Muhasebe Soruları-1

Egitim Dökümanları

1) Bir hesap dönemi içerisinde yapılan her türlü mal ve hizmet satışları hangi hesapta izlenir?
A-) 100 Kasa hesabı B-) 600 yurtiçi satışlar hesabı
C-) 101 Alınan çekler hesabı D-) Hiçbiri

2) İşletmenin nakit akışını izlediği deftere ne ad verilir?
A-) Yevmiye defteri B-) Kasa defteri C-) Amortisman defteri D-) Defter-i kebir

3) İşletmenin almış olduğu mal ve hizmetlerin Kdv’ si hangi hesapta izlenir?
A-) 191 İnd. KDV .Hs B-) 190 Dev. KDV .Hs
C-) 391 Hes. KDV .Hs D-) 360 Öd. Ver. Fon. Hesabı

4) İşletme satın aldığı bir mal veya hizmet için kendisinin keşide ederek verdiği çeki hangi hesapta izler?
A-) 101 Alınan çekler B-) 103 Verilen çekler
C-) 102 Bankalar Hesabı D-) Hiçbiri

5) İşletmenin satın aldığı malları izlediği hesap hangisidir?
A-) 320 Satıcılar B-) 151 Yarı mamul stok hesabı
C-) 153 Ticari mallar hesabı D-) 102 Bankalar hesabı

6) Eta programlarında farklı bir şirkette çalışmak için hangi seçenek kullanılır?
A-) F2 Şirket seçimi B-) F3 Şirket/ devir işlemleri
C-) F4 Dos işlemleri D-) F5 Servis işlemleri

7) Yeni bir şirket açmak için hangi seçenek kullanılır?
A-) F2 Şirket seçimi- Şirket açma
B-)F3 Şirket/Devir işlemleri-Şirket işlemleri-Şirket açma
C-) F4 Dos işlemleri
D-) F5 Servis işlemleri – Şirket açma

8) Yapılan bir ticari işlemin muhasebeye aktarılması hangi tanımlama sayesinde gerçekleşir?
A-) Cari kartı yanılmama B-) Entegrasyon tanımlama
C-) Banka tanımlama D-) Muhasebe hesap planı

9) Aşağıdakilerden hangisi geniş yardım dosyası uzantısıdır?
A-) .HLP B-) .TXT C-) .HL2 D-) .Hl1

10) İşletme ile ticari ilişkide bulunan kişi ve kuruluşların hesaplarının takip edildiği program modülü hangisidir?
A-) Cari B-) Kasa C-) Stok D-) Dat

11) Açtığınız her şirket için ETA7 klasörü altında aşağıdakilerden hangisi açılmış olur?
A-) Klasör B-) Dosya C-) Kısayol D-) Belge

12) Rapor alırken Shift+ F4 tuşu ile ne yapılır?
A-) Kart seçimi yapılır B-) Yazıcı seçimi yapılır
C-) Dosya seçimi yapılır D-) Dizayn seçimi yapılır

13) Aşağıdakilerden hangisi muhasebede kullanılan fişlerden değildir?
A-) Mahsup fişi B-) Tediye fişi C-) Tahsil fişi D-) Nakit fişi

14) Stok , cari vs. eski kartlar üzerinde seri düzeltme yapıp bir sonraki karta geçmeyi sağlayan tuş hangisidir?
A-) Alt + F2 B-) Shıft + F2 C-) Ctrl + F2 D-) Shıft + F1

15) Stok cari vs. seri olarak yeni kart açarken, kayıttan sonra yeni kart açılması için hangi tuştan yararlanılır?
A-) Shıft + F2 B-) Shıft + F1 C-) Alt + F1 D-) Ctrl + F1

16) ETA7 programında Fatura irsaliye vs. formlar hangi program yardımıyla düzenlenir?
A-) Düzenle . Exe B-) Fatura . Exe C-) Fatform . Exe D-) Ayarla . Exe

17) Eta programında ana menüye doğrudan çıkış için hangi tuştan faydalanılır?
A-) F10 B-) Shıft + F10 C-) Alt + F10 D-) Ctrl + F10

18) Programa girişte ilk girilen şirkete ne ad verilir?
A-) Hazır şirket B-) Default şirket C-) İlk şirket D-) Ana şirket

19) Aradığınız bir şirkete ulaşmak için hangi işlemler yapılır?
A-) F2 şirket seçimi B-) F3 şirket/devir işlemleri- şirket açma
C-) F4 dos işlemleri – şirket açma D-) F2 şirket seçimi – F6 şirket listesi
20) Şirketinizde daha önceden olmayan bir program modülünü eklemek için ne yapılır?

A-) Mevcut şirkete modül eklenmez B-) Şirket yeniden açılır
C-) Şirket kapatılıp yeniden açılır D-) Şirket bilgilerinden modül “E” yapılır.

