Word Soruları-1

Egitim Dökümanları

windows7

1-Ctrl +Home tuşunun işlevi nedir ?
A)Belgenin başına gider
B)Belgenin sonuna gider
C)Paragraf başına gider
D)Paragraf sonuna gider

2-Yazıcıdan belgenin çıktısını almadan önce sayfayı görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır ?
A)Düzen –Baskı Ön izleme
B)Dosya-Baskı Ön izleme
C)Görünüm-Yakınlaştır
D)Araçlar-Yakınlaştır

3-Dosyanın görünümünü büyütmek ve küçültmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır ?
A)Görünüm-Yakınlaştır
B)Düzen-Yakınlaştır
C)Dosya-Yakınlaştır
D)Ekle-Yakınlaştır

4- Yandaki simge aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirir?
A)Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır.
B)Bloklu alanı kesip, panoya kopyalar.
C)Belgede işaretlenen alanı büyüterek inceleme yapılmasını sağlar.
D)Belgenin yazıcıdan alınacak çıktısının ön izlemesini sağlar

5- Yandaki düğmesin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bloklaşan alanı silmek için kullanılır.
B)Seçili bir alanın format özelliklerini aynı şekilde belirlenen ikinci bir alana vermeyi sağlar.
C)Seçilen alana dolgu rengi vermek için kullanılır.
D)Seçilen metni imlecin bulunduğu yere yerleştirir.

6- Son kaydedilen dosyaların liste sayısı nereden değiştirilir.
A)Araçlar – seçenekler – genel
B)Araçlar – seçenekler – düzen
C)Araçlar – seçenekler – görünüm
D)Araçlar – seçenekler – kullanıcı bilgisi

47-İşaretlenmiş kelimemize canlandırma (efekt) nereden verilir.
A)Araçlar – seçenekler
B)Biçim – yazı tipi
C)Ekle – Simge
D)Dosya – Özellikler

8-Herhangi bir blok üzerinde iken fare sol tuşuna basarak sürüklenirse aşağıdakilerde hangisi gerçekleşir?
A)Blok kopyalanır.
B)Blok silinir.
C)Blok taşınır.
D)Herhangi bir şey olmaz.

9-A2 yazmak için aşağıdakilerden hangi yol izlenmelidir?
A)EkleSimgeSembol
B)AraçlarÖzelleştirKomutlar
C)BiçimBüyük/Küçük harf değiştir.
D)Biçimyazı tipi

10- Yanda görülen simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cetvelin başında bulunur bir anlamı yoktur.
B)Ondalık sekme ayarı yapılır.

C)İlk satır girintisi ve sol girinti ayarlanabilir.
D)Satırlar arası boşluk ayarı

11-Ekle menüsü ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Satır ekleme
B)Tarih ekleme
C)Resim ekleme
D)Simge ekleme

12-Paragraf ayarı yapmak için;
A)Cetvel kullanılabilir.
B)Sekme kullanılabilir.
C)BiçimParagrafGirintiler ve Aralık kullanılabilir.
D)Hepsi kullanılabilir.

13-Yazıcı çıktısına en yakın görünüm nereden elde edilir?
A)GörünümSayfa düzeni
B)GörünümNormal
C)DosyaBaskı ön izleme
D)DosyaSayfa yapısı

14-Ekle/Kesme ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A)İmleç sayfa sonu seçilerek bir sonraki sayfaya getirilir.
B)İmleç sütun sonu seçilerek bir sonraki sütuna getirilir.
C)Dolu veya boş sayfaya EkleKesme yapılarak bir sayfa daha eklenebilir.
D)Kesme yapılacak paragraf seçilerek başka bir belgeye eklenebilir.

15-Geri al yapmak için hangi tuş bileşeni kullanılır?
A)Ctrl+B
B)Ctrl+C
C)Ctrl+Z
D)Ctrl+Y

16-Madde imi ve numaralandırma yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A)Özel madde tanımlanabilir.
B)Numara verilirken alt seviye tanımlanabilir.
C)Özel numara biçimi tanımlanabilir.
D)Bitiş numarası tanımlanabilir.

17-Belge içindeki herhangi bir kelimeyi veya kelime gurubunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir?
A)DosyaAç
B)Düzenbul
C)AraçlarSeçenekler
D)BiçimParagraf

18-Metin sınırları nereden kaldırılır?
A)EkleKesme
B)BiçimYazı tipi
C)AraçlarÖzelleştir
D)AraçlarSeçenekler

19-Bloklanan alan varken Ctrl+C ve Ctrl+V tuş bileşenine basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Bloklanan alan imlecin bulunduğu yere kopyalanır.
B)Bloklanan alan imlecin bulunduğu yere taşınır.
C)İşlem yanlıştır.
D)Hiçbiri.

