Ticaret hukuku

Bu özellik düzgün çalışamayacak. Tarayıcınız satır içi çerçeveleri desteklemiyor. 1 )  Ticari işletmenin devri iyiniyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? A) Tescil ve ilandan B) Noterin onayından C) Zamanaşımının kesinleşmesinden D) Takas beyanından E) Ticaret mahkemesinin onayından 2 )  Aşağıdakilerden hangisi tacir gibi sorumludur? A) Avalistler B) Denetçiler C) […]

Okumaya devam et