21) Programın herhangi bölümünde çalışırken bölümden çıkmadan, herhangi müşterinin borç alacak bakiyesini görmek için hangi tuş kullanılır?
A-) F8 B-) Shıft + F8 C-) F9 D-) Shıft + F9

22) Ekrana gelen mesajlar ve saha adları hangi dosyalardan değiştirilebilir?
A-) .SC? B-) .TXT C-) .HL2 D-) .HL1

23) Modüllerde kullanılan saha numaraları hangi dosyalarda listelenir?
A-) .HLP B-) .TXT C-) .HL2 D-) .HL1

24) Herhangi bir sahaya yanlış yazılan bilgiyi silmek için hangi tuş kullanılır?
A-) Alt + X B-) Shıft + F2 C-) Ctrl + F2 D-) Shıft + F1

25) Aktif kart (stok, cari vs.) hakkında ayrıntılı bilgi almak için hangi tuş kullanılır?
A-) F6 B-) F7 C-) F8 D-) F9

26) Kart listesi hangi tuşla alınır?
A-) F6 B-) F7 C-) F8 D-) F9

27) Kart listesi alırken “*KOL” şeklinde bir aramada hangi kartlar listelenir?
A-) Kodu Kol ile başlayanlar B-) Adı Kol ile başlayanlar
C-) Adı içinde Kol geçenler D-) Kodu içinde Kol geçenler

28) Ana hesaplar seviyesinde yapılan entegrasyona ne ad verilir?
A-) Muavin entegrasyon B-) Bağlı entegrasyon
C-) Kebir entegrasyon D-) Temel entegrasyon

29) Hızlı menu (makro) tanımlamak işlemi hangi tuşla başlar?
A-) Alt + F6 B-) Alt + F7 C-) Alt + F8 D-) Alt + F9

30) Hesap makinesinde hesaplanmış son değeri bir sahaya aktarmak için hangi tuş kullanılır?
A-) Alt + 1 B-) Alt + 2 C-) Alt + 3 D-) Alt + 4

31) Çek bordrosu Fatura fiş vs işlemlerde üst sahadaki ifadeyi bulunduğunuz sahaya yazdırmak için hangi karakter kullanılır?
A-) “*” B-) “?” C-) “+” D-) “@”

32) Aşağıdakilerden hangisi cari raporlarından değildir?
A-) Ekstre B-) Stoklu Ekstre C-) Mali envanter D-) Finans analizi

33) Kasaya nakit girişinde hangi fiş düzenlenir?
A-) Mahsup fişi B-) Tediye fişi C-) Tahsil Fişi D-) Nakit fişi

34) Cari hesap kartında yer alan özel kod-1 sahasını il kodu olarak değiştirme işlemi nereden yapılır?
A-) Servis/ Sabit tanımlar/ Saha başlıkları B-) Servis/ Sabit tanımlar/ Saha boyları
C-) Servis/ Sabit tanımlar/ Saha dizaynları D-) Servis/ Özel tanımlar/ Saha adları

35) Kredi limitinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Müşteriye çek ve senetle verilebilecek mal tutarı
B-) Müşteriye nakit verilecek mal tutarı
C-) Müşteriye faturayla verilecek mal tutarı
D-) Müşteriye açık hesap verilecek mal tutarı

36) Cari hesapta Nakit giriş/ çıkış işlemleri nereden yapılır?
A-) Cari hareketi / eski kayıt B-) Cari hareketi / yeni kayıt
C-) Cari kartı / yeni kayıt D-) Cari kartı / eski kayıt

37) Yanlış kaydedilmiş cari kodu nasıl değiştirilir?
A-) Servis / dosya işlemleri/ dosya bakımı/yeniden kod değiştirme
B-) Servis / dosya işlemleri /dosya bakımı/ kod değiştirme
C-) Servis / dosya işlemleri / dosya bakımı/saha değiştirme
D-) Servis / Dosya işlemleri / dosya bakımı/dosya düzeltme

38) Aşağıdakilerden hangisi cari hareketi işlem cinsi değildir?
A-) Nakit B-) Çek C-) Fatura D-) Sipariş

39) Müşteriden 10.000.000 YTL para alınmasında aşağıdaki işlemlerin hangisi doğrudur?
A-) Müşteri hesabına BORÇ kaydedilir
B-) Müşteri Hesabına ALACAK kaydedilir
C-) Müşteri hesabına MAHSUP kaydedilir
D-) Müşteri hesabına tahsil kaydedilir

40) Hareket fişi kullanılarak yapılan işlem için hangisi doğrudur?
A-) Muhasebeye kaydedilir B-) Muhasebeye Kaydedilmez
C-) Cari hesaba kaydedilmez D-) Fiş kaydedilmez

