıl değiştirilir?
A)Dosya/Özellikler komutu ile B)Düzen/Özellikler komutu ile
C)Görünüm/Özellikler komutu ile D)Araçlar/Özellikler komutu ile

72. Windows Gezgininde Kes komutunun klavyedeki tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)CTRL+X B)CTRL+V C)CTRL+C D)CTRL+A

73. Powerpoint’te yazılan bilgileri kalıcı olarak saklayabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Aç B)Dosya/Yeni C)Dosya/Kaydet D)Dosya/Yazdır

74. Powerpoint’te yazılmış bilgiler yazıcıya hangi komut ile aktarılır?
A)Dosya/Aç B)Dosya/Yeni C)Dosya/Kaydet D)Dosya/Yazdır

75. Powerpoint’te Şekildeki simgenin görevi nedir?
A)Yapıştır B)Kaydet C)Kes D)Aç

76. Powerpoint’te Şekildeki simgenin görevi nedir?
A)Yapıştır B)Kaydet C)Kes D)Aç

77. Powerpoint’te şekildeki simgenin görevi nedir?
A)Yapıştır B)Kaydet C)Kes D)Aç

78. Wordpad’de Şekildeki simgenin görevi nedir?
A)Belirtilen kelimenin altını çizer B)Belirtilen kelimeyi renklendirir
C)Belirtilen kelimeyi koyulaştırır D)Belirtilen kelimenin üstünü çizer

79. Powerpoint’te yazılan bir yazının yazıcıya nasıl aktarılacağının görüntüsü hangi komut ile incelenir?
A)Dosya/Yazdır B)Dosya/Aç C)Dosya/Baskı ön izleme D)Dosya/Sayfa Yapısı

80. Powerpoint’te yazıların tipini, biçimini, büyüklüğünü ve rengi gibi özelliklerini değiştiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Yapıştır B)Biçim/Yazı tipi C)Biçim/Paragraf D)Biçim/Sekmeler

81. Powerpoint’te kaydedilen bir dosyanın uzantısı (eğer değiştirilmezse) genelde ne olur?
A)PPT B)DOC C)XLS D)BAT

82. Powerpoint ne tür bir yazılımdır?
A)Yazım (Editör) B)Veri Tabanı(Database)
C)Sunum D)Hesap Tablolama

83. PAINT için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Değişik şekillerde çizim yapılmasını sağlar
B)Yapılan çizimleri kaydedebilme imkanı vardır
C)Yapılan çizimlerde Kes, Kopyala, Yapıştır işlemleri yapılır
D)Hepsi

84. PAINT’ DE kaydedilen bir dosyanın uzantısı ne olur?
A)WR1 B)DOC C)BMP D)XLS

85. PAINT’ DE yapılan çizimin daha yakından incelenebilmesini sağlayan menü seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Tümünü Seç B)Görünüm/Yakınlaştır
C)Görünüm/Bit İşlem Göster D)Resim/Döndür-Çevir

86. Paint’de Resim menüsünde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A)Resim döndürülebilir B)Resim uzatılabilir ve eğilebilir
C)Resmin renkleri ters çevrilebilir D)Hepsi

87. Paint ortamında hazırlanan bir resim hangi komut yardımıyla masaüstünde (desktop) duvar kağıdı olarak döşenebilir?
A)Düzen/Yapıştır B)Dosya/Sayfa yapısı
C)Dosya/Gönder D)Dosya/Duvar kağıdı olarak

88. Paint hangi programın altında çalışılan bir çizim uygulamasıdır?
A)Windows B)Excel C)Word D)Dos

89. Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A)Seçim yapabilmeyi sağlar B)Yazı yazabilmeyi sağlar
C)Çizim ortamını seçilen renge boyar D)Seçilen alanı silebilmeyi sağlar

90. Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A)Seçim yapabilmeyi sağlar B)Yazı yazabilmeyi sağlar
C)Çizim ortamını seçilen renge boyar D)Seçilen alanı silebilmeyi sağlar

91. Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A)Fare sağ tuşu ile sadece seçilen rengi siler B)Fare sol tuşu ile tüm renkleri silebilmeyi sağlar
C)Resmin herhangi bir yerini silebilmeyi sağlar D)Hepsi

92. Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A)İkisi de resmin herhangi bir yerini seçebilmeyi sağlar
B)Yıldız ve dikdörtgen şekilleri çizebilmeyi sağlar
C)Her ikiside yapılan çizimi silebilmeyi sağlar
D)Her ikiside yazı yazabilmemizi sağlar

93. Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A)Yapılan resmin büyütülmesini sağlar
B)Yapılan resmin seçilmesini sağlar
C)Yapılan resmin içinin boyanmasını sağlar
D)Elips şeklinde çizimler yapılmasını sağlar

94. Çalışan program ve dosya isminin üzerinde bulunduğu çubuğun adı nedir?
A) Araç Çubuğu B) Başlık Çubuğu
C) Menü Çubuğu D) Durum Çubuğu

95. DosyA)düzen-görünüm gibi yazıların üzerinde bulunduğu çubuğun adı nedir?
A) Araç Çubuğu B) Başlık Çubuğu
C) Menü Çubuğu D) Durum Çubuğu

96. Sayfa sayısı ve çalışılan alanı gösteren çubuğun adı nedir?
A) Araç Çubuğu B) Başlık Çubuğu
C) Menü Çubuğu D) Durum Çubuğu

97. Başlat menüsüne program eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır ?
A) Başlat-Ayarlar-Program-Ekle
B) Başlat-ayarlar-görev çubuğu ve başlat menüsü
C) Görev çubuğu-sağ buton-program ekle
D) Sağ buton-özellikler-program ekle

98. Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?
A) Dizin B) Dosya C) Kısayol D) Belge

99. Bir pencere içinde bulunan ve gizli olan olmayan bütün dosyaları görüntülemek için izlenmesi gere­ken yol hangisidir?
A) DosyA)Özellikler-Tüm dosyaları gös­ter
B)Görünüm –Klasör seçenekleri-görü­nüm- tüm dosyaları göster
C) Görünüm-Seçenekler-Özelleştir
D) DosyA)Klasör seçenekleri-Tüm dos­yaları göster

100. Herhangi bir dosyayı veya dizini diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Dosya menüsü-KopyalA)Disket A B) Düzen menüsü-Gönder-Disket A
C) Fare Sağ tuşu-Gönder-Disket A D) Düzen menüsü-KopyalA)Disket A

101. En son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?
A) Başlat-Bul-Belgeler B)Başlat-Sık kullanılanlar-Belgeler
C) Başlat-Programlar-Belgeler D) Başlat-Belgeler

102. Dizin ve dosyanın adını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Düzen menüsü-Yeniden adlandır B) Sağ buton-Dosya adlandır
C) sağ buton-Ad Değiştir D) dosya menüsü-Dosya adlandır

103. Bilgisayarımızın dosyaları birleştirerek hızını arttıran program hangisidir?
A) Disk birleştirici(Defrag) B) Ortam yürütücüsü
C) Scandisk D) Winamp

104. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hale getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
A) DosyA)tümünü seç B)Düzen-tümünü seç
C)Görünüm-tümünü seç D) Sağ buton-tümünü seç

105. Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisini kullanmalıdır?
A) Başlat-ayarlar-bul B) Başlat-programlar-bul
C) Başlat-bul-dosya ve klasörler D) Başlat-programlar-dosya ve klasörler

106. Bilgisayarın açılmasını sağlayan dosyalara verilen genel ad hangisidir?
A) Sistem dosyaları B) Toplu işlem dosyaları
C) Gizli dosyalar D) Hiçbiri

107. Masaüstünden bilgisayarın renk ayarının yapılması için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Başlat-Ayarlar-Görüntü B) Bilgisayarım-Denetim –Ayarlar
C) Başlat-Donatılar-Ayarlar D) Fare Sağ tuşu-Özellikler-Görünüm.

108. Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Setup B) Windows C) Anti-Virüs D) Pkunzip

109. “Oturumu Kapat” komutu seçilirse ne olur ?
A) Dos işletim sistemine döner B) Makinayı kapatır
C) Aktif kullanıcıyı devreden çıkarır D) Makinayı yeniden başlatır

110. Görev çubuğu özelliklerinden otomatik gizle onaylandığı zaman aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir ?
A) Görev çubuğu devamlı gizlenir B) Görev çubuğu Geçici olarak gizlenir
C) Gizlenmez D) Hiçbiri

111. Windows ile birlikte gelen yazı yazma programı (Editör) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paint B) Karakter Eşlem C) MSForms D) WordPad

112. Araç çubukları nereden görüntülenir veya kaldırılır?;
A) Menü Çubuğundaki Görünümden
B) Menü Çubuğundaki Dosyadan
C) Menü Çubuğundaki Düzenden
D) Menü Çubuğundaki Yardımdan

113. Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?
A) Araç çubuğu B) Kaydırma çubuğu
C) Durum çubuğu D) Yardım dosyası

114. Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?
A) Program tamamen kapanır
B) Program geçici olarak kaybolur
C) Program simge durumunda masaüstüne yerleşir
D) Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir.

115. Geri Dönüşüm kutusunda bulunan dosya nasıl geri kurtarılır?
A) Dosya çift tıklatılarak
B) Geri dönüşüm kutusunu boşaltarak.
C) Bilgisayarım – Dosya Menüsünden – Geri Al
D) Dosya Seçili iken-Dosya Menüsünden – Geri Al seçilerek

116. Bir simge üzerinde mouse ile seri çift tıklama yapılırsa ne olur?
A) Simge pencere olarak açılır. B) Simge silinir
C) Simgenin adı değiştirilir D) Simge görev çubuğuna gider

117. Aşağıdakilerin hangisi fare kavramlarından biri değildir?
A) Enter’lemek B) Tek tıklamak C) Çift tıklamak D) Sürükleyip bırakmak

118. Windows gezgininde bir klasörün ismini nereden değiştirebiliriz?
A) Araçlar menüsünden Yeniden adlandır seçilir
B)Klasörün üzerinde iken farenin sağ tuşu ile menüdeki Ad Değiştir seçeneği ile
C) Düzen menüsündeki yeniden adlandır seçeneği
D) Görünüm menüsünden yeniden adlandır seçeneği ile

119. Windows ortamında iken bilgisayar nasıl kapatılmalıdır?
A) Kasa üzerindeki Power düğmesinden kapatılır.
B) Bilgisayarım – Dosya – Kapat
C) Görev fare sağ tuşu ile tıklatılarak kapat seçilir.
D) Başlat – Oturumu kapat –Bilgisayar oturumunu kapat

120. Aşağıdakilerden hangisi Windows Xp’yi tam olarak tanımlar?
A)Windows Xp sadece şirketlere yönelik bir işletim sistemidir.
B)Windows Xp 16 bit veri yolunu destekleyen bir işletim sistemidir.
C)Windows Xp Dos tabanlı bir işletim sistemidir.
D)Windows XP 32-bit işlemci mimarisine ve tamamen korumalı bellek modeline sahip bir işletim sistemidir.

121. Windows Xp hangi gruba girer?
A)Editör programları B)Veri tabanı
C)Grafik programları D)İşletim sistemleri

122. Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir programı bilgisayara yüklenmesini başlatmaz?
A) Kur B)Setup C) Install D)Uninstall123. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hale getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Dosya Menüsü -Tümünü seç B)Düzen Menüsü -Tümünü seç
C)Görünüm Menüsü -Tümünü seç D)Sağ tuş açılır menüden -Tümünü seç

124. Windows Xp’de hangisi sonradan yüklenir?
A)Windows Gezgini B)Donatılar
C)Denetim Masası D)Microsoft Office

125. Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı seçmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
A)Alt Gr B)Ctrl C) Shift D) Caps Lock

