Word Soruları-2

Egitim Dökümanları

windows7

1- Ekle-Simge seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yazıya bir sembol ekler
B) Yazıya Word simgesini ekler
C) Yazıya bir resim ekler
D) Yazıya sistemin tarih ve saatini ekler

2- Dosya Menüsü sayfa yapısından seçilen sağ-sol girinti ile hangi işlem yapılır ?
A) Üstten bırakılacak boş satır sayısı
B) Alttan bırakılacak boş satır sayısı
C) Sağ ve sol boşluk ayarları
D) Satırlar arası boşluk

3- Word belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) .TXT
B) .DOC
C) .XLS
D) .BAS

4- Aşağıdaki kısa yol tuşlarının karşılığı hangi maddelerde doğru olarak verilmiştir ?
I- Ctrl+N : Yeni
II- Ctrl+Y : Yinele (İleri Al)
III- Ctrl+S : Kaydet
IV- Ctrl+X : Kopyala
V- Ctrl+O : Aç
A) I-II-III-V
B) IV
C) I-II-III-IV
D) II-IV


5- Yukarıdaki simgelerin anlamı nedir?
A) Yeni-Kaydet-Aç
B) Aç-Kaydet-Yeni
C) Kaydet-Aç-Yeni
D) Yeni-Aç-Kaydet


6- Yukarıdaki simgelerin anlamlarını doğru gösteren seçenek hangisidir ?
A) Yazdır-Baskı Önizleme-Yazım ve Dilbilgisi
B) Yazdır-Yazım ve Dilbilgisi-Biçim Boyacısı
C) Yazdır-Baskı Önizleme-Madde imi
D) Yazdır-Yeni-Yazım ve Dilbilgisi

7- Yukarıdaki simgelerin anlamlarını doğru gösteren seçenek hangisidir ?
A) Kes-Yapıştır-Kopyala
B) Kes-Kopyala-Yapıştır
C) Yapıştır-Kes-Kopyala
D) Kopyala-Kes-Yapıştır


8- Yukarıdaki simgelerin anlamlarını doğru gösteren seçenek hangisidir ?
A) Biçim Boyacısı-Geri Al-Yinele
B) Çizgi biçimi-Geri Al-Yinele
C) Geri Al-Yinele- Biçim Boyacısı
D) Biçim Boyacısı-Yinele-Geri Al


9- Yukarıdaki simgelerin anlamı hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
A) Tablolar ve kenarlıklar-Tablo Ekle-M.Excel Çalışma Sayfası Ekle-Sütunlar
B) Tablolar ve kenarlıklar-M.Excel Çalışma Sayfası Ekle-Tablo Ekle-Sütunlar
C) Sütunlar-Tablolar ve kenarlıklar-Tablo Ekle-M.Excel Çalışma Sayfası Ekle
D) Tablolar ve kenarlıklar-Tablo Ekle-M.Excel Çalışma Sayfası Ekle-Sekmeler

10- Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu (seçili) durumda ile ENTER tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?
A) Blok belleğe kopyalanır
B) Blok belleğe taşınır
C) Blok silinir
D) Bloğun yazı tipi boyutu değişir.

11- Boş bir belge için kaydet işlemi seçildiğinde kaydedilen yerde aynı isimli bir Word belgesi varsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Bilgisayara kaydetme işleminden önce uyarı mesajı verir.
B) Bilgisayar bu belgeyi verilen isimde diğer belgeyi silerek kaydeder
C) Bu dosya daha önceden oluşturulduğu için işlem yapılamaz
D) Hiçbiri

12-Dosya Menüsü ile hangi işlemler yapılamaz ?
A)Yeni bir belge açılır,bilgisayarda önceden kayıtlı olan bir belge açılır.
B)Sayfa yapısı ayarlanır,belge baskı ön izlemeye alınır
C)Kaydet/Farklı kaydet işlemleri yapılır
D)Kes,kopyala,yapıştır işlemleri yapılır

13- Aşağıdakilerden hangisi Word editöründe gerçekleştirilemez ?
I-Yazıcıdan doküman alma
II-Disket formatlama
III-Formül çubuğunu görüntüleme
IV-Tablo hazırlama
V-Belgeye tarih,saat,resim ekleme
A) II-III
B) IV-V
C) I-V
D) II-V


