History and Tourist Destinations of Erzincan Province

Located in the upper part of the Euphrates in the Eastern Anatolia Region, Erzincan is one of the oldest cultural centers of Anatolia. Located on the historical silk road route, the city was dominated by Hittite, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roman, and after the Malazgirt Victory, it became Turkish and Ottoman dominated. Erzincan is a […]

Okumaya devam et

Erzincan İlinin Tarihi ve Turistik Yerleri

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Fırat’ın yukarı kısmında yer alan Erzincan, Anadolu’nun en eski kültür merkezlerinden birisidir. Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan kent Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma egemenliğinde kalmış, Malazgirt Zaferinden sonra Türk ve Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Erzincan kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, coğrafyası, mutfağı ve alışveriş olanakları ile tam bir turizm cennetidir. İLÇELER: […]

Okumaya devam et

Elazığ Province History and Touristic Places

Elazığ is a city with a high tourism potential. His works of art, natural beauty and rich folklore attract tourists. Harput Castle: In terms of geographical situation, he mentioned himself as an important fortress throughout the history. There are many building remains on the inside of the castle built on Yalçın rock. The inner castle […]

Okumaya devam et

Elazığ İlinin Tarihi ve Turistik Yerleri

Elazığ, turizm potansiyeli yüksek olan bir ilimizdir. Târihî eserleri, tabiî güzellikleri ve zengin folkloruyla turisti çeken özelliklere sâhiptir. Harput Kalesi: Coğrafî durum bakımından târih boyunca önemli bir kale olarak kendinden bahsettirmiştir. Yalçın kaya üzerine inşâ edilmiş olan kalenin iç kısmında birçok yapı kalıntıları mevcuttur. İç kale ve dış sur olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. […]

Okumaya devam et

Edirne İlinin Tarihi ve Turistik Yerleri

Türkiyenin Yunanistan ile Bulgaristana sınırı olan Edirne ili yıllar boyu Osmanlı başkenti, 18 inci yüzyılda ise Avrupa’nın en büyük yedi şehrinden biri olmuştur.100 yıl kadar bir süre Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olması buradaki tarihi ve mimari açıdan önemli yapıların sebebidir. Edirne, camileri, dini kompleksleri, köprüleri, eski pazar yerleri, kervansarayları ve saraylarıyla yaşayan bir müzedir. İlçeler Edirne […]

Okumaya devam et

Historical and Touristic Places of Diyarbakir Province

Starting from Diyarbakir and its prehistoric eras, preserving its importance in every period of history. A natural way of passage between Anatolia and Mesopotamia served as a bridge and became the cradle of various civilizations. Throughout history, Amida, Amid, Kara Amid, Diyarbakır, Diyarbekir Diyarbakir, the city in the middle of the region in the middle […]

Okumaya devam et

Diyarbakır İlinin Tarihi ve Turistik Yerleri

Diyarbakır ve çevresi tarih öncesi devirlerden başlayarak tarihin her devrinde önemini korumuş Anadolu ile Mezopotamya arasmda doğal bir geçiş yolu bir köprü görevi görmüş ve çeşitli uygarlıklarm beşiği durumuna gelmiştir. Tarih boyunca Amida, Amid, Kara Amid, Diyar-bekr,Diyarbekir Diyarbakır adlarmı alan kent Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin orta bölümünde Elcezire denilen Mezopotamya’nm kuzey sonunda konumlanır. Yontma Taş ve […]

Okumaya devam et