EXCEL SORULARI

Egitim Dökümanları

1.Excel’de aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A)Hesaplama işlemleri B)Grafik oluşturma
C)Hazırlanan tabloları yazıcıya gönderme D)Hepsi

Excel için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Elektronik tablolama programıdır B)Bir kelime işlemci programıdır(editörüdür)
C)Bir bellek hizmet programıdır D)Hiçbiri
Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmleç B)Hücre C)Tablo D)Kitap
Excel’de çalışma kitabının bölümlerinin isimleri nelerdir?
A)Satır B)Sütun C)Hücre D)sayfa
Aşağıdakilerden hangisi Excel dosyası uzantısı değildir?
A)XLS B)XLT C)XLW D)DOC

Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabı dosyası uzantısıdır?
A)XLS B)XLT C)XLW D)DOC
Aşağıdakilerden hangisi Excel şablon dosyası uzantısıdır?
A)XLS B)XLT C)XLW D)DOC
Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma alanı dosyası uzantısıdır?
A)XLS B)XLT C)XLW D)DOC
Excel’de bir grafik dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)BAK B)XLC C)XLS D)BAT
Excel çalışma tablosu kaç sütundan oluşur?
A)256 sütun B)8192 sütun C)16384 sütun D)16 sütun
Excel çalışma tablosu kaç satırdan oluşur?
A)65536 satır B)8192 satır C)256 satır D)16 satır
Excel’de ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin bulunduğu yere göre bilgi veren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Formül çubuğu B)Durum çubuğu C)Araç çubuğu D)Standart araç çubuğu
Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğini gösteren çubuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Formül çubuğu B)Durum çubuğu C)Araç çubuğu D)Standart araç çubuğu
Excel’de görünüm menüsünde yer alan formül çubuğu seçeneğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Formül çubuğunu yeniden düzenler B)Araç çubuğunu gösterir
C)Durum çubuğunu gösterir D)Formül çubuğunu gösterir veya gizler

Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?
A) – B) / C) = D) %
Excel’de görünüm menüsünde yer alan Araç çubuğu seçeneğinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Formül çubuğunu yeniden düzenler B)Araç çubuğunu gösterir
C)Durum çubuğunu gösterir D)Formül çubuğunu
Excel çalışma tablosunda işlem yapılacak alan nasıl seçilir?
A)Alanın ilk hücresinde fare sol tuşuna basılı tutup sonuna kadar sürükleyerek
B)Klavyede Shift tuşu basılıyken ok tuşları ile
C)Shift tuşu basılıyken alanın son hücresine fare sol tuşu ile tıklayarak
D)Hepsi
Excel çalışma kitabındaki farklı yerlerdeki alanlar klavyedeki hangi tuş yardımıyla seçilebilir?
A)Shift B)Alt C)CTRL D)Insert
Fare dışında klavye kullanarak bloklama yapabilmeyi sağlayan tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)CTRL+ALT B)CTRL+DEL C)SHIFT+C D)SHIFT+YÖN TUŞLARI
Excel’de bir çalışma sayfasında bir hücre nasıl seçilir?
A)Dosya/Hücreler B)İlgili hücre üzerine fare ile tıklanarak
C)Biçim/Hücreler D)Düzen/Hücre
SADECE A2 ve C8 hücreleri nasıl seçilir?
A)A2 hücresine fare sol tuşu ile/C8 üzerinde Shift+Fare sol tuşu ile
B)A2 hücresine fare sol tuşu ile/C8 üzerinde Ctrl+Fare sol tuşu ile
C)A2 üzerinde fare sol tuşu basılı tutularak C8’e kadar sürüklenir
D)Aynı anda iki hücre seçilemez
Excel’de bir satırın tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
A)Düzen/Satır B)Biçim/Satır
C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır
Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
A)Düzen/Sütun B)Biçim/Sütun
C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır
Excel ‘de bir hücrede yer alan bilgiyi düzeltebilmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)F2 tuşu B)F3 tuşu C)F4 tuşu D)F5 tuşu
Excel’de metinsel (alfa nümerik) bilgiler genel olarak hücre içerisinde ………..dayalı olarak girilir?