126. Ardışık olmayan nesnelerin seçilmesi için fare ile beraber hangi tuş kullanılmalıdır?
A) Esc B)Shift C) Caps Lock D)Ctrl

127. Araç çubukları nereden görüntülenir veya kaldırılır?
A)Menü Çubuğundaki Görünüm B)Menü Çubuğundaki Dosyadan
C)Menü Çubuğundaki Düzenden D)Menü Çubuğundaki Yardımdan

128. Klasör ve dosyanın adını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A)Sağ buton-Yeniden adlandır B)Düzen menüsü-Yeniden adlandır
C)Sağ buton-Dosya adlandır D)Dosya menüsü-Dosya adlandır.

129. Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?
A) Araç çubuğu B) Kaydırma çubuğu
C) Durum çubuğu D) Yardım dosyası

130. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Pencerelerin boyutları değiştirilebilir.
B) Araç çubukları kaldırılabilir.
C) Denetim masasından yeni kullanıcı ekleyebiliriz.
D) Windows bir editör programdır.131. Geri Dönüşüm kutusunda bulunan dosya nasıl geri kurtarılır?
A) Dosya çift tıklatılarak
B) Geri dönüşüm kutusunu boşaltarak.
C) Bilgisayarım – Dosya Menüsünden – Geri Al
D) Dosya Seçili iken-Dosya Menüsünden – Geri Al

132. Mouse ile ilgili düzenlemeler nerede yapılır?
A)Başlat / Ayarlar / Denetim masası / Klavye
B)Başlat / Ayarlar / Denetim Masası / Fare
C)Başlat / Ayarlar / Denetim Masası / Ses
D)Başlat / Ayarlar / Denetim Masası / Görüntü

133. Windows ortamında, kayıtlı her hangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisini kullanmalıdır?
A) Başlat-ayarlar-Ara
B) Başlat-programlar-Ara
C) Başlat-Ara – Dosya yâda klasörler
D) Başlat-programlar-dosya yâda klasörler

134. Başlat menüsüne program eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A)Başlat-Ayarlar-Program-Ekle
B)Başlat-ayarlar-görev çubuğu ve başlat menüsü
C)Görev çubuğu-sağ buton-program ekle
D)Sağ buton-özellikler-program ekle

135. Yandaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir?
A)Denetim masası
B)Geri dönüşüm kutusu
C)Bilgisayarım
D)Masaüstü

136. En son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?
A)Başlat-Bul-Belgeler B)Başlat-Sık kullanılanlar-Belgeler
C)Başlat-Programlar-Belgeler D)Başlat-Belgeler

137. Klavye düzenini değiştirmek için hangi Denetim masası öğesi kullanılır?
A)Görüntü B)Kullanıcılar C)Ses D)Bölge ve Dil Seçenekleri

138. Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?
A) Klasör B) Dosya C) Kısayol D) Belge

139. Çalıştır hangi menüde bulunur?
A) Dosya B) Düzen C) Yardım D) Başlat

140. Bir pencere içerisinde bulunan ve gizli olan olmayan bütün dosyaları görüntülemek için izlenmesi gere­ken yol hangisidir?
A)DosyA)Özellikler-Gizli dosyaları ve Klasörleri göster.
B)Araçlar –Klasör seçenekleri-görü­nüm-Gizli dosyaları ve Klasörleri göster.
C)Görünüm-Seçenekler-Özelleştir
D)DosyA)Klasör seçenekleri – Gizli dosyaları ve Klasörleri göster.

