Windows XP Soruları5

Egitim Dökümanları

1) Bilgisayarımızda ekran koruyucu ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Ekran koruyucu sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

2) Pencerelerin renk ve yazı büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

3) Renk sayısı ve çözünürlük aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?
A) Masaüstünde sağ tuş Özellikler ayarlar sayfası
B) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Görünüm sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Temalar sayfası

4) Pencereler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Bilgisayar içerisinde birer donanım birimleridir
B) Bilgisayar içersinde donanım birimlerinin ayarlarını yapabileceğimiz alanlardır
C) Bilgisayarda işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz dikdörtgensel alanlara verdiğimiz isimdir
D) İşlem sonucunda hata oluştuğunda karşımıza gelen kutulardır

5) Aşağıdakilerden hangisi birden fazla pencerede çalışırken diğer bir pencerenin aktifleştirilmesinde kullanılmaz?
A) Alt + Tab tuşları
B) Pencerenin başlık çubuğunda tıklamak
C) Pencerenin herhangi bir alanında tıklamak
D) Masaüstünde boş bir alanda tıklamak
6) Aşağıdaki yollardan hangisi ile aktif pencereyi ekranda taşıyabiliriz?
A) Başlık çubuğundan tutup sürükleterek
B) Menü çubuğundan tutup sürükleyerek
C) Adres çubuğundan tutup sürükleyerek
D) Durum çubuğundan tutup sürükleyerek

7) Pencereyi kenardan boyutlandırmak ile köşeden boyutlandırmak arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenardan boyutlandırmak tüm kenarları aynı anda boyutlandırırken köşeden boyutlandırmak tek kenarı boyutlandırır
B) Kenardan boyutlandırmak sadece o kenarı boyutlandırırken köşeden boyutlandırmak köşeye bağlı kenarları aynı anda boyutlandırır
C) Kenardan boyutlandırmak sadece başlık çubuğunu boyutlandırırken köşeden boyutlandırmak tüm kenarları aynı anda boyutlandırır
D) Aralarında fark yoktur

8) Aşağıdakilerden hangisi ardışık olmayan birden fazla veriyi seçmek için kullanılan tuştur?
A) ALT B) CTRL
C) SHİFT D) ENTER

9) Aşağıdakilerden hangisi ardışık olan birden fazla veri seçmek için kullanılan tuştur?
A) ALT B) CTRL
C) SHİFT D) ENTER

10) Bir pencerenin denetim menüsünü hangi kısayol tuşunu kullanarak açabiliriz?
A) ALT + TAB B) CTRL + ESC
C) ALT + ESC D) ALT + SPECEBAR

11) Pencere aktifleştirmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ALT + TAB B) CTRL + ESC
C) SHİFT + ESC D) ALT + SPECEBAR

12) Pencere kapatmak için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ALT + TAB B) CTRL + ESC
C) ALT + F4 D) ALT + SPECEBAR

13) Görev çubuğu üzerindeki bir simgeyi seçmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) ALT + TAB B) CTRL + ESC
C) ALT + ESC D) ALT + SPECEBAR

14) Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsünü açar?
A) ALT + TAB B) CTRL + ESC
C) ALT + ESC D) ALT + SPECEBAR

15) Üst üste açılan pencereleri ekranda yerleştirebilmek için hangi yol takip edilmelidir?
A) Pencere üzerinde sağ tuş yerleştir
B) Masaüstünde sağ tuş yerleştir
C) Görev çubuğu üzerindeki simgede sağ tuş yerleştir
D) Görev çubuğunda boş bir yerde sağ tuş

16) İç içe açılan birden çok klasör penceresinin tek bir pencere üzerine açılmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Pencerede görünüm menüsü klasör seçenekleri
B) Pencerede düzen menüsü klasör seçenekleri
C) Pencerede araçlar menüsü klasör seçenekleri
D) Pencerede dosya menüsü klasör seçenekleri

17) Bir simge üzerine gelindiğinde seçilmesini tıklandığında açılmasını sağlamak için ne yapılmalıdır?
A) Pencerede görünüm menüsü klasör seçenekleri
B) Pencerede düzen menüsü klasör seçenekleri
C) Pencerede araçlar menüsü klasör seçenekleri
D) Pencerede dosya menüsü klasör seçenekleri