A)Sağa B)Sola C)Ortalı D)İki yana yasla
Excel’de sayısal (nümerik) bilgiler genel olarak hücre içerisinde ……….dayalı olarak girilir?
A)Sağa B)Sola C)Ortalı D)İki yana yaslı
Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana taşımak için hangi komutlar kullanılır?
A)Kes/Yapıştır B)Kopyala/Yapıştır C)Düzen/Yapıştır D)Kopyala/Özel yapıştırKopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki sayısal bilgileri başka bir alandaki sayısal bilginin üzerine, toplama, çıkarma, bölme ve çarpma gibi işlemler yaparak birleştirmeyi sağlar?
A)Özel yapıştır B)Yapıştır C)Kes D)Kopyala
Kopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki bilgileri başka bir alana satır ve sütunları yer değiştirerek aktarmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yapıştır/Devrik B)Özel yapıştır/İşlemi tersine çevir
C)Özel yapıştır/Boşları atla D)Yapıştır/Boşları atla
Excel’de seçilmiş (bloklanmış) alandaki bilgileri silerek hafızaya alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/kopyala B)Düzen/Yapıştır C)Düzen/Doldur D)Düzen/Kes
Kes ya da Kopyala komutu uygulandığında oluşan kopyalanan alanı gösteren kayan çizgileri iptal etmek için hangi tuş kullanılır?
A)Insert B)Home C)Esc D)End
Excel’de yeni bir çalışma kitabı oluşturmak için hangi komut kullanılır?
A)Dosya/Yeni B)Dosya/Aç C)Dosya/Kaydet D)Dosya/Kapat
Yeni bir çalışma kitabı açabilmeyi sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ctrl+O B)Ctrl+S C)Ctrl+P D)Ctrl+N
Excel’de daha önceden kaydedilmiş bir dosya nasıl çağırılır?
A)Dosya/Yeni B)Dosya/Aç C)Dosya/Kaydet D)Dosya/Kapat
Excel’de çalışma kitabı hangi komut ile kaydedilir?
A)Dosya/Yeni B)Dosya/Aç C)Dosya/Kaydet D)Dosya/Kapat
Çalışma kitabını diske kayıt edebilmeyi sağlayan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ctrl+S B)Ctrl+P C)Ctrl+K D)Ctrl+U
Excel’de çalışma kitabını başka bir isimde hangi komut ile kaydedilir?
A)Dosya/Farklı kaydet B)Dosya/Aç C)Dosya/Kaydet D)Dosya/Kapat
Excel’de bir şablon dosyası nasıl kaydedilir?
A)Kayıt sırasında “Kayıt türü” kısmında “şablon” seçilerek
B)Dosya/şablon komutu seçilerek
C)Dosya/yeni komutu seçilerek
D)Dosya/Aç komutu seçilerek
Excel’de çalışma kitabını farklı bir isimle kaydedebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Kaydet B)Dosya/Farklı kaydet
C)Dosya/Çalışma alnını kaydet D)Dosya/Aç
Excel’de aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yer alır?
A)Çalışma alanını kaydet B)Kopyala
C)Doldur D)Yapıştır
Excel’de birden fazla dosya ardı ardına açılmış ise bu dosyaları Excel’den çıkmadan kapatabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Aç B)Dosya/Yeni C)Dosya/Kapat D)Dosya/Çıkış
Excel’de birden fazla sayfaya sığan bir tabloyu bir sayfaya sığdırmayı sağlayan işlem hangi komutun içerisinde yapılır?