41) Müşterinin bütün borç alacak hareketlerini fatura ayrıntıları ile gösteren rapor hangisidir?
A-) Ekstre B-) Cari kart listesi
C-) Cari hareket listesi D-) Stoklu Ekstre

42) Vadesinde ödenmemiş çek, senet, fatura ve dekontların tespitinde kullanılan cari hesap raporu hangisidir?
A-) Ödeme raporu B-) Reeskont Raporu
C-) Yaşlandırma raporu D-) Finans analizi

43) Cari hareketlerini ve varsa çek/senet dosyalarını da tarayarak belirtilen iki tarih arasındaki her gün için borç ve alacakların analizini yapan rapor hangisidir?
A-) Ödeme raporu B-) Yaşlandırma raporu
C-) Reeskont analizi D-) Finans analizi

44) Muhasebe fişi düzenlenirken Borç-Alacak arasındaki farkı fişteki son satırın TUTAR sahasında yazdırmak için hangi tuş kullanılır?
A-) *K B-) Ctrl+K C-) *L D-) Ctrl+L

45) Hareket fişi, muhasebe fişi fatura kalemleri gibi bölümlerde bir önceki sahaya ulaşmak için hangi tuş kullanılır?
A-) Ctrl Sağ Ok B-) Shıft Sağ Ok C-) Ctrl Sol Ok D-) Shıft Sol Ok

46) Çalışan bir şirkette yeni cari kartı dosyası açılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A-) İkinci bir cari kartı dosyası açılmış olur
B-) Mevcut cari kartları tamamen silinir
C-) Sadece cari kartlarındaki sayısal bilgiler sıfırlanır
D-) Yeni cari kartı dosyası dosyası açılmaz.

47) Bütün cari hesapların son borç/alacak listesini almak için hangi rapor kullanılır?
A-) Bakiye listesi B-) Hareket listesi C-) Kod unvan listesi D-) Ekstre

48) Bazı raporlarda yer alan saha boyları seçeneği kullanıcıya ne sağlar?
A-) Raporları isteğe göre ayarlama imkanı
B-) Kartlardaki sahaları genişletme imkanı
C-) Kartlardaki sahaları daraltma imkanı
D-) Ekrandaki görünümleri düzenleme imkanı

49) Daha önce özel kod 1 sahalarına girilmiş olan KONYA ifadeleri 42 olarak değiştirilmek isteniyor. Bu işlem için en uygun yol hangisidir?
A-) Servis /dosya işlemleri /yeniden kod girişi
B-) Servis /dosya işlemleri /kod değiştirme
C-) Servis /dosya işlemleri /saha değiştirme
D-)Servis /dosya işlemleri /dosya düzeltme

50) Cari hesap kartı açarken iskonto oranları otomatik olarak gelir bu oran nereden değiştirilebilir?
A-) Servis /sabit tanımlar/saha değiştirme B-) Servis /sabit tanımlar/saha boyları
C-)Servis /sabit tanımlar/parametreler D-) Stok kartı / yeni kayıt

51) Stok hareketi bölümü hareketleri bölümünden yapılan işlemler için hangisi doğrudur?
A-) Stok hareketi muhasebeye aktarılır
B-) Stok hareketleri muhasebeye aktarılmaz
C-) Stok hareket toplamları muhasebeye aktarılır
D-) Stok hareket toplamları faturaya aktarılır

52) Programa girdiğinizde(FATURA KALEMLERİNDEN BAZILARI BULUNAMAMIŞTIR) mesajı ile karşılaştınız, bu sorunu gidermek için ilk olarak ne yaparsınız?
A-) Faturalar yeniden indekslenir B-) Stok hareketleri yeniden indekslenir
C-) Cari hareketleri yeniden indekslenir D-) Yeni fatura dosyası açılır.

53) Bütün malların fiyatlarına % 5 oranında zam yapılmak isteniyor bu işlem nasıl yapılır?
A-) Servis / fiyat değişikliği B-) Servis / yeniden fiyatlandırma
C-) Servis / parametreler D-) Stok kartı / yeniden adlandırma

54) Mal bazında ne kadar kar edildiğini görmek için hangi rapor kullanılır?
A-) Fatura bazında karlılık raporu B-) Stok dönme raporu
C-) Kar- zarar analizi D-) Ekstre

55) Bazı rapor sonuçlarını excele aktarmak için hangi tuş kullanılır?
A-) F3 B-) F4 C-) F5 D-) F6

56) Yoğun giriş ve çıkış işlemlerinin olduğu , stok hareket dosyalarının sistemde fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait hareket kayıtlarında silinmesi nasıl yapılır?
A-) Kart devri yapılır B-) Hareket devri yapılır
C-) Yeni hareket dosyası açılır D-) Yeni kart dosyası açılır

