Windows XP Soruları4

Egitim Dökümanları

windows7

1) Windows’ta Başlat – Ara seçeneği çalıştırıldığında Hard diskte saklı olan “ .txt ” uzantılı 3. harfi “ a” olan tüm dosyaların bulunması için Ad kutusuna hangisi yazılmalıdır?
A) *A*.txt
B) ???A*.txt
C) ??a*.txt
D) ??a.txt

2) Windows tabanlı programlarda Kes ve Kopyala komutu ile hafızaya alınan nesne nerede tutulur?
A) Microsoft Word
B) Windows gezgini
C) Pano görüntüleyici
D) Geri dönüşüm kutusu

3) Windows’ta para birimi simgesi nereden değiştirilir?
A) Masaüstü – Bilgisayarım – Bölge ve dil seçenekleri
B) Başlat – Bilgisayarım – Bölge ve dil seçenekleri.
C) Başlat – Denetim masası – Bölge ve dil seçenekleri
D) Başlat – Donatılar – Denetim masası – Bölge ve dil seçenekleri

4) Windows XP’ de hangisi Klasik başlat menüsüne program ekleyip / kaldırmak için kullanılan yollardan biri değildir?
A) G.Çubuğu – Sağ buton – Özellikler –Başlat menüsü– Klasik başlat – Özelleştir – Ekle/kaldır
B) D. Masası – G. Çubuğu ve Başlat menüsü – Başlat menüsü – Klasik başlat – Özelleştir – Ekle/kaldır
C) Bilgisayarım – D. Masası – G. Çubuğu ve Başlat menüsü – Başlat menüsü – Klasik başlat – Özelleştir – Ekle/kaldır
D) Programlar – Donatılar – Ayarlar – Başlat menüsü – Klasik başlat – Özelleştir – Ekle/kaldır

5) Sistemdeki sürücülere aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ulaşılır ?
A) Ağ Bağlantılarım
B) Belgelerim
C) Bilgisayarım
D) Geri Dönüşüm Kutusu

6) Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun görevlerinden değildir ?
A) Tüm simgeleri türe göre sıralar
B) Pencereleri ekranda yatay-dikey döşer
C) Aktif olan pencereler varken masaüstünü gösterir.
D) Tüm pencereleri ekrana basamaklar.

7) Masaüstünde açık durumda olan pencereler arası geçisi aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlar.
A) Ctrl + Esc B) Alt + F4
C) Pencere Tuşu + D D) Alt +Tab

8) Masaüstünde simgeleri dağıtılmayacak şekilde düzenleyen seçenek hangisidir ?
A) Masaüstü sağ buton- otomatik düzenle
B) Masaüstü sağ buton-Simgeleri yerleştir-otomatik düzenle
C) Görev çubuğu-Özellikler-Simgeleri otomatik düzenle
D) Masaüstü sağ tıkla-yenile

9) Bir klasör içinde alt klasör oluşturmak için hangi işlem uygulanır ?
A) Dosya-Yeni-Klasör
B) Düzen-Yeni-Klasör
C) Dosya-Klasör
D) Düzen-Klasör

10) Başlat menüsüne kısayol eklemek için hangi işlem yapılır ?
A) Başlat-Görev çubuğu ve Başlat Menüsü-Ekle
B) Kısayolu Ctrl tuşu ile sürüklenerek başlat menüsü içerisine bırakmak
C) Başlat-Görev çubuğu ve Başlat Menüsü-Görev çubuğu-Ekle
D) Başlat-Görev çubuğu –Ekle

11) Hard diskin etiket ismini değiştiren seçenek hangisidir.?
A) Bilgisayarım-C:-Dosya-Özellikler-Genel
B) Bilgisayarım-Dosya-Genel
C) Bilgisayarım-Dosya-özellikler-Genel
D) Bilgisayarım-C:-Dosya
12) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir üst dizine (klasöre) geçişi sağlar.?
A) Backspace B) Space Bar
C) Tab D) Esc

13) Windows açıldığında bir program otomatik olarak çalıştırılması isteniyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.?
A) Programın kısayolu başlat menüsüne oluşturulmalı
B) Programın kısayolu başlangıç menüsüne oluşturulmalı
C) Programın kısayolu En son kullandıklarım menüsüne oluşturulmalı
D) Programın kısayolu donatılar menüsüne oluşturulmalı

