Windows XP Soruları2

Egitim Dökümanları

windows7

1) Windows XP’nin Çözünürlük ayarları ve ekran ayarları nerden yapılır?
A) Bilgisayarım -Denetim masası-Yazı tipleri
B) Masaüstü-sağ tuş-özellikler-Ayarlar
C) Masaüstü-sağ tuş-özellikler-Görünüm
D) Masaüstü-sağ tuş-özellikler-masaüstü-masaüstünü özelleştir

2) Hard diskin boyutunu nereden öğrenebiliriz?
A) Bilgisayarım-Özellikler
B) Bilgisayarım -görünüm-Gelişmiş
C) Bilgisayarım-C:-sağ tuş- özellikler
D) Bilgisayarım-Araçlar-özellikler

3) Bilgisayarımıza yeni bir donanımı nereden ekleriz?
A) Bilgisayarım-Denetim Masası-Erişebilirlik seçenekleri
B) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem-Genel
C) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle kaldır
D) Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

4) Herhangi bir dosyayı Diskete kaydetmek için aşağıdakilerin hangisi yapılır?
A) Dosyayı seç-sağ tuş-Yapıştır
B) Dosyayı seç-Sağ tuş-Gönder-Disket A:
C) Dosyayı seç-Sağ tuş-Kısayol oluştur-Disket A:
D) Dosyayı seç-Sağ tuş-Özellikler-Disket A:

5) Windows’a farklı bir duvar kağıdı aşağıdakilerin hangisinden verilir?
A) Sağ tuş-Özellikler-Temalar
B) Sağ tuş-özellikler-Masaüstü
C) Sağ tuş-Özellikler-Ekran koruyucusu
D) Sağ tuş-Özellikler-Görünüm

6) Birden fazla program çalışırken programları açık olduğunu aşağıdakilerin hangisinde görürüz?
A) Görev Çubuğu B) Bilgisayarım
C) Belgelerim D) Masaüstü

7) Sistem bilgisini aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Bilgisayarım- sağ tuş -Özellikler
B) Ağ Bağlantılarım
C) Belgelerim
D) Internet Explorer

8) Masaüstüne programların kısayol yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programları açmak için
B) Bilgisayarı hızlandırmak için
C) Programlara hızlı ve kolay erişim için
D) Bilgisayarı Çalıştırmak için

9) Farenin sol tuşu basılı iken bir dosya sürüklenip bir klasörün içine bırakılırsa ne olur?
A) Kopyalanır B) Taşınır
C) Silinir D) Kesilir

10) Farenin sol tuşu ile CTRL tuşuna basılıp sürüklenir bir klasörün üzerine bırakılırsa ne olur?
A) Kopyalanır B) Taşınır
C) Silinir D) Kesilir

11) Windows Gezgininde bir klasörün ismini nereden değiştirebiliriz?
A) Dosya menüsünden ad değiştir seçeneği ile
B) Klasörün üzerinde iken farenin sağ tuşu ile gelen menüdeki ad değiştir seçeneği ile
C) Düzen menüsündeki ad değiştir seçeneği ile
D) A ve B şıkkı doğru

12) Windows Gezgininde iken son yapılan değişiklikler nereden güncellenir?
A) Görünüm -simgeleri yerleştir
B) Görünüm – yenile
C) Görünüm –ayrıntılar
D) Görünüm – seçenekler

13) Bir klasör simgesi üzerindeyken klasör üzerinde + işaretçi bulunuyorsa bunun anlamı nedir?
A) Klasörün alt klasörleride vardır ve şu an ekranda görünmektedir.
B) Klasörün alt klasörleride vardır ve şu an ekranda görünmemektedir.
C) Klasör sadece okunabilir özelliklidir.
D) Klasörün alt klasörleri bulunmaktadır.

14) Windows gezgininde iken Görünüm – ayrıntılar seçeneği seçildiğinde nesnelere ait hangi bilgi liste içerisinde yer almaz?
A) Adları B) İçerikleri
C) Türleri D) Tarihleri

15) Windows gezgininde seçili durumdaki nesneler haricinde olan, nesneleri seçmek için hangi seçenek kullanılmalıdır?
A) Düzen- kopyala B) Düzen- kes
C) Düzen- tümünü seç D) Düzen- Diğerlerini seç

16) Kısa yollar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kısa yollar, sık kullandığımız belgelere ve programlara kolay erişimi sağlar.
B) Kısa yollar , klasörler arasında hareket etmek için kullanılır.
C) Kısa Yollar , programların kopyalanması için kullanılır.
D) Kısa yollar programdan çıkmak için kullanılır.

17) Aşağıdaki simgelerden hangisi masa üstünde standart olarak yer almaz?
A) Bilgisayarım B) Windows Gezgini
C) Geri Dönüşüm Kutusu D) Ağ komşularım

18) Araç çubuğunda var olmayan bir butonu araç çubuğuna eklemek için hangi yol takip edilmelidir.
A) Araç çubuğunda sağ tuş – araç çubuğunu kilitle
B) Araç çubuğu üzerinde sağ tuş – standart düğmeler
C) Araç çubuğu üzerinde sağ tuş – bağlantılar
D) araç çubuğu üzerinde sağ tuş – özelleştir

19) Görev çubuğunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Saat B) Dil simgesi
C) Açık programların simgeleri D) En son kullanılan programların listesi

20) Aşağıdakilerden hangisi pencere içerisinde iken ardışık olmayan birden fazla dosya seçimi için fare ile birlikte kullanılan tuştur?
A) ESC B) CAPSLOCK
C) SHIFT D) CTRL

21) Görev Çubuğu üzerinde saatin görüntülenmesi için hangi işlem yapılmalıdır?
A) Denetim Masası/Tarih ve saat
B) Denetim Masası/Görüntü
C) Görev Çubuğu başlat menüsü/Ekle
D) Görev Çubuğu üzerinde sağ tuş/ÖzelliklerSaati Göster

22) Windows Gezgini’nde bir klasörü fare ile sürükleyerek başka bir sürücüdeki klasörün üzerinde bırakırsak sonuç ne olur?
A) İşlem hatalıdır mesajı alınır.
B) Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücü üzerine götürülemez.
C) Fare ile sürüklenen klasör o sürücüdeki klasöre kopyalanır.
D) Fare ile sürüklenen klasör o sürücüdeki klasöre taşınır.

23) Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?
A) Araç çubuğu B) Kaydırma çubuğu
C) Durum çubuğu D)Yardım dosyası

24) Donatılar seçeneği hangi menü seçeneği altında yer alır?
A) Belgeler B) Tüm Programlar
C) Ayarlar D) Çalıştır

25-

Yandaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapıştır B) Kopyala C) Kes D) Parçala

26)

Yukarıdaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Bir üst klasöre geçer
C) Seçilen öğeyi siler
D) Seçimi tersine çevirir

27)


Yukarıdaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapıştır B) Kopyala C) Kes D) Parçala

83)
Yukarıdaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapıştır B) Kopyala C) Kes D) Parçala

28)
Yukarıdaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Bir üst klasöre geçer
C) Seçilen öğeyi siler
D) Seçimi tersine çevirir.

29)
Yukarıdaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son yapılan işlemi geri alır.
B) Bir üst klasöre geçer
C) Seçilen öğeyi siler
D) Seçimi tersine çevirir.

30)
Yukarıdaki butonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük simge görünümü
B) Küçük simge görünümü
C) Özellikler
D) Ayrıntı görünümü 31) Windows XP’ de Farenin çift tıklama hızı nereden değiştirilir?
A) Başlat- Denetim masası- Fare
B) Başlat- Denetim masası –Görüntü
C) Başlat- Denetim masası – Klavye
D) Başlat- Denetim masası – Tarih ve saat32) Aşağıdakilerden hangisi fare kavramlarından değildir?
A) Enterlamak B)Tek tıklamak
C)Çift tıklamak D)Sürükleyip bırakmak33) En son yapılan işlemi iptal etmek amacıyla hangi menü seçeneği kullanılır?
A) Yardım – geri al B) Düzen – geri al
C) Dosya – geri al D) Görünüm- geri al

34) Pencere içerisinde nesnelerin başka ortamlara kopyalanması için sırasıyla hangi menü seçeneği kullanılır.?
A) Düzen- kopyala ve Düzen – Yapıştır
B) Düzen -kes ve Düzen – Yapıştır
C) Dosya- kopyala ve Dosya – Yapıştır
D) Düzen -kopyala ve Düzen – Kes35) Pencere içerisinde nesnelerin disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Görünüm- simgeleri yerleştir – değiştirilme
B) Görünüm- küçük resimler
C) Görünüm- simgeleri yerleştir – boyut
D) Görünüm- simgeleri yerleştir – ada

36) Bir programdan çıkmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A) Ctrl+F4 B) Alt+F4 C) Alt+F2 D) Ctrl+F2

37) Geri dönüşüm kutusu hangi amaçla kullanılır?
A) Dosyaların adlarını değiştirmek
B) Dosyaları silmek veya silinen dosyaları kurtarmak
C) Dosyaları kopyalamak, taşımak veya kontrol etmek
D) Dosyaları dönüştürmek

38) Aşağıdakilerden hangisi açık programlar arasında geçiş için kullanılmaz?
A) Alt+Tab tuşları
B) Görev çubuğu üzerindeki program butonları
C) Fare ile ilgili program penceresi seçilir.
D) Alt+F4 tuşları

39) Pencere içerisinde Dosya-Yeni- Klasör seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aktif ortamda yeni bir dosya yaratır.
B) Aktif ortamda yeni bir alt klasör yaratır.
C) Her koşul için A:’nın ana klasörüne bağlı alt klasör yaratır.
D) Klasörün adını değiştirir.

40) Bilgisayarım’ da disket işaretliyken Dosya – Biçimlendir seçeneğinin görevi nedir?
A) Aynı özelliklere sahip iki disketi karşılaştırır.
B) Diskete format atar.
C) Disketin içeriğini listeler.
D) Hard diski yedeklemeyi sağlar.

41) Başlat menüsünün altında yer alan En son kullandıklarım için hangisi söylenebilir?
A) Belge oluşturmak için kullanılır.
B) Daha önce açtığımız belgelerin listesini görüntüler.
C) Belgeleri silmek için kullanılır.
D) Belgeleri gruplayıp saklamak için kullanılır.

42) Başlat menüsünde yer alan Ara seçeneği için ne söylenebilir?
A) Dosya içindeki kelimeyi yada karakteri aramak için kullanılır.
B) Konu hakkında bilgi almak için kullanılır.
C) Dosya veya klasör bulmak için kullanılır.
D) Bir dosya açmak için kullanılır.

43) Disk veya disketteki mantıksal hataları düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Bilgisayarım/Dosya/Özellikler/Araçlar
B) Bilgisayarım/Biçimlendir
C) Başlat/Denetim Masası/Görüntü
D) B ve C şıkları doğru.

44) Kısa yolun simgesini değiştirmek için hangi yol izlenir?
A) Dosya/Kısayol/Simge
B) Kısayol üzerinde Sağ tuş/Yeniden adlandır
C) Kısayol üzerinde Sağ tuş/Özellikler/Simge değiştir
D) Dosya/Aç/Özellikler

Bilgisayar Kursu Soruları, Halk Eğitim Kursu Bilgisayar Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.