57) İşletme stok kartları bilgisayara tanıtıldıktan sonra sayım yapılmış ve sayım değerleri stok kartlarına işlenmek isteniyor? Bu işlem için neler yapılmalıdır?
A-) Servis/ devir işlemleri/ hareket devri B-) Servis/ devir işlemleri/ dönem devri
C-) Servis/ devir işlemler/ açılış devri D-) Servis/ devir işlemleri/ yıllık devir

58) Bir elektronik malzeme satıcısında birbirine eşdeğer olan malzemeleri nasıl ilişkilendirilebilir?
A-) Stok kartında özel kod sahalarından B-) Stok kartında açıklama sahasından
C-) Stok kartında muadil kartı sahasından D-) Stok kartında 2. Birim sahasından

59) Fatura ekranına otomatik gelen KDV oranı nereden değiştirilebilir?
A-) Servis / sabit tanımlar / parametreler B-) Servis / sabit tanımlar/ kdv oranları
C-) Servis / sabit tanımlar/ saha boyları D-) Servis/ sabit tanımlar / saha başlıkları

60) Müşterimize göndereceğimiz bir mutabakat mektubunu nereden düzenlersiniz?
A-) RaporlarHareket Raporlarımutabakat mektubu
B-) Raporlarhesap listesimutabakat mektubu
C-) Raporlaryazışmamutabakat mektubu
D-) RaporlarB/A Raporlarımutabakat mektubu

61) Muhasebede düzenlenen açılış fişi hangi muhasebe fişinde düzenlenebilir?
A-) Muhasebede mahsup fişi düzenlenir B-) Muhasebede tahsil fişi düzenlenir
C-) Muhasebede tediye fişi düzenlenir D-) Muhasebede ambar fişi düzenlenir

62) Belirli bir tarihe kadar fatura devri yapıldığında ne olur?
A-) Verilen tarihten önceki faturalar silinir B-) Fatura toplamları devredilir
C-) Fatura bakiyeleri devredilir D-) Verilen tarihten sonraki faturalar silinir

63) İşletmeye satıcıdan gelen malın faturası hangi tip fatura ile işlenir?
A-) Gelir faturası B-) Gider faturası
C-) Alım faturası D-) Yurtiçi satış faturası

64) Gider faturasında gider yerleri listesine ulaşmak için hangi tuş kullanılır?
A-) Ctrl + F3 B-) Ctrl + F4 C-) Ctrl + F5 D-) Ctrl + F6

65) Aşağıdakilerden hangisi stok hareket raporlarından değildir?
A-) Stok dönme raporu B-) Ekstre C-) Fiziki envanter D-) Yıllık rapor

66) Müşteriye mal satışlarında kullanılan fatura tipi hangisidir?
A-) Gelir faturası B-) Gider faturası
C-) Alım faturası D-) Yurtiçi satış faturası

67) Stoklara giriş ve çıkışların muhasebeye aktarılabilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-) Giriş çıkışlar, hareket fişi, ile yapılmalıdır
B-) Giriş ve çıkışlar , fatura ile yapılmalıdır
C-) Giriş ve çıkışlar irsaliye ile yapılmalıdır
D-) Girişler ve çıkışlar sipariş ile yapılır

68) Gelir ve gider faturalarında gelir gider yerlerini görmek için hangi tanımlamanın yapılması gerekir?
A-) Entegrasyon / genel irtibatlar
B-) Entegrasyon / banka tanımları
C-) Muhasebe / servis / sabit tanımlar/ gelir-gider yerleri
D-) Menu / servis işlemleri/ ortak parametreler

69) Fatura satırlarında araya satır eklemek için hangi tuş kullanılır?
A-) Ctrl + A B-) Ctrl + D C-) Ctrl + I D-) Ctrl + K

70) Normal bir fatura (kapalı olamayan) muhasebeye aktarıldığında hangi fiş düzenlenir?
A-) Mahsup fişi B-) Tediye fişi C-) Tahsil fişi D-) Anılar fişi

71) Fatura düzenlenirken çok sayıda CAM türü arasından istenen bir cam F6 kart listesinde hangi seçenek kullanılırsa kartlar görüntülenmez?
A-) Cam* B-) Cam? C-) *Cam D-) *Cam*

72) Seri olarak yeni fatura düzenlemek (Faturayı kaydettikten sonra yeni bir faturaya geçmek ) için ekrandaki fatura hangi tuşla kayıt edilir?
A-) F2 B-) Shıft + F2 C-) Ctrl + F2 D-) Alt + F2

73) Fatura tarihi ile vadesi arasında 10 gün vardır, faturanın vade sahasına ne yazılır?
A-) #10 B-) ?10 C-) 10 D-) *10