141. Bilgisayarda donanım ayarlarının yapılabilmesi ve tanınmayan donanımların yeniden tanıtmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?
A)Başlat –Ayarlar – Denetim Masası
B)Başlat – Programlar – Denetim masası
C)Bilgisayarım – Ayarlar – Denetim masası
D)Bilgisayarım – Programlar – Denetim Masası

142. Bilgisayarımızın dosyaları birleştirerek hızını arttıran program hangisidir?
A)Disk birleştirici B)Ortam yürütücüsü C)Chkdsk D)Winamp

143. Windows ile birlikte gelen yazı yazma programı (Editör) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paint B) Picture Manager C) Works D) Notepad

144. Windows Xp ortamında Yazıcı ve Faks tanıtma nereden yapılır?
A)Denetim masası – sistem’ den
B)Program Ekle/Kaldır
C)Başlat -Ayarlar –Yazıcı ve Fakslar
D)Denetim masası – Görüntü’ den

145. Bilgisayarımızın genel özellikleri nereden öğrenebiliriz?
A)Başlat –Programlar – Donatılar –Sistem Araçları – Sistem Bilgisi
B)Başlat – Ayarlar – Denetim Masası-Program Ekle
C)Görev çubuğu özelliklerinden-Sistem
D)Bilgisayarım – Araçlar – Klasör Seçenekleri

146. Windows Xp temasında çalışmakta olan bir Bilgisayarın temasının Windows Klasik yapılması nereden gerçekleşebilir?
A)Masaüstü – Sağ tuş – Yenile.
B)Masaüstü – Sağ tuş – Simgeleri Yerleştir
C)Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler – Temalar
D)Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

147. Masaüstünün arka Plan (Duvar Kâğıdını) düzenlenmesi için yapılması gereken işlem nedir?
A)Başlat – Programlar – Donatılar – Masaüstü
B)Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Görüntü
C)Başlat – Çalıştır – Masaüstü
D)Başlat – Ayarlar– Masaüstü

148. Dosyaları gizlemek / göstermek için Aşağıdaki seçeneklerden hangisini kullanmalıyız?
A)Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri – Diller
B)Denetim Masası – Klasör Seçenekleri – Görünüm
C)Denetim Masası – Klavye / Hız– Görünüm
D)Denetim Masası – Klasör Seçenekleri / Genel

149. Tarih ayarlama işlemi Windows’ da nasıl yapılır?
A)Denetim Masası – Görüntü
B)Denetim Masası – Tarih/Saat
C)Başlat – Programlar – Donatılar – Sistem Araçları
D)Başlat – Ayarlar – Görev Çubuğu

150. “Oturumu Kapat” komutu seçilirse ne olur?
A)Dos işletim sistemine döner.
B)Bilgisayarı kapatır.
C)Aktif kullanıcıyı devreden çıkarır.
D)Bilgisayarı yeniden başlatır.

151. Simgesi neyi temsil eder?
A)Kısayol Dosyası B)Program Dosyası
C)Word Belgesi D)Klasör

152. Windows Xp’de Film veya müzik dosyaları hangi programla çalışır?
A)Windows Media Player B)Ses Denetimi
C)Ses Kaydedicisi D)Ses Değiştirici

153. Simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sil B)Yinele C)Özellikler D)Geri al

154. Simgesi neyi ifade eder?
A)Kısayol B)Dosya C)Klasör D)Düğme

155. Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
A)Bilgisayarım B)Belgelerim
C)Geri dönüşüm kutusu D)Internet Explorer

156. Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geri B)İleri C)Yinele D)Tam ekran

157. Simgeleri hangi işlemleri yapar?
A)Kes – Yapıştır B)Kes – Kopyala
C)Kopyala – yapıştır D)Bir seviye Yukarı – Geri Al

158. Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kapat B)Yardım C)Çalıştır D)Ara

159. Yandaki simgenin görevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Dosya ve Klasörlerin tümünü seçer
B)Dosya ve Klasörleri simge olarak gösterir
C)Bir üst klasöre (seviye) geçer
D)Dosya ve Klasörlerin özelliklerini görüntüler

160. Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aşağı Geri Getir
B)Aktif Pencereyi kapatır.
C)Simge Durumunda Küçült
D)Önceki Boyut