A)Dosya/Sayfa yapısı B)Düzen/Sayfa yapısı C)Biçim/Sayfa yapısı D)Araçlar/Sayfa yapısı
Excel’de sayfa sınır (marj) ayarlarının yapıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Yazdır B)Dosya/Baskı ön izleme C)Dosya/Dosya bul D)Dosya/Sayfa yapısı
Excel’de yapılan tablo yazıcıya hangi komutla aktarılır?
A)Dosya/Kaydet B)Dosya/Yazdır C)Dosya/Sayfa yapısı D)Dosya/Yazdırma alanı
Excel’de hazırlanmış bir tablo klavyeden hangi tuşlarla yazıcıya aktarılır?
A)CTRL+P B)CTRL+C C)CTRL+N D)CTRL+O
Excel’de baskı ön izleme komutu hangi mönü içerisinde yer alır?
A)Dosya B)Düzen C)Ekle D)Sayfa
Excel’de yapılmış bir tabloyu yazıcıya aktarmadan önce en son haliyle görüntüleyen komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayfa yapısı B)Tam ekran C)Baskı ön izleme D)Kaydet
Aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yapılmaz?
A)Hücre içindeki değerlerin silinmesi B)Yeni dosya açma
C)Dosya kaydetme D)Çıkış
Aç, Yeni ve Kaydet komutları hangi mönü içinde yer alır?
A)Düzen B)Görünüm C)Veri D)Dosya
Kapat, Baskı ön izleme ve Çıkış komutları hangi mönü içinde yer alır?
A)Görünüm B)Ekle C)Dosya D)Araçlar
Yinele ve Geri Al komutları hangi mönü içinde yer alır?
A)Ekle B)Düzen C)Veri D)Araçlar
Düzen/Yapıştır komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hafızaya alınmış bilgileri istenilen yere kopyalar
B)Hafızadaki bilgiyi yazıcıya aktarır
C)Hafızadaki bilgiyi siler
D)Hafızadaki bilgiyi diske kayıt eder
Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi aşağı doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doldur/Sağ B)Doldur/Sol C)Doldur/Aşağı D)Doldur/Yukarı
Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi sağa doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doldur/Sağ B)Doldur/Sol C)Doldur/Aşağı D)Doldur/Yukarı
Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi sola doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doldur/Sağ B)Doldur/Sol C)Doldur/Aşağı D)Doldur/Yukarı
Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi yukarı doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doldur/Sağ B)Doldur/Sol C)Doldur/Aşağı D)Doldur/Yukarı
Excel’de seçilen alandaki bilgileri biçime, İçindekilere gibi özelliklerine göre silen komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Kes B)Düzen/Temizle C)Düzen/Sil D)Düzen/Sayfayı sil
Excel’de seçilmiş hücrelerdeki sadece biçim özellikleri temizlenmek istenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A)Düzen/Temizle/Tümü B)Düzen/Temizle/İçindekiler
C)Düzen/Temizle/Biçimler D)Düzen/Temizle/Açıklamalar
Excel’de Düzen/Sil komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Hücreleri sola ya da yukarı öteleyerek silebilmeyi sağlar
B)Satırın tamamını silebilmeyi sağlar
C)Sütunun tamamını silebilmeyi sağlar
D)Hepsi
Excel’de sadece bir satırı kapatarak silmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilir?
A)Satırın üzerinde Delete tuşuna basılır
B)Satırın tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir
C)Sütunun tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir
D)Tablo/Satır sil komutu seçilir
Excel’de Düzen/Bul komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstenilen bir ifadeyi arar ve değiştirir B)İstenilen ifadeyi sadece bulur
C)istenilen alanı siler D)Dosyayı kaydetmeyi sağlar
Excel’de Düzen/Değiştir komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İstenilen ifadeyi arar ve istenirse değiştirir B)İstenilen bir ifadeyi sadece bulur
C)İstenilen alanı siler D)Dosyayı kaydetmeyi sağlar
Excel’de çalışma kitabının bir sayfası hangi komut ile silinebilir?