74) Fatura kalem sahalarında bir satırı silmek için hangi tuş kullanılır?
A-) Ctrl + A B-) Ctrl + D C-) Ctrl + I D-) Ctrl + K

75) İki tarih arasında yapılan satışların stok kodlarına göre analizini yapan rapor hangisidir?
A-) Mal satış raporu B-) Fatura Listesi
C-) Müşteri satış raporu D-) Fatura Kalemleri Listesi

76) Belirli iskonto oranlarına göre faturaları toplamını veren rapor hangisidir?
A-) Detay iskonto raporu B-) İskonto icmali
C-) Müşteri satış Raporu D-) İskonto raporu

77) Fatura düzenlerken son satış fiyatı esas alınması istenmektedir. Bu durumda fiyat sütununa aşağıdakilerden hangisi yazılır?
A-) *Sa B-) ?Sa C-) *Ss D-) ^^sa

78) Muhasebe modülünde yevmiye kayıtın yapılmasında KDV DAHIL seçeneğini hangi kısayol tuşunu kullanarak ekrana alırız?
A-) CTRL + D B-) CTRL + K C-) CTRL + I D-) CTRL + L

79) Muhasebe modülünde yevmiye kayıtın yapılmasında KDV HARİÇ seçeneğini hangi kısa yol tuşunu kullanarak ekrana alırız?
A-) CTRL + D B-) CTRL + K C-) CTRL + I D-) CTRL + L

80) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık aldığı nakit tutarlar hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 600 yurt içi satışlar hesabı D) Hiçbiri

81) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık aldığı Senetler hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 121 Alacak senetler hesabı D) 321 borç senetleri hesabı

82) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık aldığı Çekler hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 600 yurt içi satışlar hesabı D) Hiçbiri

83) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlere karşılık açık hesap alacak tutarları hangi hesapta izlenir?
A) 100 Kasa Hesabı B) 101 alınan çekler hesabı.
C) 120 Alıcılar hesabı D) Hiçbiri

84) İşletmenin satmış olduğu mal ve hizmetler için kullandığı KDV hesabı hangisidir?
A-) 191 İndirilecek KDV Hesabı B-) 391 Hes. KDV. Hesabı.
C-) 190 Dev.KDV.Hs. D-) 360 Öd. Ver. Fon. Hs.

85) İşletme satın aldığı mal ve hizmet için her hangi bir ödeme yapmazsa hangi hesapta izlenir?
A) 320 Satıcılar hesabı. B) 153 Ticari mallar hesabı.
C) 120 Alıcılar Hesabı D-)102 Bankalar hesabı.

86) Yurt içi ve yurt dışı her türlü banka ve finans kurumlarına yatırılan paraların izlendiği hesap hangisidir?
A-) 101 Alınan Çekler hesabı B-) 100 kasa hesabı
C) 102 Bankalar hesabı D) 770 gen. Yön.gid. hesabı.

87) Onaylı yevmiye alındıktan sonra hangi işlem yapılamaz?
A-)Geçmiş tarihe fiş düzenlenir. B-) Geçmiş tarihe yönelik rapor alınır.
C-) Sonraki tarihlerde fiş düzenlenir. D-) Geçmiş tarihe yönelik mizan alınır.

88) Hangisi satıcılar hesabının kodudur?
A) 320 B) 101 C) 120 D) 321

89) Hangisi Alıcılar hesabının kodudur?
A) 320 B) 120 C) 121 D) 321

90) Hangisi Alınan çekler hesabının kodudur?
A) 320 B) 101 C) 121 D) 321

91) Yurt içi satışlar hesabının kodu hangisidir?
A) 120 B) 121 C) 600 D) 770

92) Genel yönetim giderleri hesabının konu hangisidir?
A) 700 B) 770 C) 621 D) 102

93) Hesaplanan KDV hesabının kodu hangisidir?
A) 391 B) 500 C) 421 D) 320

94) İndirilecek KDV hesabının kodu hangisidir?
A) 153 B) 120 C) 191 D) 181

95) Bir hesabın BORÇ tarafının ALACAK tarafından fazla olması neyle ifade edilir?
A) BORÇ bakiyesi verme B) ALACAK kalanı verme
C) Bakiyesiz hesap D) Hiçbiri

96) Muhasebe ye kaydedilen fişlerin hemen mizan değerlerine eklenmesi için Servis/Parametreler bölümünde hangi mizan modu seçilmelidir?
A-) Aylık mizan B-) Anlık mizan C-) Aktarmalı mizan D-) Yıllık mizan

97) PTT giderleri hangi hesapta takip edilebilir?
A) 100 Kasa Hesabı B) 101 Alınan çekler hesabı
C) 770 Genel yön. Gid.Hes. D) 102 Bankalar Hesabı

98) Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) 100 Kasa Hesabı B) 102 01 Ak bank
C) 320 01 Arçelik A.Ş. D) 120 01 Bilişim A.Ş.