18) Pencere içerisindeki verileri ayrıntılı görüntüledikten sonra ada göre A-Z ye sıralamak için ne yapılmalıdır?
A) Boyut üzerinde tıklanmalıdır
B) Ad üzerinde tıklanmalıdır
C) Tür üzerinde tıklanmalıdır
D) Değiştirilme tarihi üzerinde tıklanmalıdır

19) Araç çubuğu üzerine yeni butonlar eklemek veya var olan butonları kaldırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Araç çubuğu üzerinde sağ tuş Özelleştir
B) Araç çubuğu üzerinde sağ tuş Araç çubuklarını kilitle
C) Araç çubuğu üzerinde sağ tuş Standart düğmeler
D) Araç çubuğu üzerinde sağ tuş Adres çubuğu

20) Aşağıdakilerden hangisi pencere araç çubuğu üzerinde orijinalde görünmeyen butonlardandır?
A) Ara butonu B) Klasörler butonu
C) Kopyala butonu D) Görünümler butonu

21) Sabit diskler içersindeki Word dosyalarını aratabilmek için ara penceresinde arama alanına aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Word.* B) *.Word
C) *Word.* D) *.doc

22) Sabit diskler içerisinde boyuta göre arama yapılabilmesi için ara penceresinde hangi seçenek seçilmelidir?
A) Ne zaman değiştirildi? B) İleri düzey seçenekleri
C) Boyutu nedir? D) Konum

23) Aşağıdakilerden hangisi ile Windows gezgini penceresine ulaşılamaz?
A) Başlat üzerinde sağ tuş araştır
B) Herhangi bir klasör üzerinde sağ tuş araştır
C) Başlat Tüm programlar Donatılar Windows gezgini
D) Görev çubuğunda sağ tuş Araştır

24) Başlat menüsünü klasik görünüme getirebilmek için aşağıdakilerden hangisi takip edilmelidir?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Görev çubuğu sayfası
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası
D)Masaüstünde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası

25) Başlat menüsündeki simgeleri büyük yada küçük simge halinde nasıl görebiliriz?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası Özelleştir Genel
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Görev çubuğu sayfası Özelleştir Genel
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası Özelleştir Genel
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası Özelleştir Genel

26) Başlat menüsü sol panosunda görünecek program sayısını nereden ayarlayabiliriz?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası Özelleştir Genel
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Görev çubuğu sayfası Özelleştir Genel
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası Özelleştir Genel
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası Özelleştir Genel

27) Başlat menüsü sağ panosunda görünecek yada görünmeyecek alanları nereden ayarlayabiliriz?
A) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası Özelleştir Gelişmiş
B) Görev çubuğu üzerinde sağ tuş Görev çubuğu sayfası Özelleştir Gelişmiş
C) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Masaüstü sayfası Özelleştir Gelişmiş
D) Masaüstünde sağ tuş Özellikler Başlat menüsü sayfası Özelleştir Gelişmiş

28) Başlat menüsü sol panosundaki program listesi alanına herhangi bir programı eklemek için ne yapılmalıdır?
A) Programın program ekle kaldır ile eklenmesi yeterlidir
B) Programın sadece açılması yeterlidir
C) Programda işlem yapılıp kaydedilmesi gerekir
D) Program simgesi üzerine gelinmesi yeterlidir

29) Başlat menüsündeki en son kullandıklarım listesi neyi ifade eder?
A) En son açılan ve kaydedilen dosyaların (Belgelerin) listesidir
B) En son açılan Programların listesidir
C) En son yapılan işlemlerin listesidir
D) En son oluşturulan Klasörlerin listesidir

30) Başlat üzerinde sağ tuş yapıldığında gelen menüdeki araştır ne yapar?
A) Ara penceresini açar B) Başlat menüsünde ki Programları açar
C) Windows Gezginini açar D) Bilgisayarımı açar

31) Herhangi bir veriyi sildiğimizde silme iletişim kutusunun görüntülenmesi için hangi yol takip edilmelidir?
A) Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş geri dönüşüm kutusunu boşalt
B) Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş kısayol oluştur
C) Geri dönüşüm kutusu üzerinde çift tıklamak
D) Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş özellikler Silme onay iletişim kutusunu göster

32) Geri dönüşüm kutusunun kapasitesi nereden ayarlanır?
A) Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş geri dönüşüm kutusunu boşalt
B) Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş kısayol oluştur
C) Geri dönüşüm kutusu üzerinde çift tıklamak
D) Geri dönüşüm kutusu üzerinde sağ tuş özellikler