A)Dosya/Sil B)Düzen/Sil C)Düzen/Sayfayı sil D)Düzen/Kes
Bul, Değiştir ve Git komutları hangi mönü içinde yer alır?
A)Veri B)Düzen C)Görünüm D)Dosya
Bir sayfayı başka bir sayfanın sonrasına ya da başka bir çalışma kitabına taşımayı ya da kopyalamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Sayfayı taşı veya kopyala B)Düzen/Sayfayı sil
C)Ekle/Çalışma sayfası D)Dosya/Farklı kaydet
Ekle/Hücreler komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Hücreleri aşağı veya sağa öteleyerek eklemeyi sağlar
B)Tüm satır eklemeyi sağlar
C)Tüm sütun eklemeyi sağlar
D)Hepsi
İmlecin bulunduğu yere yeni bir satır eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Satır B)Ekle/Sütun C)Ekle/Çalışma sayfası D)Ekle/Ad
İmlecin bulunduğu yere yeni bir sütun eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Satır B)Ekle/Sütun C)Ekle/Çalışma sayfası D)Ekle/Ad
Bir çalışma sayfası ekleyebilmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)Dosya/Yeni B)Ekle/Satır C)Ekle/Çalışma sayfası D)Düzen/Sayfayı sil
Belirtilen hücreye gidebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Git B)Düzen/Bul C)Düzen/Kes D)Düzen/Yapıştır
Hücrelerin sağ üst köşesinde kırmızı bir nokta hangi işlemden sonra oluşur?
A)Dipnotlar B)Açıklama C)Artalan D)Üst bilgi
Excel’de herhangi bir hücreye not eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır
A)Biçim/Ekle/Açıklama B)Araçlar/Açıklama C)Ekle/Açıklama D)Düzen/Ekle/Açıklama
Sütun, satır ya da hücre silerken arayı kapatarak silen komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Temizle B)Sil C)Ekle D)Geri Al
Excel çalışma sayfasını büyüten seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Tam ekran B -Görünüm/Tam ekran C)Sayfa/Tam ekran D)Düzen/Tam ekran
Excel’de çalışma sayfası üzerinde değişikliğe neden olan işlemi iptal etmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A)Düzen/Yinele B)Düzen/Geri al C)Düzen/Kes D)Düzen/Yapıştır
Excel’de iptal edilen bir işlemin tekrar yapılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Geri al B)Aç C)File D)Yinele
Excel’de bir grafik çizmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Grafik B)Düzen/Grafik C)Ekle/Grafik D)Ekle/Grafik
Excel’de grafik sihirbazı neden kullanılır?
A)Grafik oluşturmak için B)Grafiği yazıcıya göndermek için
C)Grafik kopyalamak için D)Grafikten çıkmak için
İmlecin bulunduğu yere sayfa sonu işareti konulmak istenirse kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Sayfa sonu B)Düzen/Sayfa sonu C)Görünüm/Sayfa sonu D)Tablo/Sayfa sonu
Çeşitli hesaplamalar için kullanılan işlevlerin(fonksiyon) isimleri hangi komut ile görülebilir?
A)Biçim/Hücreler B)Ekle/Hücreler C)Ekle/İşlev D)Biçim/İşlev
Bir çalışma sayfasının içerisine resim ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Resim B)Düzen/Resim C)Görünüm/Resim D)Ekle/Resim
Yazılan sayıları değişik düzende görüntülemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Hücreler/Sayı B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
C)Biçim/Hücreler/Hizalama D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
Hücre veri tiplerini değiştiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Hücreler/Sayı B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
C)Biçim/Hücreler/Hizalama D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
Biçim/Hücreler/Hizalama seçeneğinin yaptığı görev aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verileri yazıcıya aktarır
B)Seçilmiş alandaki verileri siler
C)Seçilmiş alandaki verilerin nasıl görüntüleneceğini belirtir
D)Seçilmiş alandaki verilerin kopyalanmasını sağlar
Hizalama komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilebilir?
