Yazarlık Yazılımı

Egitim Dökümanları

formator

YAZARLIK YAZILIMLARI

Yazarlık yazılımları; web ortamlı etkileşimli çoklu ortam eğitim uygulamaları ile içeriğini hazırlama amacıyla kullanılan yazılımlardır. Yazarlık yazılımları genel olarak aşağıdaki yazılım paketlerini içermektedir:

  • Web Sayfası Hazırlama Yazılımı

  • Resim İşleme Yazılımı,

  • Vektörel Grafik/Animasyon Hazırlama Yazılımı,

  • Video İşleme Yazılımı,

  • Ses İşleme Yazılımı

Yazarlık yazılımları ile Bakanlığımız eğitim portalı için hazırlanacak eğitsel içeriğin oluşturulması ve öğretmenlerimizin web tabanlı eğitim materyali (içerik, sunum, öğrenme nesnesi, vb.) hazırlamaları amaçlanmıştır. Yazarlık platformu, az veya hiç programlama becerisi olmayan öğretmen ve öğrencilerin, kaliteli eğitsel web sayfaları, internette kullanılabilecek resimler, vektörel animasyonlar, videolar ve ses kayıtları, vb. eğitsel uygulamalar oluşturmalarına imkan sağlayacaktır.

Yazarlık yazılımları içindeki her bir yazılımda geliştirilen, web sayfaları, resimler, videolar, vektörel animasyonlar, ses kayıtları birbirleriyle uyumlu biçimde ve istendiğinde bir arada bir web ortamlı uygulama ortamında kullanılabilmelidir.

Bilişim Teknolojileri Destekli Öğretim Materyali

Tasarlama ve Geliştirme

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı

Bilgi ve İletişim teknolojileri eğitim ve öğretimde genellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır.
a-) Ders öğretiminde kullanılabilcek etkileşimli multimedia ve Hipermedya Eğitim Materyalleri
b-) Uzaktan Eğitim (senkron ve asenkron)

BT araçlarıyla,
a-) Ders konu anlatım metinleri, Sunular, Okul gazetesi,
b-) Sınav kağıtları,
c-) Deney ve Araştırma Sonuç Grafikleri,
d-) Öğrenci veri tabanları,
e-) Derste kullanılabilecek, resim, ses, video, animasyon, vb.
f-) Yukarıda belirtilen multimedya öğelerinin bir araya getirildiği web ya da PC ortamlı eğitim materyalleri hazırlanabilir.

BT Ortamlı Eğitim Materyali Tasarlama ve Geliştirme
Bilgi ve İletişim teknolojileri eğitim materyalleri geliştirmek için günümüzde en avantajlı ortamdır. Milyonlarca öğrenci bu ortamda oluşturulan eğitim materyallerine ulaşabilir.

Bilişim Teknolojileri destekli bir öğretim materyali tasarlarken, bireysel çalışmanın yanı sıra grup halinde de çalışabilirsiniz.
Grup İçinde;

a-) Bilgisayar Öğretmeni,
b-) Ders Öğretmeni (Materyalin Hazırlanacağı Ders alanında öğretmenlik yapan),
c-) Resim Öğretmeni (Eğitim Materyalinin Renk ve Estetik tasarımı için), vb. olabilir.

İyi bir eğitim materyali hazırlamak için bir çok bilişenin iyi biçimde düşünülmesi ve bir araya getirilmesi gerekmektedir. Eğitim Materyali tasarlamaya iyi bir planlamayla başlanmalıdır.

BT destekli materyali hazırlama aşamasında aşağıdaki sorulara cevap aramalıyız.

a-) Niye öğretim materyalini hazırlıyoruz?

b-) Öğretim materyalinin tasarımını nasıl yapacağız?

c-)Öğretim materyalinin eğitsel hedefleri ve amaçları neler olacak? (Bir dersin sonunda öğrencilerin neleri öğrendiği ve neleri yapabildiğidir.)

d-) Materyalin kullanıcı arayüzünü nasıl tasarlayacağız?

Şimdi sizinle Web tabanlı bir eğitim materyalinin tasarım ve geliştirme aşamalarını inceleyeceğiz.

a-) Hazırlık ve planlama

b-) Sayfa yapısının tasarlanması

c-) Arka planın belirlenmesi

d-) Metinlerin eklenmesi

e-) Fontların seçilmesi

f-) Videoların Animasyonların eklenmesi

g-) Formların eklenmesi

Hazırlık ve Planlama
Eğitim materyalinin önceden kağıt üzerinde tasarımı ve planlaması önemlidir. İyi bir tasarım bir materyalin hazırlanmasında zaman kazandırır.
a-) Materyalin uygulanacağı hedef kitlenin eğitsel ihtiyaçlarının belirlenmesi,

b-) Eğitsel kazanımlarının (hedefler ve amaçlar) belirlenmesi,

c-) Materyalin Konu içeriğinin belirlenmesi,

d-) Materyalin Konu içerik akış yapısının tasarlanması (Konu ve sayfa akış şeması)

Hedef Kitlenin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
a-) Hazırlanacak eğitim materyalinin hangi özelliklerdeki öğrencilere uygulanacağı belirlenmelidir. Öğrencilerin Yaş düzeyi, zihinsel gelişimi, vb.

b-) Öğrencilere neler öğretmek istediğinizi ve öğrencilerin bu konularda hangi düzeyde bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirleyiniz.

c-) Hazırlayacağınız Öğretim Materyalinde konuları en çok ihtiyaç duyulandan en az ihtiyaç duyulana doğru sıralayınız.