99) Satış faturalarında fatura numaralarının otomatik verilmesi için hangi tanımlama yapılmalıdır?
A-) servis/sabit tanımlar/saha boyları B-) servis/sabit tanımlar/kdv oranları
C-) servis/sabit tanımlar/parametreler D-) servis/sabit tanımlar/saha başlıkları

100) Aşağıdakilerden hangisi müşteri çeki pozisyonlarından değildir?
A-) Portföy B-) Tanzim C-) Ciro D-) Miade

101) Aynı müşteriden gelen birden fazla çeki işlemek için ne yapılır?
A-) Müşteri çek kartı/yeni kart B-) Müşteri çek hareketi/yeni bordro
C-) Müşteri çek kartı/hareket fişi D-) Müşteri çek hareketi/diğer işlemler

102) Çek alım bordrosunda alınan çeklerin ortalama vadesini ve vade farkını hesaplamak için ne yapılır?
A-) F6 B-) F7 C-) F8 D-) F9

103) İşletmenin kendi düzenlediği çek hangi adı alır?
A-) Firma çeki B-) Müşteri çeki C-) Banka çeki D-) Satıcı çeki

104) Satıcıya gönderilmiş bir çekin geri iade edilmesi durumunda, bu çek için hangi işlem yapılmalıdır.?
A-) M.çek hareketi/çek girişi B-) M.çek hareketi/çek çıkışı
C-) M.çek hareketi/diğer işlemler D-) M.çek kartı/eski kart

105) Müşteri çekinin işletmenin elinde bulunduğu pozisyon hangisidir?
A-) PORTFÖY B-) CİRO C-) TANZİM D-) MİADE

106) Satıcıya çek çıkışı yapılacağında elde bulunan çeklerin içerisinden seçim yapma işlemi nasıl yapılır?
A-) F7 çek seç B-) F8 çek seç
C-) F9 çek seç D-) Shift-F8 çek seç

107) İşletme tarafından düzenlenen senetler hangi pozisyonu alır?
A-) portföy B-) ciro C-) tanzim D-) miade

108) Yanlış girildiği sonradan fark edilen bir müşteri çekinin düzeltme işlemi nasıl yapılır?
A-) İlgili çek kartı düzeltilip, kaydedilir. B-) İlgili bordro düzeltilip, kaydedilir.
C-) ilgili cari kartı düzeltilip, kaydedilir. D-) İlgili muhasebe fişi düzeltilip, kaydedilir.

109) Müşteri çeklerinin belirli bir gündeki reel (vade farkı düşüldükten sonraki) değeri hangi rapora alınır?
A-) Reeskont raporu B-) Ödeme raporu C-) Yaşlandırma raporu D-) Finans analizi

110) Çek/senet raporlarında ödeme raporları ve yaşlandırma raporları için hangi ifade doğrudur?
A-) Ödeme geçmişe-yaşlandırma geleceğe yöneliktir.
B-) Ödeme geleceğe-yaşlandırma geçmişe yöneliktir.
C-) Ödeme bugüne-yaşlandırma geçmişe yöneliktir.
D-) Yaşlandırma bugüne-ödeme geleceğe yöneliktir.

111) Muhasebe programına ilk girişte kullanıcıdan hangi veriler istenir.?
A-) Çalışılacak gün.ay.yıl B-) Kullanıcı adı ve parolası
C-) Çalışılacak ay ve yıl D-) Çalışılacak yıl

112) Eski stok kartlarında, kartlar üzerinde gezinti yaparken , bir sonraki karta geçmek için hangi tuştan yararlanılır?
A-) Ctrl + Pagedown B-) Shıft + Pagedown C-) Alt + Pagedown D-) Pagedown

113) Müşteriden gelen çeklerin satıcıya gönderilmesinde çekler hangi pozisyonu alır?
A-) Portföy B-) Tanzim C-) Ciro D-) Miade

114) Bankaya çek gönderilmesi için ne yapılır?
A-) Satıcı kodunun yazılacağı sahasına banka kodu yazılır.
B-) Satıcı kodu boş bırakılır, banka kodu yazılır.
C-) Banka kodu boş bırakılır, satıcı kodu yazılır.
D-) Banka kodunun yazılacağı sahaya, satıcı kodu yazılır.

