Windows XP Soruları1

Egitim Dökümanları

1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?
A) Görüntü B) Klavye
C) Tarih/Saat D) Bölgesel Ayarlar

2) Aşağıdakilerden hangisi Windows XP işletim sisteminin standart masaüstü nesnelerinden değildir?
A) Geri Dönüşüm kutusu
B) Ağ komşularım
C) Microsoft Word
D) Bilgisayarım

3) Aşağıdakilerden hangisi Windows görev çubuğu üzerinde bulunmaz?
A) Başlat menüsü butonu
B) Tarih / Saat göstergesi
C) Açık Program Simgeleri
D) Denetim Masası Simgeleri

4) Paint programı aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle çalıştırılabilir?
A) Başlat – Tüm Programlar
B) Başlat – En son kullandıklarım
C) Başlat -Tüm Programlar – Donatılar
D) Donatılar – Sistem Araçları

5) Hesap makinesi programına aşağıdakilerden hangisi ile ulaşılabilir?
A) Başlat –En son kullandıklarım
B) Başlat –Tüm Programlar – Donatılar
C) Başlat- Tüm Programlar
D) Başlat- Ara

6) Herhangi bir penceredeki dosyanın, masaüstünde kısa yolu aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile oluşturulabilir?
A) Sağ Tıkla – Gönder – Masaüstü Kısa Yolu
B) Düzen – Kısayol Oluştur
C) Dosya Masaüstü Kısa yolu
D) Sağ Tıkla – Yeni Kısa Yol

7) Windows XP’ de standart programları ve kullanıcıların sonradan yükledikleri programların listesinin bulunduğu ve çalıştırıldığı başlat menüsü seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denetim masası
B) Tüm Programlar
C) Sık kullanılanlar
D) Ara

8)Aşağıdaki programlardan hangisi donatılar içinde yer almaz?
A) Not Defteri
B) Hesap Makinesi
C) Microsoft Word
D) Paint

9) Bir dosyayı silerken geri dönüşüm kutusuna atılmasını istemiyorsanız hangi tuş bileşenini kullanırsınız?
A) Shift +Del
B) Del
C) Ctrl + X
D) Ctrl + Del

10) Bilgisayarım penceresinde disket biçimlendirme işlemi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?
A) Dosya – Biçimlendir
B) Düzen – Biçimlendir
C) Disket A: çift Tıkla
D) Sağ Tıkla – Disket Kopyala

11) Silinen dosyaları silinmeden önceki yerlerine geri göndermek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılmalıdır?
A) Dosya seç – Sağ tıkla – Geri Yükle
B) Dosya Seç – Düzen – Geri Yükle
C) Dosya seç – Dosya – Gönder
D) Dosya seç – Sağ tıkla – Gönder

12) Klavye ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Tüm Programlar – Denetim Masası – Klavye
B) Başlat- – Denetim masası – Klavye
C) Tüm Programlar – Klavye
D) Bilgisayarım – Klavye

13) Mouse’un düğme yapılandırmasını değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Başlat –Tüm Programlar – Fare
B) Başlat – Denetim masası – Fare
C) Tüm Programlar – Denetim masası – Fare
D) Bilgisayarım – Fare

14) Bir yazıcı tanımı yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Başlat – Yazıcı ve Fakslar
B) Bilgisayarım – Yazıcılar
C) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Yazıcı ve Fakslar
D) Başlat – Programlar – Windows Gezgini – Yazıcılar

15) Aşağıdakilerden hangisi Windows XP Donatılar menüsü altında bulunmaz?
A) Görev Çubuğu ve başlat menüsü
B) Paint
C) Wordpad
D) Not Defteri

16) Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünün görevlerinden değildir?
A) İstenilen programı çalıştırmak
B) Windows XP ile ilgili yardım almak
C) İstenilen bir klasördeki dosya yada dosyaları arayıp bulmak
D) Silinen dosyaları kurtarmak

17) Görev çubuğundan saati kaldırmak için,
A) Görev çubuğu sağ tuş-Özellikler-Saati gösterdeki onay kaldırılır
B) Başlat-Saati gösterdeki onay kaldırılır
B) Başlat-Görev çubuğu-Saati gösterdeki onay kaldırılır
D) Başlat-Denetim masası-Saati göster’deki onay kaldırılır

18) Aşağıdaki tuşlardan hangisi başlat menüsünü açar?
A)Ctrl-Esc B)Ctrl-Tab C)Shift-Tab D)Alt-Tab