161. Yandaki Denetim masası öğesi olan Fare ayarlarından hangisi yapılamaz?
A)Sol ve sağ tuşlarının görev değişimi
B)İşaretçi hızının ayarlanması
C)Çift tıklama hızının ayarlanması
D)Oyun denetleyicilerinin ayarlanması

162. Yandaki Başlat Menüsü seçeneklerinden olan Simge ne işe yarar?
A)Bilgisayar içinde bulunan programlar liste halinde bulunur
B)Aranılan dosya ve klasörler bulunur
C)Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz
D)Belirtilen adresteki Internet adresi, belge, programları çalıştırabiliriz

163. Yandaki Denetim masası öğesi olan Yazıcı ve Fakslar ne işe yarar?
A)Yeni Bir yazıcı Yüklemeye yarar
B)Var olan yazı tiplerini değiştir
C)Bilgisayarımıza yeni bir yazı tipi eklemeye yarar
D)Bilgisayarımızda yüklü olan yazı tiplerinin ayarlanmasını sağlar

164. Windows+R tuşları Windows XP ‘de hangi işlemleri gerçekleştirir?
A)Seçilen nesnenin özelliklerini görüntüler.
B)Tüm pencereleri simge durumuna küçültme
C)Çalıştır İletişim Kutusunu açar
D)Sistem Özellikleri İletişim Kutusunu Açar

165. Windows+E Tuşları Windows XP de hangi işlemi gerçekleştirir?
A) Seçilen öğelerin kısayol menüsünü görüntüleme
B)Dosya veya klasör arama.
C)Etkin liste içindeki öğeleri görüntüler
D)Pencereyi Windows gezgini görünümünde açar.

166. 2. Karakteri “e” olan program dosyalarını aramak için arama bölümüne aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) *e.com B) ?e*.com C) ?e*.exe D)?e*.bat

167. Yandaki simgenin görevi nedir?
A)Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir
B)Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir
C)Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur
D)Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.

168. Aşağıdakilerden hangisi Kısayol için yanlıştır?
A)Program ve Belgelere giriş kapısıdır
B)Ulaşmak daha kolay olduğu için genelde masa üstünde simge haline getirilmiştir
C)Kısa yol dosyalarının uzantıları “.lnk”’dır.
D)Silinirse ilişkili olduğu program silinir

169. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun görevlerinden değildir?
A)Açık program ve klasör isimlerini gösterir.
B)Açık Programlar arası geçişi sağlar.
C)Arka Plan eklemeyi sağlar.
D)Açık Klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer

170. Windows ortamında, kayıtlı bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?
A)Başlat-Ayarlar-Ara
B)Başlat-Programlar-Ara
C)Başlat-Ara Dosya yâda Klasör
D)Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler

171. Bir Simgenin adını değiştirmek için, Aşağıdaki Kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
A)F1 B)F2 C)F3 D) F4

172. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?
A)Ctrl +Tab B)Alt + Tab C)Ctrl + F4 D)Alt + F4

173. Hangisi geri al işleminin kısayol tuşudur?
A)Ctrl + E B)Alt + Z C)Shift + Yön tuşları D)Ctrl + Z

174. Seçili Nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir?
A)Düzen – Diğerlerini Seç B)Düzen – Tümünü Seç
C)CTRL + B tuşları D)Görünüm – Simgeleri Düzenle

175. Aşağıdakilerden hangi seçenekte Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosyA) uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?
A)txt (Not Defteri), bmp (Paint) B)doc (Not Defteri), txt (Paint)
C)doc (Not Defteri), xls (Paint) D)exe (Not Defteri), bmp (Paint)

176. Görev Çubuğundaki saat simgesi nasıl kaldırılır?
A)Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Görev çubuğu
B)Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Görev çubuğu
C)Görev çubuğu üzerinde sağ tuş – Özellikler – Başlat menüsü
D)Görev çubuğu üzerinde sol tuş – Özellikler – Başlat menüsü

177. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan Kısayol tuşu hangisidir?
A)Shift+Delete B)Ctrl+Delete C)Delete D)Alt+Delete