A)Seçili alandaki bilgiyi sağa hizalar B)Seçili alandaki bilgiyi sola hizalar
C)Seçili alandaki bilgiyi dikey hizalar D)Hepsi
Yapılan tablonun içerisini veya etrafını çizdirebilmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Hücreler/Sayı B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
C)Biçim/Hücreler/Hizalama D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
Yapılan tablonun zemin rengi ayarını yapabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Hücreler/Desenler B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
C)Biçim/Hücreler/Koruma D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
Seçilmiş bir alandaki yazıların biçimini ve rengini değiştirmek için kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Hücreler/Desenler B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi
C)Biçim/Hücreler/Koruma D)Biçim/Hücreler/Kenarlık
Tablo içerisindeki sütunların genişliğini içindeki yazının uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Sütun/Genişlik B)Biçim/Sütun/En uygun genişlik
C)Biçim/Sütun/Standart genişlik D)Biçim/Sütun/Göster
Seçili sütunları gizleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Satırlar/Gizle B)Biçim/Sütun/Göster
C)Biçim/Satır/Göster D)Biçim/Sütun/Gizle
Biçim/Satır komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A)Satır yüksekliği ayarlanabilir B)Satır gizlenebilir
C)Gizlenen satır gösterilebilir D)Hepsi
Bir sütunun genişliğini öngörülen genişliğe getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Sütun/Genişlik B)Biçim/Sütun/En uygun genişlik
C)Biçim/Sütun/Standart genişlik D)Biçim/Sütun/Göster
Biçim/Sayfa komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Çalışma sayfasının adını değiştirmeyi sağlar B)Çalışma sayfasını gizler
C)Gizlenmiş çalışma sayfasını gösterir D)Hepsi
Yapılan tabloya mevcut biçimlerden birini otomatik bir şekilde uygulamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Biçem B)Biçim/Otomatik biçim
C)Biçim/Otomatik düzelt D)Biçim/Hücreler
Seçilen alandaki bilgileri sıralamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Veri/Sırala B)Biçim/Sırala C)Düzen/Sırala D)Ekle/Sırala
Belli bir düzende yazılmış bir tablonun herhangi bir özelliğine göre incelenebilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Veri/Sırala B)Düzen/Süz C)Veri/Süz D)Veri/Tablo
Belli bir düzende yazılmış bir tablonun her bir kaydının tek tek görülebilmesini ve üzerinde işlemler yapılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Veri/Sırala B)Veri/Form C)Veri/Süz D)Veri/Tablo
Bir sütuna yazılmış uzun bir cümleyi birden fazla sütuna paylaştırabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Veri/Tablo B)Veri/Süz C)Veri/Form D)Veri/Metni sütunlara dönüştür
Araçlar menüsündeki Yazım Kılavuzu seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablonun bir özetini çıkartır B)Etkileyenleri izler
C)Etkilenenleri izler D)Tablo içindeki hatalı kelimeleri gösterir ve düzeltir
Excel’de çalışma tablosundaki kılavuz çizgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceği hangi seçenekle gerçekleştirilir?
A)Görünüm/Kılavuz çizgileri B)Biçim/Seçenekler/Kılavuz çizgileri
C)Ekle/Kılavuz çizgileri D)Araçlar/Seçenekler/Görünüm/Kılavuz çizgileri
Excel’de çalışma tablosunu istenilen yerden bölmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A)Pencere/Böl B)Tablo/Böl C)Düzen/Böl D)Pencere/Yeni pencere
Bir tablo içerisinde belirtilen alandaki sayıların toplamını bulmayı sağlayan işlev komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortalama B)Eğer C)Çarpım D)Topla
Bir tablo içindeki ifadelerin karşılaştırılarak sonucuna göre işlem yapılabilmesini sağlayan işlev komutu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eğer B)Ortalama C)Değil D)Veya
Excel’de bir hücreye; =EĞER(10>8; “büyük”; “küçük”)
formülü yazılırsa o hücredeki görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?