19) Aşağıdakilerden hangisi Alt-F4 tuşunun görevidir?
A) Aktif pencereyi kapatır
B) Aktif pencereyi simge durumuna küçültür
C) Aktif pencereyi ekrana kaplatır
D) Aktif pencereyi siler

20) Farenin sol tuşu ile nesne bir kez tıklanırsa ne olur?
A) Dosya açılır B) Nesne seçilir(işaretlenir)
C) Nesne silini D) Nesnenin özellikleri görülür

21)Klavye özellikleri seçeneği hangi klasör içinde yer alır?
A) Çalıştır B) Denetim Masası
C) Programlar D) Donatılar

22) Mouse(Fare) Özellikleri seçeneği hangi klasör içinde yer alır?
A) Başlangıç B) Programlar
C) Denetim masası D) Donatılar

23) Aşağıdakilerden hangisi Çalıştır komutunun görevlerinden değildir?
A) Program çalıştırır B) Klasör açar
C) Windows’u başlatır D) Belge açar

24) Başlat- Tüm Programlar-Başlangıç seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat menüsüne eklenmiş programları çalıştır
B) Disketteki programı çalıştırır.
C) Harddisk’e program yükler
D) Windows başlayınca başlangıç menüsündeki kısayollar otomatikman çalışır

25) Aşağıdakilerden hangisi Scandisk komutunun görevlerinden değildir?
A) Disk yüzeyinde hata arama
B) Dosya ve klasörlerde hata arama
C) Disk hatalarını denetleme
D) Virüs temizler

26) Windows XP de kullanıcının çalıştığı ara yüze ne denir?
A) Masaüstü (Arkaplan) B) Efektler
C) Ekran Koruyucu D) Ayarlar

27) Geri dönüşüm kutusunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silinen dosyaları kaydetmesi/kurtarması
B) Blok kurtarma
C) Blok silme
D) Blok taşıma

28) Geri dönüşüm kutusu penceresindeki “geri dönüşüm kutusunu boşalt”
komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geri dönüşüm kutusu penceresindeki dosyaları siler
B) Dosya taşır
C) Silinen dosyaları kurtarır
D) Dosyaları kopyalar

29) Masaüstüne klasör açmak için gerekli işlemler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masaüstünde Mouse’un sağ tuşu-özellikler-klasör
B) Masaüstünde Mouse’un sağ tuşu-yeni-klasör
C) Masaüstünde Mouse’un sağ tuşu-klasör
D) Masaüstünde Mouse’un sağ tuşu-yeni-yeni klasör

30) Bir simge (dosya) seçmek için gerekli işlemler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Simge(Dosya) Mouse’un sol tuşuyla bir kez tıklanır
B) Simge(Dosya) Mouse’un sağ tuşuyla bir kez tıklanır
C) Simge(Dosya) Mouse’un sol tuşuyla iki kez tıklanır
D) Simge(Dosya) Mouse’un sağ tuşuyla iki kez tıklanır

31) Windows XP’ deki pencerelerin yazı büyüklüklerini ve renklerini nereden ayarlarız?
A) Bilgisayarım -Denetim masası-Yazı tipleri
B) Bilgisayarım-Görüntü-Görünüm
C) Masaüstü-sağ tuş-özellikler-görünüm
D) Masaüstü-sağ tuş-özellikler-masaüstü-masaüstünü özelleştir

32) Son çalışılan belgeleri silmek için aşağıdakilerden hangi bölüm kullanılır?
A) Başlat-belgelerim
B) Bilgisayarım-belgeleri temizle
C) Belgelerim-düzen-sil
D) Görev çubuğu ve başlat menüsü-başlat menüsü

33) Açık program yokken Alt+F4 tuşunun görevi nedir?
A) İşlemi iptal eder B) Programı kapatır
C) Bilgisayarı kapatır D) Monitörü kapatır

34) Başlat menüsüne öğe eklemenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğenin kısayolu CTRL tuşuna basılı tutularak başlat menüsü içersine sürüklenip bırakılır
B) Görev Çubuğu ve Başlat menüsü-Görev çubuğu-Ekle
C) Bilgisayarım-Denetim masası-Program Ekle
D) Bilgisayarım-belgelerim-Ekle

35) Bir pencere açmak (program çalıştırmak) için gerekli işlemler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Simge(Program) Mouse’un sol tuşuyla bir kez tıklanır
B) Simge(Program) Mouse’un sol tuşuyla üç kez tıklanır
C) Simge(Program) Mouse’un sol tuşuyla iki kez tıklanır
D) Simge(Program) Mouse’un sağ tuşuyla iki kez tıklanır