14- Yukarıda numaralandırılmış olan imgelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir ?
A) Yazı Tipi-Yazı Biçimi-Kalın-İtalik-Altı Çizili
B) Yazı Tipi-Yazı Tipi Boyutu-Kalın-İtalik-Altı Çizili
C) Yazı Tipi Boyutu-Yazı Tipi-Kalın-İtalik-Altı Çizili
D) Yazı Tipi Boyutu-Yazı Tipi-İtalik-Kalın-Altı Çizili


15- Yukarıdaki simgelerin anlamları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Sola Hizala-Ortala-Sağa Hizala-Yasla
B) Sola Hizala-Sağa Hizala-Yasla-Ortala
C) Sola Hizala-Yasla-Sağa Hizala-Ortala
D) Sola Hizala-Ortala-Yasla-Sağa Hizala


16- Yukarıdaki simgelerin anlamları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
A) Madde İşaretleri-Numaralandırma-Girintiyi Azalt-Girintiyi Artır
B) Madde İşaretleri-Numaralandırma-Girintiyi Artır-Girintiyi Azalt
C) Numaralandırma-Madde İşaretleri-Girintiyi Azalt-Girintiyi Artır
D) Numaralandırma-Madde İşaretleri-Girintiyi Artır-Girintiyi Azalt


17- Yukarıdaki simgelerin anlamları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
A) Dış kenarlık-Vurgu-Yazı Tipi Rengi
B) Dış kenarlık-Dolgu-Yazı Tipi Rengi
C) Dış kenarlık-Vurgu-Word Art
D) Tablo Ekle-Vurgu-Yazı Tipi Rengi


18- Yukarıda numaralı olan simgelerin anlamları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Cetvel Görüntüle-Tam Ekran- İçerik Duyarlı Yardım
B) Sekme Ayarı-Tam Ekran-Yardım
C) Yardım-Tam Ekran-Kapat
D) Cetvel Görüntüle-Tam Ekran-Kapat

19- Düzen Menüsü ile hangi işlemler yapılamaz ?
A) Geri al,Yinele işlemleri yapılır.
B) Belge yazdırılır.
C) Kes,kopyala,yapıştır işlemleri yapılır.
D) Temizle,Tümünü seç işlemleri gerçekleştirilir.

20- Görünüm Menüsü ile hangi işlemler yapılamaz ?
A) Sayfanın görünüm değiştirilir
B) Araç çubukları getirilir/kaldırılır
C) Üst bilgi ve alt bilgi verilir
D) Resim eklenir

21- Ekle Menüsü ile hangi işlemler yapılamaz ?
A) Sayfa sütunlara bölünür
B) Tarih,saat,simge,resim eklenebilir
C) Açıklama,dipnot işlemleri yapılır
D) Metin kutusu oluşturulabilir

22- Biçim Menüsü ile hangi işlemler yapılamaz ?
A) Yazı tipi,karakter aralığı,metin efektleri gibi işlemler yapılır
B) Madde işaretleri ve numaralandırma işlemi yapılır
C) Yazım ve dilbilgisi denetimi yapılır
D) Sütun ve sekme işlemleri yapılır

23- Tablo Menüsü ile hangi işlemler yapılamaz ?
A) Tablo çizilir,eklenir,silinir,seçilir
B) Hücre birleştirilir,bölünür
C) Metni tabloya,tabloyu metne çevirme işlemi gerçekleştirilir
D) Metin sınırları getirilir veya kaldırılır

24- Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?
A) Pencere Menüsü kullanılır
B) Yardım Menüsü kullanılır
C) Görünüm Menüsü kullanılır
D) Biçim Menüsü kullanılır


25- Yukarıda numaralı simgelerin anlamlarının doğru sıralanışı hangisidir ?
A) Tablo çiz-Silgi-Çizgi stili-Çizgi kalınlığı-Kenarlık rengi
B) Çizgi kalınlığı-Silgi-Tablo-Çizgi stili-Kenarlık rengi
C) Tablo çiz-Silgi-Çizgi kalınlığı-Çizgi stili-Kenarlık rengi
D) Tablo çiz-Silgi-Çizgi stili-Kenarlık rengi-Çizgi kalınlığı