178. Bir Pencerenin Araç/Durum çubuğu hangi menüden kaldırılır?
A)Dosya B)Düzen C)Görünüm D)Araçlar

179. Masa üstünde yeni bir boş metin belgesi nasıl oluşturulur?
A)Fare sol tuş – Yeni–Metin belgesi
B)Fare sağ tuş – Yeni – Metin belgesi
C)Fare sol tuş – Metin belgesi
D)Fare sağ tuş – Metin belgesi

180. Windows’tan Komut İstemi’ne aşağıdakilerden hangisi ile geçilir?
A)Başlat – Programlar – Windows Gezgini
B)Başlat – Programlar – Donatılar- Komut İstemi
C)Başlat – Programlar – Komut İstemi
D)Bilgisayarım – Denetim Masası – Komut İstemi

181. Denetim masası Bölge ve Dil Seçenekleri ayarlarından hangisi yapılamaz?
A)Tarih/ Saat biçemi ayarları B)Para birimi ayarları
C)Klavye Dil Ayarları D)Ekran renkleri ayarları

182. Kes – Kopyala – Yapıştır seçenekleri hangi menüde bulunur?
A)Görünüm Menüsü B)Dosya Menüsü
C) Düzen Menüsü D)Araçlar Menüsü

183. Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır?
A)Sağ tuş-Özellikler B)Dosya Menüsü-Yeni – Özellikler
C)Sağ tuş-Araştır D)Sağ tuş-Aç

184. Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Görünüm Menüsü-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
B)Dosya Menüsü – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
C)Düzen Menüsü – Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
D)Hiçbiri

185. Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Denetim Menüsünü açar.
B)Başlat Menüsünü açar.
C)Çalışan programlar arası geçişi sağlar.
D)Açık olan tüm program Pencerelerini kapatır.

186. Aynı türe sahip dosyaları bir araya getirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
A)Farenin sol tuşu – simgeleri diz – Türe göre
B)Farenin sağ tuşu – özellikler – Türe göre
C)Farenin sağ tuşu – Yeni – Türe göre
D)Farenin sağ tuşu – simgeleri yerleştir – Türe göre

187. Arka Planı değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
A)Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler-Masaüstü
B)Başlat – Ayarlar – Denetim Masası-Arka plan
C)Bilgisayarım – Ayarlar – Görüntü- Arka plan
D)Başlat-Ayarlar-Görüntü- Arka plan

188. Windows’ta Fare – Klavye – Sistem – Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A)Windows Gezgini B)Bilgisayarım simgesi
C)Geri Dönüşüm Kutusu D)Denetim Masası

189. Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz?
A) Başlat – Programlar – Donatılar – Fare
B)Başlat – Ayarlar – Fare
C)Başlat – Yazıcılar – Denetim Masası – Fare
D)Başlat – Ayarlar – Denetim Masası –Fare

190. Simgelerin özellikleri nasıl görüntülenir ve değiştirilir?
A)Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Aç
B)Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Kes
C)Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Kopyala
D)Simge üzerinde sağ tuş tıklanır – Özellikler

191. Windows Xp de Zamanlanmış Görev Eklemek için Hangi yol izlenir?
A)Başlat – Programlar
B)Başlat – Ayarlar – Denetim Masası
C)Başlat – Programlar- Donatılar
D)Başlat – Ayarlar

192. Açık olan tüm pencereleri basamaklamak için hangi yöntem izlenir?
A)Farenin sağ tuşu- Simgeleri Diz
B)Farenin sağ tuşu- Özellikler
C)Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu – Pencereleri basamakla
D)Görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşu – Pencereleri dikey Döşe

193. Windows işletim sistemi açıldığında bir uygulamanın otomatik olarak çalışabilmesi için o uygulamanın nerede bulunması gerekmektedir?
A)Başlat – Programlar- Donatılar – Başlangıç
B)Başlat – Başlangıç
C)Başlat – Programlar – Başlangıç
D)Başlat – Ayarlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.