14)Masaüstünde seçilen bir dosyayı diskete kopyalamak için kısayol menüsünde hangisi seçilir.
A) Kes B) Yeni
C) Gönder D) Araştır

15) Durum çubuğu üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz.?
A) Simge sayısına
B) Seçilen komutun görevine
C) Simgenin kapladığı alana (boyut)
D) Seçilen simgesinin konumuna

16)Başlat/ En son kullandıklarım klasörünün işlevi nedir?
A) En son çalışılan belgeleri içerir.
B) Bütün belgeleri içerir.
C) Sadece Word belgelerini içerir.
D) Sadece resim belgelerini içerir.

17) Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + A, Ctrl + Z kısayollarının görevi hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır.?
A) Kopyala-Kes-Yapıştır-Tümünü Seç-Geri Al
B) Geri Al-Kes-Yapıştır-Kopyala-Tümünü Seç
C) Kes-Kopyala-Yapıştır-Tümünü Seç-Geri Al
D) Kes-Kopyala-Yapıştır -Geri Al- Tümünü Seç

18) Windows Gezgini ile hangisi yada hangileri yapılabilir.?
I-Dosya Kopyalama V-Dosya Adı Değiştirme
II-Dosya Bulma VI-Kısayol Oluşturma
III-Dosya Silme VII-Klasör Oluşturma
IV-Dosya Taşıma VIII-Klasör Taşıma
A) I-III-V B) II-IV-VI
C) VI-VII-VIII D) Hepsi

19) Bir klasör, fare ile sürüklenerek aynı sürücü içinde farklı bir klasöre bırakılırsa aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleşir.?
A) Klasör Taşınır B) Klasör Kopyalanır
C) Klasör silinir D) Klasör Gizlenir

20) Zamanlanmış Görevlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir.?
A) Kullanıcının herhangi bir programı zamanlandırıp,çalıştırılması
B) Sistemin tarih ve saat ayarlarının yapılması
C) Sistemin sistem ayarlarının ayarlanması
D) Sistemin Dil ayarlarının değiştirilmesi

21 Sistemin klavye dilini değiştiren seçenek hangisidir.?
A) Denetim Masası-Klavye
B) Denetim Masası-Bölge ve Dil Seçenekleri
C) Denetim Masası-Klavye
D) Bölge ve Dil Seçenekleri

22) Yeni bir oturum oluşturmak için hangi seçenek kullanılır. ?
A) Denetim masası-Kullanıcı Hesapları
B) Bilgisayarım-Kullanıcı Hesapları
C) Başlat-kullanıcı hesapları
D) Başlat-Tüm programlar – Kullanıcı hesapları

23) Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminin tanımı değildir?
A) Komutlarla çalışan bir işletim sistemidir
B) İşlemlerimizi en etkin ve en kolay biçimde yapabilmemizi sağlayan bir işletim sistemidir
C) Görsel ve güvenilirliği ön plana çıkmış bir işletim sistemidir
D) Aynı anda birden fazla pencere açmamızı ve bu pencereler arasında bilgi iletişimi yapabilmemizi sağlayan bir işletim sistemidir?

24) Windows işletim sistemini açtığımızda karşımıza gelen ara yüze ne ad verilir?
A) Denetim masası B) Bilgisayarım
C) Masaüstü D) Pencere

25) Aşağıdakilerden hangisi masaüstünde orijinal görünen simgelerden değildir?
A) Bilgisayarım B) Geri dönüşü kutusu
C) Ağ komşularım D) Windows gezgini

26) Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğunun görevlerindendir?
A) Masaüstü arka planının değiştirilmesini sağlar
B) Ekran koruyucu ayarlamayı sağlar
C) Üzerinde açık durumdaki pencerelerin simgelerini görüntüler
D) Ekran çözünürlüğü ve renk sayısı ayarlamamızı sağlar