36) Masaüstünde bir simgenin adını değiştiren seçenekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağ tuş tıkla -Ad değiştir
B) Sağ tuş tıkla-Özellikler-Ad değiştir
C) Sağ tuş tıkla-Dosya-Ad değiştir
D) Sağ tuş tıkla-Dosya-Yeni-Ad değiştir

37) Denetim masasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ayarlar-Belgeler-Programlar-Donatılar
B) Yazı tipleri-Görüntü-Fare-Erişebilirlik seçenekleri
C) Klavye-Kullanıcı Hesapları-Program Ekle Kaldır-Tarih/Saat
D) Bölgesel ve dil seçenekleri-Sistem-Yeni donanım ekle-Yazıcılar

38) Denetim masasına ulaşan seçenekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat-Tüm Programlar-Denetim masası
B) Başlat-Tüm Programlar-Donatılar
C) Başlat-Donatılar-Denetim masası
D) (Başlat-Denetim masası)-(Bilgisayarım penceresi)

39) Pencerelerdeki tümünü seç komutunun etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tümünü seç=Dosyaların tamamını seçer
B) Tümünü seç=Com uzantılı dosyaları seçer
C) Tümünü seç=Uzantısız dosyaları seçer
D) Tümünü seç=Beş karakterli dosyaları seçer

40)Bir dosyayı gizli yapmak için ne yapılmalıdır?
A) Dosyayı seç-sağ tuş-genel-gizli
B) Dosyayı seç-sağ tuş-kısayol-gizli
C) Dosyayı seç-sağ tuş-araştır-gizle
D) Dosyayı seç-sağ tuş-gizleme

41) Gizlediğimiz bir dosyayı göstermek için hangi yol izlenir?
A) Bilgisayarım-Araçlar-Görünümler
B) Bilgisayarım-Görünümler-Göster
C) Bilgisayarım-Araçlar-Klasör seçenekleri-Görünüm-göster
D) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü ve özellikler

42) Bir programa klavye kısayol tuşu atamak için izlenecek yol hangisidir?
A) Seç-Sağ tuş-Özellikler-genel-kısayol tuşu
B) Seç-Sağ tuş-Özellikler-kısayol-kısayol tuşu
C) Seç-Sağ tuş-Özellikler-genel-Tuşlar
D) Seç-Sağ tuş-Araştır-Tuşlar-Kısayol tuşu

44) Diğer bilgisayardaki belgelere, verilere ve bağlı aygıtlara ulaşmak için kullandığımız ve bağlı diğer bilgisayarlara bağlanmamızı sağlayan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geri dönüşüm kutusu
B) Bilgisayarım
C) Internet Explorer
D) Ağ Bağlantılarım

45) Bilgisayarımın içinde aşağıdaki klasörlerin hangisi bulunmaz?
A) Denetim masası B) Paylaşılan belgeler
C) Sürücüler D) Görev Çubuğu ve Başlat menüsü

46) Bir pencerenin ekranı kaplaması için aşağıdakilerin hangisini seçeriz?
A) Sağ tuş- aç
B) Başlık çubuğuna 2 kez farenin sol tuşuyla tıklanır
C) Önceki boyut simgesi seçilir
D) Simge durumunda küçült simgesi seçilir.

47) Windows XP’ de disketi aşağıdakilerden hangisiyle formatlarız?
A) Bilgisayarım – Disket A(Seçilir) -Dosya-Biçimlendir
B) Bilgisayarım-Disket A-Formatla
C) Bilgisayarım-Disket A (Seçilir)-Sağ tuş-Özellikler-Biçimlendir
D) Bilgisayarım-Sağ tuş-Biçimlendir

48) Disk birleştiricinin görevi nedir?
A) Sistem taraması yapar
B) Dosyaları birleştirir
C) Disklerin boyutunu küçültür
D) Hata denetlemesi yapar

49)Windows XP’ de ardışık nesne seçme tuşu nedir?
A) Ctrl+Mouse’un sol tuşu
B) Ctrl+Mouse’un sağ tuşu
C) Shift+Ctrl+Alt tuşu
D) Shift+Mouse’un sol tuşu

50) Windows XP’ de aralıklı nesne seçme tuşu nedir?
A) Ctrl+Mouse’un sol tuşu
B) Ctrl+Mouse’un sağ tuşu
C) Shift+yön tuşları
D) Shift+Mouse’un sol tuşu

Bilgisayar Kursu Soruları, Halk Eğitim Kursu Bilgisayar Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.