20- Yandaki düğmesin görevi nedir?
A)Bilgi ortalanmış.
B)Bilgi iki yana dayalı.
C)Bilgi sağa dayalı.
D)Bilgi ondalıklı.

21-Kenarlıklar düğmesinin görevi nedir?
A)Kenarlıklar araç çubuğunu görüntüler/gizler.
B)Seçilen alana kenarlık verir.
C)Yazı tipini değiştirir.
D)Sayfaya resimli kenarlık verir.

22-Çalışılan belgeyi kaydetmek için hangi tuş bileşeni kullanılır?
A)Ctrl+V
B)Ctrl+Y
C)Ctrl+Z
D)Ctrl+S

23-Oluşturduğumuz sayfaya sayfa kenarlığı nereden verilir?
A)BiçimYazı tipi
B)BiçimSekmeler
C)BiçimKenarlıklar ve gölgelendirme
D)AraçlarSeçenekler


24-Yukarıdaki simgelerin bulunduğu araç çubuğunun adı nedir?
A)Standart araç çubuğu.
B)Biçimlendirme araç çubuğu.

C)Durum çubuğu.
D)Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğu.

25-Word’de hazırlanan bir belgeye renkli kenarlık nereden verilir?
A)BiçimKenarlıklar ve gölgelendirme
B)EkleOtomatik metin
C)EkleResimDosyadan
D)BiçimYazı tipi

26-Word’de hazırlanan bir belgeye klavyede bulunmayan bir simge eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?
A)EkleSimge
B)EkleKarakter
C)BiçimYazı tipi
D)BiçimParagraf

27- Yanda görülen simgenin anlamı nedir?
A)İmlecin bulunduğu yere şekildeki çizgiyi ekler.
B)Yazılan metni sağa hizalar.
C)Sağdan hizalı sekme ayarı yapar.
D)Soldan hizalı sekme ayarı yapar

28-Metin sınırlarını aşağıdakilerden hangisi ile gizleyip veya görüntüleyebiliriz?
A)Araçlar SeçeneklerGörünüm sayfası
B)Görünümtam ekran
C)BiçimParagraf
D)AraçlarOtomatik düzelt

29-BiçimBüyük küçük harf değiştir ile hangisi yapılmaz?
A)Normal tümce düzeni
B)Tümü küçük harf
C)Kalın italik
D)Yalnızca ilk harfleri büyük

30-Otomatik Düzelt Seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A)Gün adları büyük harfe çevrilir.
B)Eşanlamlı kelimeler bulunabilir.
C)Dil ayarlanabilir
D)Tümcenin ilk harfi renklendirilir.

31-TabloBaşlıklar seçeneği ile ne yapılır?
A)Belgeye başlık verir.
B)Tabloya başlık verir.
C)Tablo birden fazla sayfaya yayılıyorsa İşaretlenen başlığın yinelenmesini sağlar.
D)İşaretlenen belgenin başlığının biçimini değiştirmek için kullanılır.

32-Metin işaretlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Shift + Sağ ok
B)Ctrl + Sağ ok
C)Shift + Alt + Sağ ok
D)Alt + Sağ ok

33- Şekilde görülen düğmesin görevi nedir?
A)Tablo ekle.
B)Grafik ekle.
C)Excel sayfası ekle.
D)Metin sınırlarını gizle.

34-Pencere/Yeni pencere seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Yeni bir belge açar.
B)İçeriği aktif pencere ile aynı olan yeni pencere açar.
C)Tümünü yerleştir yapılabilir.
D)Pencere listesi görüntülenebilir.

35-Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Araçlar menüsü kullanılır
B)Görünüm menüsü kullanılır
C)Yardım menüsü kullanılır
D)Pencere menüsü kullanılır

36-Farklı farklı dosyaları birleştirmek için hangi menü seçeneği kullanılır?
A)DosyaSayfa Yapısı
B)Ekle Dosya
C)AraçlarSeçenekler
D)AraçlarÖzelleştir

37-Word’de hazırlanmış bir belgeye parola nereden verilir?
A)DosyaSayfa Yapısı
B)DosyaAç
C)AraçlarSeçeneklerGüvenlik
D)AraçlarÖzelleştir

38-Word’de hazırlanmış bir belgeye dipnot nereden verilir?
A)Düzen
B)Ekle
C)Araçlar
D)Biçim

39-Özel araç çubuğu nereden oluşturulur?
A)DosyaSayfa YapısıDüzen
B)GörünümBelge bağlantıları
C)AraçlarSeçenekler
D)AraçlarÖzelleştir

40-BiçimYazı tipi komut dizisinin görevi nedir?
A)Verilerin yerleşimini belirler
B)Verilerin formatını (biçimini) belirler
C)Verileri sola dayalı olarak açar
D)Verileri sağa dayalı yazar

Bilgisayar Kursu, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Bilgisayar Kursu, Bilgisayar İşletmenliği ve Oparatörlüğü Kursu Word Ünite Örnek Sınav Soruları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.