A)küçük B)büyük C)10 D)8
Standart araç çubuğunda yer alan otomatik toplam araç simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) + B) / C) ? D) %
B8 ve C9 hücrelerindeki değerlerin ortalamasını bulan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
A) =B8+C9/2 B) B8+(C9)/2 C) =B8/C9/2 D) =(B8+C9)/2
A9 ve A4 hücrelerindeki değerleri toplamını A5’e bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =A9*A4/A5 B) =A9*A4A5 C) =(A9+A4)/A5 D)A9*A4/A5
A1 hücresinden D15 hücresine kadar olan alandaki tüm sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=Ortalama(A1:D15) B)=A1+D15 C)=Topla(A1:D15) D)=Mak(A1:D15)
D2 hücresinde bir öğrencinin ortalama notu yazılıdır. Eğer bu not 50’den küçükse KALDI; 50’den büyük ya da eşitse GEÇTİ bilgisini yazan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A)=EĞER(D2<49; “GEÇTİ”; “KALDI”) B)=EĞER(D2<50; “KALDI”; “GEÇTİ”)
C)=EĞER(D2>49; “KALDI”; “GEÇTİ”) D)=EĞER(D2>55; “GEÇTİ”; “KALDI”)
ESC tuşunun görevi nedir?
A)Komutu iptal eder B)Komutu onaylar C)Komutu tekrar ettirir D)Hücre kopyalar
CTRL+Home tuşunun görevi nedir?
A)En son hücreye konumlanır B)A10 hücresine konumlanır
C)Tüm hücreleri bloklar D)A1 hücresine konumlanır
Yandaki şekilde görülen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seçili sütunları birleştirir ve metni ortalar B)Seçili sütunları siler
C)Seçili alanı kopyalar D)Seçili alanı sağa dayalı yapar


Yandaki şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Para birimi ekler B)Sayıyı yüzde biçimine dönüştürür
C)Sayıya sağdan sıfır eklenmesini sağlar D)Ondalık ayıraç kullanılmasını sağlar
Yandaki şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aç B)Kaydet C)Kes D)Kopyala
Yandaki şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayıların ortalamasını alır B)Sayıların standart sapmasını alır
C)Sayıların otomatik toplamını alır D)Sayıların karekökünü alır
Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kopyala B)Yapıştır C)Biçim boyacısı D)Kes
Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aç B)Kaydet C)Yazdır D)Yeni
Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgileri büyükten küçüğe doğru sıralar B)Bilgileri küçükten büyüğe doğru sıralar
C)Bilgileri büyük harfe çevirir D)Bilgileri küçük harfe çevirir
Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fonksiyonların kullanımını sağlayan işlev sihirbazıdır
B)Otomatik toplam almak için kullanılır
C)Otomatik çarpma işlemleri için kullanılır
D)Otomatik bölme işlemi için kullanılır
Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeni B)Aç C)Kaydet D)Yazdır
şekilde görünen simgelerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yinele B)Geri Al C)Ekle D)Kes
Excel ile Word fark nedir?
A)Word veri tabanı, Excel kelime işlemcidir.
B)Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir.
C)Excel hesap tablosudur, Word kelime işlemcidir.
D)Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir.
Çalışma kitabı nedir?
A)Bir tablodur. B)Bir hücre alanıdır.
C)Excel dosyasıdır. D)Satır ve sütunun kesişimidir.
Yeni bir Çalışma Kitabı açmak için hangi tuş kullanılır?
A)CTRL-O B)CTRL-S C)CTRL-N D)CTRL-D
Dosya / sayfa yapısı menüsü ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A)Sayfa üst bilgi ve alt bilgi verilmesi
B)Yazdırma alanı tanımlama ve ilgili işlemlerin yapılması
C)Sayfanın yönelimi
D)Metnin yazı tipi ayarlarının yapılması
Excel’de dosyayı yazıcıya gönderen kısayol tuşu hangisidir?