27) Görev çubuğunu boyutlandırırken takip edilmesi gereken işlem aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Görev çubuğu ile masaüstünün birleştiği çizgi üzerine gelinir imleç çift ok şeklini almış iken sol tuşa basılıp sürüklenir
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş yapılıp görev çubuğunu kilitle işaretlenir
C) Görev çubuğunda boş bir yerde imleç normal şekildeyken sol tuşa basılı tutulup sürüklenir
D) Görev çubuğu sağ tuş ile sürüklenir

28) Görev çubuğunu ekranın herhangi bir kenarına taşıyabilmek için takip edilmesi gereken işlem aşağıdakilerden hanginde verilmiştir?
A) Görev çubuğu ile masaüstünün birleştiği çizgi üzerine gelinir imleç çift ok şeklini almış iken sol tuşa basılıp sürüklenir
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş yapılıp görev çubuğunu kilitle işaretlenir
C) Görev çubuğunda boş bir yerde imleç normal şekildeyken sol tuşa basılı tutulup sürüklenir
D) Görev çubuğu sağ tuş ile sürüklenir

29) Görev çubuğunu gizleyebilmek için hangi yol takip edilmelidir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş görev çubuğunu kilitle
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler benzer görev çubuğu öğelerini grupla
C) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Saati göster
D) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Görev çubuğunu otomatik olarak gizle

30) Görev çubuğu üzerindeki aynı göreve sahip simgelerin tek bir simge altında toplanmasını sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş görev çubuğunu kilitle
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler benzer görev çubuğu öğelerini grupla
C) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Saati göster
D) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Görev çubuğunu otomatik olarak gizle

31) Görev çubuğunu boyutlandırılamaz veya taşınamaz duruma getirebilmek için hangi yol takip edilmelidir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş görev çubuğunu kilitle
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler benzer görev çubuğu öğelerini grupla
C) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Saati göster
D) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Görev çubuğunu otomatik olarak gizle

32) Görev çubuğunun açılan pencerelerin her zaman üstünde görünmesini sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş görev çubuğunu kilitle
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler benzer görev çubuğu öğelerini grupla
C) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Saati göster
D) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Görev çubuğunu pencerelerin üzerinde tut

33) Görev çubuğundaki saati kaldırabilmek için aşağıdakilerden hangisi takip edilmelidir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş görev çubuğunu kilitle
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler benzer görev çubuğu öğelerini grupla
C) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Saati göster işareti kaldırılmalıdır
D) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Görev çubuğunu pencerelerin üzerinde tut

34) Hızlı başlat simgelerinin görev çubuğu üzerinde görüntülenmesini sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Özellikler Hızlı başlat’ı göster
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş görev çubuğunu kilitle
C) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler benzer görev çubuğu öğelerini grupla
D) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş özellikler Görev çubuğunu pencerelerin üzerinde tut

35) Masaüstü arka alanında hazır tema kullanmak için takip edilmesi gereken işlem hangisidir?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

36) Masaüstü arka planını değiştirmek için takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

37) Masa üstünde bilgisayarım simgesinin görüntülenip kaldırılması için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası Renk sayısı
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası Özelleştir
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası Masaüstünü özelleştir
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası Farklı kaydet

38) Bilgisayarımızda ekran koruyucu ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Ekran koruyucu sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

39) Pencerelerin renk ve yazı büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

183) Renk sayısı ve çözünürlük aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

40) Pencereler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Bilgisayar içerisinde birer donanım birimleridir
B) Bilgisayar içersinde donanım birimlerinin ayarlarını yapabileceğimiz alanlardır
C) Bilgisayarda işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz dikdörtgensel alanlara verdiğimiz isimdir
D) İşlem sonucunda hata oluştuğunda karşımıza gelen kutulardır

41) Aşağıdakilerden hangisi birden fazla pencerede çalışırken diğer bir pencerenin aktifleştirilmesinde kullanılmaz?
A) Alt + Tab tuşları
B) Pencerenin başlık çubuğunda tıklamak
C) Pencerenin herhangi bir alanında tıklamak
D) Masaüstünde boş bir alanda tıklamak

Bilgisayar Dersleri Örnek Soruları, Bilgisayar Dersi, Halk Eğitim Kursu Örnek Test soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.