26- Yukarıdaki simgelerin anlamlarının doğru sıralanışı hangisidir ?
A) Metin kutusu-Word Art Ekle-Vurgu rengi-Çizgi rengi-Yazı tipi rengi-Çizgi stili
B) Metin kutusu-Word Art Ekle-Dolgu rengi-Çizgi rengi-Yazı tipi rengi-Çizgi stili
C) Metin kutusu-Word Art Ekle-Dolgu rengi-Çizgi rengi- Çizgi stili-Yazı tipi rengi
D) Metin kutusu-Dolgu rengi-Word Art ekle- Çizgi rengi-Çizgi stili- Yazı tipi rengi


27- Yukarıdaki simgelerin anlamları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) Sayfa numarası ekle-Sayfa sayısı ekle-Sayfa numaralarını biçimlendir-Tarih ekle –Saat ekle- Sayfa yapısı
B) Sayfa numarası ekle-Sayfa numaralarını biçimlendir-Sayfa sayısı ekle-Tarih ekle- Saat ekle- Sayfa yapısı
C) Sayfa sayısı ekle-Sayfa numarası ekle-Sayfa numaralarını biçimlendir-Tarih ekle-Saat ekle-Sayfa yapısı
D) Sayfa sayısı ekle-Sayfa numarası ekle-Sayfa numaralarını biçimlendir-Saat ekle-Tarih ekle-Sayfa yapısı

28- Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çizim araç çubuğunu gösterir
B) Basılamayan karakterleri gösterir/gizler
C) Baskı ön izlemeye geçmeyi sağlar
D) Yazı rengini değiştirir

29- Word editöründe bir anda açılabilecek kaç dosya vardır ?
A) 256 Adet dosya açılabilir
B) Dosya uzunluklarına ve sistemin belleğine bağlı olarak değişir
C) 255 Adet dosya açılabilir
D) 257 Adet dosya açılabilir

30- Aşağıdakilerden hangisi Word programında satır aralığını çift satır boşluk vererek yazmak için kullanılan seçenektir ?
A) Biçim-paragraf-girintiler ve aralıklar-satır aralığı
B) Biçim-sekmeler-satır aralığı
C) Biçim-sekmeler-girinti ve aralıklar-satır aralığı
D) Biçim-paragraf- satır ve sayfa sonu-satır aralığı

31- Word programında kağıdı yatay ayarlamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır ?
A) Dosya-sayfa yapısı-Kağıt kaynağı
B) Dosya-Sayfa yapısı-Kenar Boşlukları-Yönlendirme
C) Düzen-Sayfa yapısı-Kağıt boyutu
D) Ekle-Sayfa yapısı-Kağıt boyutu

32- Word’de son kullanılan dosyaların listesi hangi menüden ayarlanır ve en fazla kaç adet olabilir ?
A) Görünüm-Seçenekler/Genel
B) Araçlar-Seçenekler/Genel
C) Görünüm-Seçenekler/Genel
D) Araçlar-Seçenekler/Genel

33- Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz
A) İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
B) Numara biçimi a.b.c-1.2.3 gibi tanımlanabilir
C) Her resim için bir numara verilebilir
D) Numaranın sayfa üzerindeki konumu tanımlanabilir

34- Sekme noktalarına yerleşecek bilgi için aşağıdakilerden hangisi bir tanım olamaz
A) Ondalık
B) Sola dayalı
C) Büyük harf karakterler
D) Ortalanmış

35- Durum Çubuğu üzerinde aşağıdakilerden hangisi görüntülenemez ?
A) Sayfa numarası
B) Bölüm numarası
C) Caps Lock durumu
D) Kolon numarası

36- Aşağıdakilerden hangisi Word dokümanına eklenemez ?
A) Word dosyaları
B) Uygulama programları
C) Excel dosyaları
D) Resim dosyaları

37-Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz ?
A)Formül kullanma
B)Hücre yükseklik ve genişlik tanımlama
C)Üst bilgi tanımı yapma
D)Hücre biçimleme

38-Görünüm –Araç Çubukları seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz ?
A)Araç çubukları yazıcıdan alınabilir.
B)Araç çubuğu ekrandan kaldırılabilir.
C)Araç çubuğuna ekleme yapılabilir.
D)Araç çubuğundan silme yapılabilir.

39-Düzen-Kopyala hangi işlemi gerçekleştirir ?
A)Bloğu silerek belleğe kopyalar
B)Bloğu silmeden belleğe kopyalar
C)Bloğu taşıyarak panoya kopyalar
D)Bloğu yazıcıya gönderir

40- Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Göster/Gizle
B)Paragraf
C)Girintiyi azalt
D)Girintiyi artır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.