A) Ctrl + C B)Ctrl + P C) Ctrl + V D) Ctrl + X
Yazdığımız yazının 5 adet çıktısını almak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Görünüm-Yazdır-Kopya sayısı 5 B)Standart Araç çubuğu/Yazdır-Kopya sayısı
C)Dosya-Yazdır-Kopya sayısı:5 D)Düzen-Yazdır-Kopya sayısı:5
Dosya / yazdırma alanı /yazdırma alanı tanımla komutunun yaptığı işlem hangisidir
A)Hücre formatını değiştirir
B)Satır yüksekliğini ayarlar
C)Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınmasını için alan belirlenir
D)Hücrelerdeki verileri sıralatır
Yapılan çalışma tablosunu diske kayıt edebilmeyi sağlayan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ctrl+S B)Ctrl+P C)Ctrl+K D)Ctrl+U
Excel’de birden fazla dosya ardı ardına açılmış ise bu dosyaları Excel’den çıkmadan kapatabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Aç B)Dosya/Yeni C)Dosya/Kapat D)Dosya/Çıkış
Herhangi bir satır üzerinde fare sol tuşuna tıklandığında ne olur?
A)Satır silinir B)Satır seçilir C) Satır eklenir D)Satır yüksekliği ayarlanır
Excel de çalışma sayfasını hangi menüden silersiniz?
A)Biçim sayfa sil B)Biçim sayfa gizle
C)Ekle çalışma sayfası D)Düzen sayfa sil
Hücre dizilerinden hangisi bir hücre alanını belirler.?
A) D1:D10 B)D1..D10 C)D1-d2 D)D1*D2
İstenilen sayfanın silinmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır
A)Sayfa ismi üzerinde iken Delete tuşuna basmak
B)Sayfa ismi üzerinde iken fare sağ tuşundan sil seçeneği
C)Sayfa ismi üzerinde iken fare sol tuşuna çift tıklamak
D)Sayfa ismi üzerinde iken kes komutu uygulamak
İşaretlenmiş hücrelerdeki veriyi silmek için hangi tuşa basarız?
A) İnsert B) Home C) PageUp D) Delete
Bir hücre grubu fare ve Ctrl tuşları kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa yapılan işlem nedir?
A)Sürükleme B)Taşıma C)Kopyalama D)Silme
Excel’de bir satırın tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
A)Düzen/Satır
B)Biçim/Satır
C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır
D)Seçilen sütun adı üzerine tıklanır
Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
A)Düzen/Sütun
B)Biçim/Sütun
C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır
D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır.
Düzen/sil/hücreleri sola ötele komutunun işlevi nedir?
A)Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaldırılır
B)Seçilen hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
C)Seçilen hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaldırılır
D)Seçilen hücreler silinir ve sağındaki Sola Kaydırılır.
Fare dışında klavye kullanarak Seçim yapabilmeyi sağlayan tuş grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ctrl+Alt B)Ctrl+Del C)Shıft+C D)Shıft+Yön Tuşları
Görünüm menüsündeki formül çubuğu seçimi ne yapar?
A)Formül çubuğunu yeniden düzenler
B)Araç çubuğunu gösterir
C)Formül çubuğunu gizler yada gösterir
D)Durum çubuğunu gösterir
Pratik olarak hücreleri nereden adlandırırız?
A)Formül çubuğundan B)Ad kutusundan
C)Biçim çubuğundan D)Araç çubuğundan
Aşağıdakilerden hangisi hücre adresini ifade eder?
A) A1234 B) 1A C) Home D) End
Sütun genişliğini verileri tam sığacak boyuta getirmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen – en uygun genişlik B)Sağdan hizalamak
C)Biçim – sütun – en uygun genişlik D)Biçim boyacısı
Bir tablodaki hücreleri tek bir hücreye indirgemek için kullanılan araç çubuğu öğesi hangisidir?