115) Firma çekleri düzenlemek ve bankaya çek gönderebilmek için gerekli tanımlama nerede yapılmalıdır?
A-) Menü/şirket-devir işlemleri/entegrasyon
B-) Cari/servis/sabit tanımlar/parametreler
C-) S-Çek/servis/sabit tanımlar/parametreler
D-) Menü/servis işlemleri/ortak parametreler

116) Aşağıdakilerden hangisi bilanço eşitliğini sağlamaz?
A-) Gelir – Gider = Kâr B-) Varlıklar = Kaynaklar
C-) Aktif = Pasif D-) Varlıklar=Sermaye + Borçlar

117) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı nitelikteki bir hesaptır?
A-) Kasa Hesabı B-) Banka Kredisi Hesabı
C-) İş Bankası Hesabı D-) Sermaye Hesabı

118) İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgelere ne ad verilir?
A-) Muhasebe Fişi B-) Tahsil Fişi C-) Tediye Fişi D-) Mahsup Fişi

119) İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için verildiği ve bu ödemelerin karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgelere ne ad verilir?
A-) Muhasebe Fişi B-) Tahsil Fişi C-) Mahsup Fişi D-) Tediye Fişi

120) Stokta bulunan malların parasal değerlerinin listelenmesi hangi raporla gerçekleşir?
A-) Bakiye listesi B-) Sipariş listesi
C-) Mali envanter D-) Fiziki envanter

121) Bilgisayarlı muhasebe programlarında işletmenin müşteri ve satıcılarından olan veresiye borç ve alacaklarının takip edildiği program modülü aşağıdakilerden hangidir?
A-) Cari B-) Muhasebe C-) Stok D-) Fatura

122) Alt hesaplar seviyesinde yapılan entegrasyona ne ad verilir?
A-) Temel entegrasyon B-) Bağlı entegrasyon
C-) Kebir entegrasyonu D-) Muavin entegrasyonu

123) Eta muhasebe Programında daha önce açılmış cari kartı üzerinde düzeltme yapılacağı zaman bunu nereden yaparsınız?
A-) CariCari KartYeni Kart B-) CariCari HareketiYeni Kayıt
C-) CariCari KartEski Kart D-) CariCari HareketiEski Kayıt

124) Cari hesapta Toplu Nakit giriş/ çıkış işlemleri nereden yapılır?
A-) Cari Hareketi / Hareket Fişi B-) Cari hareketi / Yeni Kayıt
C-) Cari kartı / Yeni kayıt D-) Cari Kartı / Hareket Fişi

125) Eta Muhasebe Programında Cari Modülünde kapatılmamış BorçAlacak faturaların listesini gösteren rapor hangisidir?
A-) Bakiye Listesi B-) Yaşlandırma Raporu
C-) Ödeme Raporu D-) Tahsilat Listesi

126) Vadesinde ödenmemiş çek, senet, fatura ve dekontların tespitinde kullanılan cari hesap raporu hangisidir?
A-) Ödeme raporu B-) Reeskont Raporu
C-) Yaşlandırma raporu D-) Finans analizi

127) Eta Muhasebe Programında stokların fiyat listesi alınacağı zaman bu rapor nereden alınır?
A-) RaporlarStok Listeleri B-) RaporlarEnvanter
C-) RaporlarHareket Raporları D-) RaporlarKâr-Zarar Analizi

128) Belirtilen tarihler arasında ve belirtilen firmaya ait yapılmış olan bütün cari hareketlerini listeleyen rapor aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kod unvan listesi B-) Tahsilat Listesi C-) Bakiye listesi D-) Ekstre

129) Bütün stokların fiyatlarına 10.00 YTL zam yapılmak istendiğinde bu işlem en kolay nereden yapılmalıdır?
A-) StokServisParametreler B-) StokServisToplu Fiyat Değişikliği
C-) StokServisYeniden Fiyatlandırma D-) StokServisDosya İşlemleri

130) Eta muhasebe programında işletmenin yapmış olduğu telefon gideri hangi tip fatura ile bilgisayara işlenir?
A-) Alış Faturası B-) Satış Faturası C-) Gider Faturası D-) Gelir Faturası

131) Eta muhasebe programında fatura ile ilgili ortak ayarlar (Kdv dahilhariç,açıkkapalı fatura) nereden yapılır?
A-) Faturaservisparametreler B-) Faturaservissaha boyları
C-) Faturaservissaha başlıkları D-) Faturaserviskdv oranları

132) Fatura modülünde fatura keserken uygulanan Kalem iskontosu ne demektir?
A-) Fatura genel toplamı üzerinde uygulanan % iskonto
B-) Fatura genel toplamı üzerinde uygulanan rakam iskontosu
C-) Faturada kesilen mallara ayrı ayrı uygulanan iskonto değerleri
D-) Fatura tutarındaki kuruşları atmak için kullanılan iskonto

133) Fatura bazında ne kadar kâr ya da zarar oluştuğunu gösteren rapor aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kâr Zarar Analizi B-) Fatura Raporları
C-) Kâr Zarar Durum Raporu D-) Kârlılık Raporları

134) Eta muhasebe programında giderlerin işlenmesi için açılacak gider yerleri hangi modülden açılır?
A-) Cari B-) Stok C-) Fatura D-) Muhasebe

135) Fatura düzenlerken son alış fiyatı esas alınması istenmektedir. Bu durumda fiyat sütununa aşağıdakilerden hangisi yazılır?
A-) *Sa B-) ?Sa C-) *Ss D-) ^^Sa

136) Eta cari modülünde müşteriden 750 YTL nakit tahsilat işleminde Müşteri hesabının hangi hanesine yazılır?
A) Borç Hanesine Yazılır B) Alacak Hanesine Yazılır
C) Hem Borç hem de Alacak hanesine yazılır. D) Döviz Kısmına yazılır.