Eğitim Kazanımlarının Belirlenmesi
Hazırlanacak eğitim materyalinin eğitim kazanımlarının neler olacağı belirlenir.
Öğrencilere bu eğitim materyali uygulandıktan sonra öğrencilerin neleri öğreneceği ve neler yapabileceğini belirleyiniz.

Konu Akış Şemasının Tasarlanması
Hazırlanacak eğitim materyalinin ana sayfasından başlayarak, sayfalar arasında nasıl bir hiyerarşik yapı olacağını tasarlanır.
Hangi sayfalar arasında ne tür bağlantılar olduğu (linkler) belirlenir.
Konu Akış Şemasının Tasarlanması (Şekil için tıklayınız.) Sayfa Yapılarının Tasarlanması
Konu anlatım sayfalarında metinler, resimler, videolar, animasyonlar, bağlantılar (link), butonlar, vb. bulunur. Bu öğelerin her bir sayfada nerelere yerleşeceği (yukarı, aşağı, sağa, sola, ortaya, vb.) belirlenmelidir. Web sayfalarında genelde bir banner ekranın en üstünde bulunur.
Sayfa Yapılarının Tasarlanması (Şekil için tıklayınız.)
Sayfa Yapılarının Tasarlanması (Şekil2 için tıklayınız.) Web Sayfaları hazırlanırken ekranda bulunan öğeler,
a-) Tablolar,
b-) Cascading Style Sheets
c-) Frames
kullanılarak düzenlenir.

Sayfa Arka Planlarının Belirlenmesi

Sayfa arka planlarının rengi ve resim içeriği,
a-) Konu içeriğine uygun olarak seçilmelidir.
b-) İlgi çekiçi olmalı ve kişinin dikkatini dağıtıcı özellikte olmamalıdır.
c-) Ekran öğelerinin (metin, resim, video, vb.) ön plana çıkmasını sağlayıcı özelliklerde olmalıdır.
d-) Sayfalarda her sayfanın arka planının birbirinin benzeri olması gerekmez, ancak sayfa arka planları tarzı birbirine yakın olmalıdır.Metinlerin Eklenmesi
Her sayfada anlatılan konu içeriğine uygun metinler konuların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
a-) Sayfaya konulan metinler sayfada anlatılan konuyu en iyi şekilde anlatacak şekilde seçilmelidir.
b-) Hedef kitlenin ön bilgisine ve zihinsel gelişimine uygun olarak tasarlanmalıdır.
c-) Konuyla ilişkisiz gereksiz bilgilerden arındırılmış olmalıdır.
Sayfa Fontlarının Belirlenmesi
İyi belirlenmiş bir font sayfaya çekicilik ve görsel bir kişilik kazandırır. İyi seçilmiş bir font sayfaya dikkat çeker.
a-) Arial
b-) Arial Black
c-) Comic Sans
d-) Courier New
e-) Georgia
f-) Impact
g-) Times New Roman
h-) Trebuchet
i-) Verdana
j-) Webdings Webdings

Resimlerin, Fotoğrafların Eklenmesi
Resimler ve fotoğraflar eğitim içeriğini daha zenginleştirir ve daha anlaşılır hale getirir.
a-) Resimler ve fotoğraflar sayfada anlatılan konuya uygun olmalıdır.
b-) Resimler kullanıcıların ilgisini çekecek kalitede olmalıdır.
c-) Resimler konular arası link kurmak içinde kullanılabilir.
d-) Bir resmi ya da fotoğrafı BT destekli öğretim materyalinin içine koymadan önce Fireworks, Photoshop, vb. resim fotoğraf işleme yazılımlarını kullanarak optimize etmek gereklidir.
e-) Resimlerin içine metin, grafik vb. öğeler de ekleyebilirsiniz.

Videoların, Animasyonların Eklenmesi
İyi hazırlanmış videolar ve animasyonlar sayfalara eklenirse kullanıcının dikkatini öğrenilen konuya daha çok çeker.
Öğretim materyalinde kullanılmak üzere;
a-) Animasyonları, macromedia flash, vb.
b-) Videoları, Adobe Premiere,
yazılımlarıyla oluşturabilirsiniz.

Formların Eklenmesi
Eğer hazırladığınız bir web sayfasında, öğrenci bilgileri girişi, bir sınav, anket ya da e-posta gibi bir veri toplama aracı koymak istiyorsanız, sayfanıza formlar tasarlamanız gereklidir.
Bir form tasarlamak zor bir çalışma değildir, ancak estetik açıdan iyi tasarlanması gerekmektedir.
a-) Form tasarımı açık ve anlaşılır olmalıdır.
b-) Formlar arka plandan kolayca ayırtedilebilir renkte olmalıdır.

Hazırlanan Eğitim Materyalinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Hazırladığınız BT ortamlı eğitim materyalini değerlendirmek ve geliştirmek için hedef öğrenci grubuna uygulayınız
Hedef kitlenin hazırladığınız materyale yönelik görüşlerini, eleştirilerini, vb. dikkate alarak hazırladığınız öğretim materyalini sürekli yenileyerek güncelleştiriniz.

Dr. Tunç Erdal AKDUR

Online Eğitimlere Ulaşmak İçin Tıklayın!!!

Resmi Sitesine Ulaşmak İçin Tıklatın!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.