A) Girintiyi Azalt B) Hücreleri Böl
C) Girintiyi Artır D) Hücreleri Birleştir
Simgesi hangi çubukta bulunur ?
A) Biçimlendirme B) Standart C) Çizim D) Formlar
Excel’de sayfa gizleme işlemi nereden yapılır?
A)Araçlar-Seçenekler-Genel B)Biçim-Sayfa-Gizle
C)Düzen-Sayfa-Gizle D)Araçlar-Seçenekler-Gizle
Excel’de bir hücre içinin renklendirilmesi, yazı tipi ve font ayarı gibi işlemlere ne ad verilir?
A)Hücre genişlik ayarı B)Hücre gölgelendirme
C)Hücre biçimlendirme D)Hücre yükseklik ayarı
Aktif hücre (Seçili) hücre adresi veya adı nerede görülür?
A)Formül çubuğunda B)Ad kutusunda
C)Satır başında D)Sütun Başında
$B$3 hücre adresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Satır mutlak, sütun göreli B)Satır ve sütun göreli
C)Satır ve sütun mutlak D)Sütun mutlak, satır göreli
Excel’ de sayfa 1 deki A2 hücresinin adresini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A) Sayfa1!A2 B) Sayfa1;A2 C) Sayfa1A2 D) =sayfa1$A2
Bir hücrede gördüğünüz ### işareti neyi gösterir?
A)Girilen metin hücre genişliğine sığmamıştır
B)Girilen isim hücreye sığmamıştır
C)Girilen sayısal değer hücreye sığmamıştır
D)Yanlış veri girilmiştir
Bir hücredeki veriyi düzenlemenin klavye karşılığı hangisidir?
A) F1 B)F6 C)F9 D)F2
Düğmesinin yaptığı işlem hangisidir?
A)Çalışma sayfasına sayı formatı verir
B)Bir hücrenin veya seçili alanın biçimsel özelliklerini ayı şekilde belirlenen ikinci bir alana vermeyi sağlar
C)Hücre boyar
D)Hücre artalanını boyar
Excel de arka plan rengi hangi menüden eklenir?
A)Biçim sayfa sil B)Biçim sayfa arka plan
C)Ekle çalışma sayfası D)Düzen sayfa adlandır.
Ekle- Grafik ne işlem yapar?
A)Çalışma kitabına bir grafik ekler B)Çalışa kitabından bir grafik siler
C)Çalışma kitabına bir grafik kopyalar D)Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir
Köprü eklemek için hangi tuş kullanılır?
A)Ctrl – K B)Shift – K C)Ctrl – Shift – K D)Alt – Ctrl – K
Çalışma kitabına boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir?
A)Görünüm/satırlar B)Ekle/satır
C)Görünüm/hücreler D)Ekle/sütunlar
Excel formüllerinde aşağıdakilerden hangisinde işlem önceliği en fazladır?
A) Toplama B) Çıkarma C) Üs alma D) Çarpma
Yandaki gösterilen düğme nedir?
A)Grafik sihirbazı B)Köprü ekle
C)Web araç çubuğu D)Harita
İmlecin bulunduğu yere yeni bir sütun eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Satır B)Ekle/Sütun C)Ekle/Çalışma sayfası D)Ekle/Ad
Bir çalışma sayfası ekleyebilmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
A)Dosya/Yeni B)Ekle/Satır
C)Ekle/Çalışma sayfası D)Düzen/Sayfayı sil
Hücrelerin sağ üst köşesinde kırmızı bir noktanın oluşmasını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dipnotlar B)Açıklama C)Artalan D)Üst bilgi
Bir çalışma sayfasının içerisine resim ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Resim B)Düzen/Resim C)Görünüm/Resim D)Ekle/Resim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.