137) Fatura tarihi ile vadesi arasında 10 gün vardır, faturanın vade sahasına ne yazılır?
A-) #10 B-) ?10 C-) *10 D-) 10

138) Eta programında bazı raporlarda yer alan saha boyları seçeneği kullanıcıya ne sağlar?
A-) Raporları İsteğe Göre Ayarlama İmkanı
B-) Kartlardaki Sahaları Genişletme İmkanı
C-) Kartlardaki Sahaları Daraltma İmkanı
D-) Ekrandaki Görünümleri Düzenleme İmkanı

139) Eta programında fatura ekranına otomatik gelen KDV oranı nereden değiştirilebilir?
A-) Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler
B-) Servis / Sabit Tanımlar/ Kdv Oranları
C-) Servis / Sabit Tanımlar/ Saha Boyları
D-) Servis/ Sabit Tanımlar / Saha Başlıkları

140) Eta programında işletmeye satıcıdan gelen malın faturası hangi tip fatura ile bilgisayara işlenir?
A-) Gelir Faturası B-) Gider Faturası
C-) Alım Faturası D-) Yurtiçi Satış Faturası

141) Eta fatura modülünde stok kartındaki birinci fiyatın ekrana gelmesi istenirse hangi kullanım yazılmalıdır?
A-) *1 B-) @1 C-) -1 D-) # 1

142) Eta programında kullanıcılara yetki tanımlama işlemi ana menüden hangi tuşlar vasıtasıyla yapılmaktadır?
A) F2 Kullanıcı Seçimi B) Eta Programında yetkilendirme yapılamaz.
C)F5 Servis İşlemleri D)F3 Şirket/Devir işlemleri

143) Eta programında yanlış kaydedilmiş cari hesap kodu nasıl değiştirilir?
A-) Servis / Dosya İşlemleri/ Yeniden Kod Değiştirme
B-) Servis / Dosya İşlemleri / Kod Değiştirme
C-) Servis / Dosya İşlemleri / Saha Değiştirme
D-) Servis / Dosya İşlemleri / Dosya Düzeltme

144) Eta programında şirket tanımlarken şirket kodu için hangisi söylenemez?
A-) Kod harflerden oluşabilir. B-) Kod nümerik olabilir.
C-) Her ikisi de olabilir. D-) Boşluk bırakılabilir.

145) Eta programında fatura ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A-) Stok kartı tanımlı olmak zorunda değildir.
B-) Cari kartı açılmış olmayabilir.
C-) Kesilen fatura sonucunda stok modülüne kayıt yapılmaz.
D-) Carinin adres bilgileri cari kartından okunur.

146) Eta programında irsaliye modülünden kayıt yapıldığı zaman hangisi gerçekleşir?
A-) Cari modülüne kayıt yapılır. B-) Stok modülüne kayıt yapılır.
C-) Muhasebeye kayıt yapılır. D-) Hepsi

147) Eta programında sipariş alındığı zaman bu kayıt nereden yapılır?
A-) Yurt İçi Satış Siparişi B-) Alım Siparişi
C-) Alınan Sipariş D-) Yurt İçi Satış İrsaliyesi

148) Daha önceden satıcıya ciro edilmiş olan çek herhangi bir sebepten ötürü tarafımıza iade edildiğinde bu çekin pozisyonu ne olur?
A-) MİADE B-) PİADE C-)CİRODAN İADE D-) PORTFÖY

149) Tarafımıza iade edilmiş olan bir çeki bizde iade edersek çekin son pozisyonu ne olur?
A-) PİADE B-) MİADE C-) POZİSYON ALMAZ.D-) CİRO

150) Daha önce müşteriden alınan bir çek satıcıya ciro edilirken ilgili kayıt nereden yapılır?
A-) Müşteri Çek Hareketi/Müşteri Çek Çıkışı/Yeni bordro
B-) Firma Çek Hareketi / Firma Çek Çıkışı / Yeni bordro
C-) Müşteri Çek Hareketi/Diğer İşlemler/Yeni bordro
D-) Firma Çek Hareketi/Diğer İşlemler/Yeni bordro

1 thoughts on “Muhasebe Soruları-1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.