POWERPOINT Soruları

Egitim Dökümanları

1) Animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?
a) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
b) Ekle-Slâyt Düzeni
c) Slâyt Gösterisi-Özel Animasyon
d) Düzen-Canlandır-Efektler

2) Bir slâydı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?
a) Görünüm – Anahat – % 55 – Tamam
b) Görünüm – Asıl-Asıl Slâyt
c) Görünüm – Küçük slâyt – % 55 – Tamam
d) Görünüm – Yakınlaştır – % 55 – Tamam

3) Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slâyt eklemek için kullanılır?
a) Ekle-Yeni slâyt
b) Standart araç çubuğunda Yeni slâyt kısayol tuşu
c) Görev Bölmesi çubuğundan Yeni slâyt kısayol tuşu
d) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint Sunusu-Tamam

4) PowerPoint’teki bir sununun 12. Slâydını görmek için ne yapılmalıdır?
a) Görünüm-Slâyt sıralayıcısı
b) Düzen-Değiştir
c) Pencere-Tümünü Yerleştir
d) Ctrl+Z tuşlarına basılır

5) Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
c) Dosya-Paketle-Yapıştır
d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

6) Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?
a) Durum Çubuğu-Slâyt Görünümü
b) Biçim-Tasarımı Uygula
c) Görünüm – Slâyt Sıralayıcısı
d) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

7) PowerPoint Sunu dosyalarının uzantısı nedir?
a) doc b) xls
c) pps d) ppt

8) “Görünüm-cetvel” seçeneği ne fayda sağlar?
a) Sunumuzdaki sayfa boyutunu ayarlamamızı sağlar
b) Sunu sayfamızdaki çerçevelerin boyutunu görmemizi sağlar
c) Sayfalar arası geçiş işlemi yapar.
d) Kelimeler arasındaki ölçüm yapar

9) PowerPoint gösterisi dosyalarının uzantısı nedir?
a) doc b) xls
c) pps d) ppt

10) Bir sunuya disketten resim eklemek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmalıdır?
a) Ekle-Resim –Küçük Resim-Tamam
b) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
c) Dosya-Paketle-Yapıştır
d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

11) Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black’e çevirmek için hangi yol izlenir?
a) Ekle-Metin Kutusu
b) Araçlar-Yazım Kılavuzu
c) Biçim-Yazı Tipi
d) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi

12) Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır?
a) Biçim – Slâyt düzeni
b) Görünüm –Slâyt Sıralayıcısı
c) Slâyt Gösterisi – Özel Animasyon
d) Slâyt Gösterisi – Slâyt Geçişi

13) Simgesinin görevi nedir?
a) Metne Gölge vermeyi sağlar.
b) Metni Kalın yazdırmayı sağlar.
c) Satırın hizasından yukarıda yazdırmayı sağlar.
d) Metni Wordart‘a çevirmeyi sağlar.

14) Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız.
a) Slâyt gösterisi –slâyt geçişi
b) Slâyt gösterisi –Gösteriyi görüntüle
c) Slâyt gösterisi –özel Animasyon
d) Biçim –Slâyt Düzeni

15) PowerPoint’teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?
a) Görünüm-Yakınlaştır.
b) Ekle-Tarih ve Saat
c) Düzen- Özel Yapıştır
d) Dosya-Özellikler

16) Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?
a) Düzen-Kapat
b) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
c) Sağ üst köşedeki işaretini tıklarız.
d) Başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kapat

17) Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?
a) Ekle-Slâyt Gösterisi-(Renk seçilir)
b) Biçim-Arka plan(Renk seçilir)-Uygula
c) Biçim-Tasarım Uygula-(Renk seçilir)
d) Ekle-Asıl slâyt-(Renk seçilir)-Uygula

18) Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?
a) Slâyt seçilir Delete Tuşuna basılır.
b) Slâyt Görünümünde Slâyt silinmez.
c) Slâyt seçilir kopyala komutu verilerek silinir.
d) Hiçbiri

19) Sununun her bir bölümü ne ad verilir?
a) Slâyt
b) Belge
c) Kitap
d) Veritabanı

20) Aşağıdakilerden hangisi sunuyla ilgili kavramlardan birisi değildir?
a) Belirli bir konu hakkında hazırlanan gösteridir.
b) Slâytlardan meydana gelir.
c) Sunu dosyalarının uzantısı ppt dir.
d) Slâytlar Sunulardan oluşur.

21) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile küçük Resim eklenebilir.
a) Görev bölmesinden –Diğer Görev Bölmeleri Küçük Resim
b) Biçim menüsünden resim küçük resim
c) Araçlar resim küçük resim ekle
d) Bu yöntemlerin hiçbiri ile eklenemez

2 thoughts on “POWERPOINT Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.