33) Geri dönüşüm kutusu özelliklerindeki tüm sürücüler için tek ayar kullan neyi ifade eder?
A) Yapılan geri dönüşüm kutusu ayarlarının tüm sürücülerde uygulanmasını sağlar
B) Yapılan geri dönüşüm kutusu ayarlarının disket sürücüde uygulanmasını sağlar
C) Yapılan geri dönüşüm kutusu ayarlarının bilgisayarım içerisinde uygulanmasını sağlar
D) Yapılan geri dönüşüm kutusu ayarlarının masaüstü’nde uygulanmasını sağlar

34) Engelli kişilerin bilgisayarı daha rahat kullanmaları için ayarlar hangi seçenek içinde yapılır?
A) Klavye B) Bölge ve dil seçenekleri
C) Fare D) Erişebilirlik seçenekleri

35) Bilgisayarda kullanacağımız saat,para birimi, tarih ve sayı biçimi ayarı hangi seçenek içinde ayarlanır?
A) Klavye B) Bölge ve dil seçenekleri
C) Fare C) Erişebilirlik seçenekleri

36) Klavyemizi F’e yada Q’ ya hangi yolu takip ederek dönüştürebiliriz?
A) Klavye seçeneği içersinde Diller sayfasında
B) Bölge ve dil seçenekleri içerisinde Diller sayfasında
C) Erişebilirlik seçenekleri içerisinde Klavye sayfasında
D) Fare seçeneği içerisinde Diller sayfasında

37)Mouse’umuzun ekrandaki imleç görüntüsünü nasıl değiştirebiliri?
A) Fare seçeneğinde Düğmeler sayfasında
B) Fare seçeneğinde işaretçi seçenekleri sayfasında
C) Fare seçeneği içerisinde işaretçiler sayfasında
D) Erişebilirlik seçenekleri seçeneği içerisinde Fare sayfasında

38) Denetim masasında fare seçeneği içerisindeki tıklama kilidini etkinleştir ne yapar?
A) Fare ile tek tıklandığında seçmesini çift tıklandığında açmasını sağlar
B) Fare ile sürükleme işleminde kopyalama yapılmasını sağlar
C) Fare tuşlarının yerlerini değiştirir
D) Fare ile bir veri sürüklendiğinde tuş bırakıldığında sürüklenen verinin bırakılmamasını sağlar

39) Mouse imlecimizi izli görüntüleyebilmek için hangi yol takip edilmelidir?
A) Fare seçeneğinde Düğmeler sayfasında
B) Fare seçeneğinde işaretçi seçenekleri sayfasında
C) Fare seçeneği içerisinde işaretçiler sayfasında
D) Erişebilirlik seçenekleri seçeneği içerisinde Fare sayfasında

40) Klavye imlecinin yanıp sönme hızını nereden ayarlayabiliriz?
A) Klavye seçeneği içerisinde diller sayfasında
B) Klavye seçeneği içerisinde Hız sayfasında
C) Klavye seçeneği içerisinde donanım sayfasında
D) Klavye seçeneği içerisinde imleç sayfasında

41) Bilgisayarımıza yeni bir yazıcı tanımlamasını denetim masasında hangi seçenek içerisinde yapabiliriz?
A) Yazıcı ve Fakslar B) Donanım ekle
C) Kullanıcı Hesapları D) Sistem

42) Bilgisayarımıza yeni bir donanımı aşağıdaki hangi seçeneği kullanarak tanıtabiliriz?
A) Yazıcı ve Fakslar B) Donanım ekle
C) Kullanıcı Hesapları D) Sistem

43) Sistemimize yeni bir kullanıcı tanımlayabilmek için hangi seçenek kullanılmalıdır ?
A) Yazıcı ve Fakslar B) Donanım ekle
C) Kullanıcı Hesapları D) Sistem

44) Bilgisayarda var olan bir programı bilgisayardan kaldırabilmek için hangi seçenek kullanılmalıdır?
A) Program ekle veya kaldır B) Donanım ekle
C) Kullanıcı Hesapları D) Sistem

45) Sistemimize Windows bileşenlerini hangi yolu takip ederek ekleyip kaldırabiliriz?
A) Program ekle veya kaldır B) Donanım ekle
C) Kullanıcı Hesapları D) Sistem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.